О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

НТУ «ХПІ» на міжнародних форумах


[Євген Галкін, інженер 1 кат. відділу НТІ і ПЛР.]
#2-3 от 14.02.2019

На знімку: Міністр освіти і науки України Л. М. Гриневич біля експозиції НТУ «ХПІ» на форумі «INNOVATION MARKET»

Наш університет у 2018 році взяв участь у декількох значних міжнародних заходах, серед яких: Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018», Х Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті», ХХХIII Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра», Міжнародна виставка «Освіта Слобожанщини», ХV Міжнародний форум «Зброя та безпека – 2018», ІІІ Міжнародний форум «INNOVATION MARKET» та інші.

Про подробиці участі НТУ «ХПІ» в деяких із цих заходів та отриманих здобутках йдеться нижче.

Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018» – головна виставка в нашій країні в галузі вищої освіти, і наш університет вже 9 разів поспіль брав у ній участь. Цього року вона проходила з 15 по17 березня у Києві.

Цей міжнародний форум за своїм фаховим і науковим рівнем, змістовністю ділової програми з найбільш актуальних і важливих питань галузі освіти, чисельністю учасників усіх ланок освіти та кількістю відвідувачів є найбільш актуальним та широкомасштабним в Україні. Виставковий стенд НТУ «ХПІ» був майданчиком, де університет демонстрував досягнення з підвищення якості освіти в нашому навчальному закладі, нові технології в освіті, шляхи інтеграції науки і освіти в НТУ «ХПІ», результати співпраці з закордонними закладами освіти тощо.

Досягнення університету були представлені такими розробками:

– навчально-виробнича лабораторія 3D моделювання «Високі технології в машинобудуванні», в якій студенти мають можливість отримати знання та досвід практичної роботи на сучасному обладнанні адитивних технологій (кафедра «Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка»);

– «Smart Quadrocopter» – гібрідний квадрокоптер для автоматичного моніторингу, доставки вантажів та контролю безпеки й охорони техногенних об’єктів (кафедра «Комп’ютерне моделювання процесів та систем»);

– 3D вимірювальний навчально-виставковий центр «Синергія», де взаємодіють кращі викладачі Харківського політеху та висококласні спеціалісти, вчорашні його випускники; підвищують кваліфікацію фахівці виробництв та знаходять майбутню роботу студенти; стають звичайними найновітніше обладнання та революційні програмні продукти (кафедри «Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка», «Програмна інженерія та інформаційні технології управління», «Обчислювальна техніка та програмування»);

– 3D моделювання в інфокомунікаціях, яке дозволяє студентам займатися розробкою та впровадженням нових інформаційних технологій, засобів штучного інтелекту, систем проектування для розвитку, наприклад, гральної індустрії в Україні та підвищення рівня освіти студентів, аспірантів та всіх зацікавлених у цій області досліджень. Технології адитивного виробництва та 3D друку використовуються для створення моделей героїв під час розробки гральних додатків для мобільних пристроїв та фрактальних антен широкосмугового радіозв’язку (кафедра «Системи інформації»).

Розробки демонструвалися у вигляді презентацій на екрані монітора комп’ютера. В експозиції стенду були представлені банерні рекламно-інформаційні плакати, на яких демонструвалася різноманітна діяльність науково-педагогічних працівників, вчених, студентів з багатьох напрямів навчання та науки, практика реалізації спільних освітніх і науково-технічних проектів.

За активну роботу на виставці, участь у виставкових заходах під час її роботи університет нагороджено:

– Почесним Дипломом;
– Дипломом переможця в рейтинговому конкурсі за номінацією «Лідер міжнародної діяльності» з нагородженням пам’ятним знаком Гран-Прі;
– Дипломом переможця в тематичному конкурсі у номінації «Розробка та використання інноваційних методик змішаного навчання» з нагородженням Золотою медаллю;
– Дипломом за презентацію досягнень і інноваційних пошуків у реформуванні національної сфери освіти та науки;
– Сертифікатом «Якість наукових публікацій».

X Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» проходила 23–25 жовтня в Києві під егідою Міністерства освіти і науки України. НТУ «ХПІ» показав свої розробки і досягнення, гості заходу могли ознайомитися з напрямками навчання в університеті.

Так, в секції «Інновації в змісті і формах освітньої діяльності» були представлені презентації завідувача кафедри «Програмна інженерія та інформаційні технології» професора Михайла Годлевського «Підготовка IT-спеціалістів на основі дуального підходу до освіти» і завідувача кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» професора Вадима Самородова «Дуальна освіта – новий шлях і засіб для формування й розвитку професійної компетенції майбутніх фахівців». У них описана суть дуального підходу, який застосовує ХПІ: теоретична підготовка студентів здійснюється на профільних кафедрах університету, а практична – в рамках робочого процесу на виробництві. Це, зокрема, продиктовано тим, що прогрес у машинобудівній галузі йде настільки швидко, що вузи не встигають оновлювати навчальне обладнання (стенди, прилади, технології тощо).

За підсумками участі у виставці НТУ «ХПІ» завоював Золоту медаль за впровадження дуальної освіти, а також отримав почесне звання і Диплом «Лідер інновацій в освіті». Наш університет також був удостоєний окремого Диплома «За активну участь і презентацію інноваційних технологій навчання» та подяки, адресованої проректору з наукової роботи Андрію Марченку «За активну роботу та підвищення якості освітнього процесу».

З 9 по 12 жовтня в Києві в Міжнародному виставковому центрі відбувся ХV Міжнародний форум «Зброя та безпека – 2018».

Виставка «Зброя та безпека» є унікальним інструментом як для поглиблення військової та військово-технічної співпраці із зарубіжними країнами-партнерами, посилення вітчизняного економічного потенціалу, так і для об’єднання всіх громадян України, незалежно від статі, національності та віросповідання навколо ідеї побудови нової сильної та квітучої України.

Наш університет вже традиційно щорічно бере участь у цьому форумі. На виставку було привезено ряд натурних зразків, які стосуються її тематики, а саме: гідрооб’ємно-механічна трансмісія (ГОМТ 1С); газодетонаційний танковий міномет; сенсор виявлення вогневих точок ВУХ.А/1.0; Smart Quadrocopter – гібридний квадрокоптер.

Крім цього були натурні зразки деталей ДВЗ, на яких демонструвалися розроблені в університеті передові технології щодо зміцнення поверхні деталей та підвищення ресурсу їх роботи: технологія корундового покриття деталей ДВЗ; технологія плазмово-електролітної обробки робочої поверхні поршнів ДВЗ; технологія дискретного зміцнення корінних та шатунних шийок валів ДВЗ.

У роботі на виставковому стенді НТУ «ХПІ» на цій виставці взяли участь ряд вчених університету: проректор професор А. П. Марченко, зав. кафедри автомобіле- і тракторобудування професор В. Б. Самородов, зав. кафедри матеріалознавства професор О. В. Соболь, зав. кафедри загальної електротехніки К. В. Коритченко, директор НДПКІ «Молнія» професор С. Г. Буряковський.

На стенді університету окрім натурних зразків, про які йшлося вище, були представлені яскраві змістовні плакати, з яких можна було почерпнути цінну інформацію про розробки університету з багатьох напрямків оборонної тематики.

Експозиція стенду університету під час виставки викликала жвавий інтерес у відвідувачів, які задавали багато питань про представлені зразки і висловлювали бажання після закінчення виставки спілкуватися з розробниками щодо можливості співпраці.

За підсумками виставки університет отримав почесний Диплом учасника виставки «Зброя та безпека – 2018».

21–23 листопада в Києві в Міжнародному виставковому центрі відбувся ІІІ Міжнародний форум «INNOVATION MARKET».

Метою форуму була демонстрація українських та закордонних інновацій, пошук шляхів їх впровадження, залучення інвестицій в інноваційні проекти у всіх сферах економіки України. Програма заходу надала широкі можливості для обговорення в конструктивній атмосфері питань інноваційної та інвестиційної діяльності в напрямках освіти, науки, енергетики машинобудування та інше.

Протягом форуму діяв виставковий стенд Міністерства освіти і науки України, в рамках якого були представлені інноваційні розробки, виконані науковцями НТУ «ХПІ» за Державним замовленням Міністерства освіти і науки України.

Серед них:

– Дослідний зразок генератора акустичних сигналів для проведення морської сейсморозвідки, що дозволяє, реалізуючи двочастотну методику сейсмічного профілювання, проводити роботи спільно з наявним на борту судна пневматичним низькочастотним сейсмічним джерелом і отримувати первинні сейсмічні матеріали з високою роздільною здатністю та достатньою глибинністю досліджень.

– Технологія дискретного зміцнення деталей машин, яка дозволяє суттєво збільшити ресурс пар тертя мобільної військової та цивільної техніки.

– Радіаційностійкі жаростійкі цементи та бетони на їх основі, які можуть використовуватись у біологічному захисті ядерних реакторів та інших ядерних установок.

Зацікавленість розробками НТУ «ХПІ» виявили ряд наукових та промислових підприємств, виробничих об’єднань, у тому числі такі як: Національний університет біоресурсів і природокористування України, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. Н. Бакуля НАН України, Сумське машинобудівне НВО, концерн «Укрросметал» (Суми), підприємство «БЕСТ-БІЗНЕС» (Київ) та багато інших.

За активну участь у роботі форуму університет нагороджено Дипломом учасника.

Вищенаведене підтверджує, що НТУ «ХПІ» приділяє вагоме значення рекламі як засобів підвищення якості освіти, втілення у педагогічний процес новітніх технологій навчання, так і результатів наукової роботи, що втілюються в розробки сучасних передових технологій, виготовлення зразків апаратури, технічних пристроїв, тощо.

Те, що зроблене за цій рік в НТУ «ХПІ», має велике значення не тільки для нашого університету, а й для усієї країни, підтверджується нагородами та відзнаками на міжнародних форумах, про які йшлося. Та потенціал вчених і педагогів нашого університету дозволяє йому значно посилювати свої позиції як у сфері освіти, так і наукових досліджень, що безумовно дозволить йому в поточному році підтвердити свій статус у номінаціях «національний» та «дослідницький» університет, підтвердити свій рівень одного із провідних ЗВО в системі вищої освіти України.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет