О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Вітаємо лауреатів!


#4 от 28.02.2019

Наприкінці минулого року шість молодих вчених НТУ «ХПІ» отримали премії Президента України. Такою почесною нагородою були відзначені:

– доктор технічних наук, завідувач кафедри «Технологія переробки нафти, газу та твердого палива» НТУ «ХПІ» Денис Мірошниченко;

– колектив у складі кандидата технічних наук, доцента Олексія Водки (кафедра «Динаміка та міцність машин»), молодшого наукового співробітника Андрія Мейлехова, аспірантів Марії Жадько та Ганни Постельник («Матеріалознавство»);

– кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Артем Захаров (кафедра технології кераміки, робота виконана у співавторстві зі вченими з інших вишів).

У попередньому випуску газети (№2–3 від 14 лютого 2019 року) була вміщена публікація про першого з лауреатів – Дениса Мірошниченка.

Сьогодні ми публікуємо інформацію про колектив, що отримав премію Президента за роботу «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації».

На знімку (зліва направо): доцент Олексій Водка, аспірантка Ганна Постельник, професор О. В. Соболь, аспірантка Марія Жадько та молодший науковий співробітник Андрій Мейлехов

Постановка комплексної задачі роботи виникла внаслідок того, що науковці кафедр «Матеріалознавство» та «Динаміка і міцність машин» НТУ «ХПІ» протягом останніх років спільно вирішували проблему створення науково-практичної бази структурної інженерії матеріалів. Автори роботи, що відзначена премією Президента, разом зі своїми наставниками та науковими керівниками, професорами О. В. Соболем, А. І. Зубковим та Г. І. Львовим, розробили методологію структурної інженерії від теоретичного моделювання до практичного впровадження. Роботи колективу були визнані на багатьох міжнародних форумах, опубліковані в 57 високорейтингових виданнях (база даних Scopus), мають близько 100 міжнародних посилань та високий індекс Хірша.

Одержані в роботі експериментальні результати, їх теоретична інтерпретація та комп’ютерне моделювання вносять суттєвий вклад у розвиток структурної інженерії на мікро-, субмікро- та нанорівнях. Вони також є базою для створення нових класів термічно стабільних матеріалів з надвисокими фізико-механічними властивостями, які мають практичне застосування як у галузях машино- і енергобудування та авіакосмічній техніці, так і в галузях оборонного призначення.

Завдяки впровадженню розробки досягнуті надвисокі функціональні властивості: твердість понад 57 ГПа, висока міцність та електропровідність, які зберігаються до надвисокої температури (близько 0,8Тпл), зносо- та радіаційна стійкість і багато інших.

Висловлюючи подяку від колективу авторів, лауреат Ганна Постельник сказала: «Ми вдячні багатьом українським та зарубіжним установам, організаціям, підприємствам і видатним науковцям за високу оцінку нашої роботи та її підтримку. Особливу подяку висловлюємо нашому керівникові – д. ф.-м. н., професору, завідувачу кафедри «Матеріалознавство» Олегу Валентиновичу Соболю за те, що він прищепив нам любов до своєї спеціальності, а також за підтримку у всіх починаннях!».

Вітаємо лауреатів з цією високою нагородою та бажаємо подальших успіхів усьому молодому творчому колективу з високим науковим потенціалом!

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет