О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

У Вченій раді


#2-3 от 14.02.2019

Після вручення нагород і дипломів. Фото Валерія Таємницького

25 січня відбулося чергове засідання Вченої ради університету під головуванням голови Вченої ради, професора Л. Л. Товажнянського та за участі ректора, професора Є. І. Сокола

Грамотою Верховної Ради України та нагрудним знаком «За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та освіти, плідну науко-педагогічну діяльність, підготовку висококваліфікованих фахівців, сумлінну працю та високий професіоналізм» була нагороджена професор кафедри загальної та неорганічної хімії Марина Віталіївна Ведь.

Атестат професора отримали Олександр Юрійович Заковоротний (кафедра обчислювальної техніки та програмування), Ігор Михайлович Посохов (менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин).

Диплом доктора наук було вручено Ірині Юріївні Єрмоленко (Військовий інститут танкових військ), Андрію Анатолійовичу Коваленку, Наталії Юріївні Ламнауер, Юлії Сергіївні Шипуліній.

Атестат доцента одержали Олена Сергіївна Другова (менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів), Сергій Володимирович Коваленко (системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій), Микола Олександрович Мітцель (автомобіле- і тракторобудування), Роман Олегович Побережний (менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин).

Диплом кандидата наук отримали Олеся Олександрівна Анциферова (технології машинобудування та металорізальних верстатів), Марина Олександрівна Бондаренко (теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин), Альона Валеріївна Глушко (зварювання), Володимир Геннадійович Мартиненко (динаміки і міцності машин), Ксенія Олександрівна Мінакова (фізики).

Медаль «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» Академії наук вищої освіти України була вручена Світлані Іванівні Бухкало. Цю нагороду вона отримала «за вагомі досягнення в реалізації державної політики у галузі освіти, за багаторічну сумлінну й плідну науково-педагогічну діяльність, впровадження сучасних методів навчання, за підготовку підручників, навчальних посібників для вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, реформуванню вітчизняної освіти і інтеграції її до європейського та світового освітніх просторів».

Почесні дипломи переможця традиційного конкурсу «Кращий молодий науковець НТУ «ХПІ» 2018 року були вручені голові Центральної приймальної комісії, доценту Сергію Олександровичу Петрову (органічного синтезу і нанотехнологій) та куратору проекту «Арсенал Ідей Україна» НТУ «ХПІ», старшому викладачу Сергію Анатолійовичу Радогузу (українознавства, культурології та історії науки). Конкурс проводить Рада молодих вчених нашого університету.

Сертифікати за розробку дистанційних курсів отримали В’ячеслав Павлович Маршуба – «Модернізація зварювальних цехів», Ганна Михайлівна Панчева – «Основи екології», Марина Миколаївна Шевченко – «Introduction to major «International business», Анатолій Іванович Яковлєв та Людмила Сергіївна Ларка – «Вступ до спеціальності «Економіка підприємств».

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання про стан справ з контингентом іноземних студентів та рівень їх навчання в університеті (доповідач проректор Г. С. Хрипунов); про зміни правил прийому на 2019–2020 навчальний рік та затвердження пропозицій на обсяги держзамовлення (проректор Р. П. Мигущенко); представлення роботи на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених за 2019 рік (проректор Андрій Петрович Марченко); про розміщення на депозитному рахунку в державному банку тимчасово вільних коштів, отриманих за надання платних послуг (ректор Є. І. Сокол).

Вчена рада підтримала пропозиції щодо представлення наших науковців до вчених звань, призначення на посади вчених та викладачів.

Були також заслухані звіти науковців та затверджені положення і зміни до них.

Вчена рада рекомендувала до друку цілу низку наукових видань нашого університету.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет