Професор Ян Аврайцевич – Почесний доктор НТУ «ХПІ»

#8-9 от 22.04.2019

23 березня на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ» відбулася урочиста церемонія вручення диплома Почесного доктора НТУ «ХПІ» члену-кореспонденту Польської Академії наук, завідувачу кафедри Технологічного університету м. Лодзь професору Яну Аврайцевичу.

Ректор НТУ «ХПІ» професор Є. І. Сокол відзначив, що це звання – визнання заслуг Яна Аврайцевича в розвитку співпраці між вищими навчальними закладами, його вкладу в розробку міжнародних дослідницьких програм. Професор Ян Аврайцевич є одним із авторитетних і відомих вчених, які працюють в області прикладної механіки, нелінійної динаміки та біомеханіки. Він набув всесвітнього визнання своїми працями, що стосуються розробки асимптотичних методів, задач нелінійної динаміки дискретних та континуальних систем, а також біомеханіки, робототехніки та мехатроніки. Професор Ян Аврайцевич є автором 275 наукових праць, які опубліковані в журналах з iмпакт-фактором; 118 робіт в інших журналах; 23 монографій англійською мовою; 26 монографій польською мовою. Новий Почесний доктор НТУ «ХПІ» – засновник наукової школи, під його керівництвом 22 науковці захистили кандидатські дисертації, виконується велика кількість міжнародних проектів.

Протягом майже 13 років професор Ян Аврайцевич підтримує активні зв’язки з вченими НТУ «ХПІ». У 2011 році була підписана Угода про співробітництво з Лодзинським технологічним університетом (з 2011 року по теперішній час). Згідно з нею викладачі нашого університету мають можливість довгострокового стажування (до 1 року) на кафедрі автоматики, біомеханіки та мехатроніки; брати участь у міжнародних грантах; співпрацювати в організації міжнародних конференцій «Нелінійна динаміка» та «Сучасні методи прикладної математики та механіки» (2004–2016), які проводились у НТУ «ХПІ»; в організації міжнародних конференцій «Динамічні системи – теорія та застосування» (з 2005 р. – по теперішній час).

Завдяки плідній співпраці з Яном Аврайцевичем стають реальними наступні перспективи розвитку спільних проектів: розвиток академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів між НТУ «ХПІ» та Технологічним університетом м. Лодзь; створення активних міжнародних груп у рамках стратегічного розвитку університетів; модернізація освітніх програм та впровадження передових методів навчання; співробітництво в рамках нових міжнародних проектів та грантів.

Того ж дня також відбулася лекція професора Яна Аврайцевича для студентів Політеху на тему «Динаміка біфуркації пов’язаних / подвійних маятників в магнітно-електричних полях».

Польська делегація, до складу якої увійшли професори Технічного університету м. Лодзь Ян Аврайцевич і Лукаш Качмарек, провела переговори з адміністрацією нашого університету щодо подальшої співпраці між вищими навчальними закладами. У переговорах взяли участь ректор професор Є. І. Сокол, проректор Г. С. Хрипунов, директор навчально-наукового інженерно-фізичного інституту ХПІ О. О. Ларін, зав. кафедри прикладної математики Л. В. Курпа, начальник відділу міжнародних зв’язків О. А. Гончаров.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет