О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Подальших успіхів, нових вершин!


#19-20 от 11.12.2018

27 грудня виповнюється 65 років завідувачу кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей, доктору технічних наук, професору Я. М. Пітаку.

Ярослав Миколайович є фундатором наукової школи за напрямком «Фізико-хімічні основи будови багатокомпонентних оксидних систем». Він розробив теоретичні основи створення нових жаростійких та вогнетривких матеріалів на основі композицій ряду багатокомпонентних систем, що дало змогу створити нові неформовані вогнетривкі матеріали, керамічні маси для гарячого ремонту теплових агрегатів тощо. Як науковий керівник та відповідальний виконавець брав участь у виконанні понад 20 науково-дослідних робіт.

Професор Я. М. Пітак – автор понад 300 публікацій, є співавтором 4 навчальних посібників з грифом МОН України та 2 монографій, а також 13 патентів та авторських свідоцтв.

Особистість професора Я. М. Пітака поєднує якості висококваліфікованого науковця і досвідченого педагога, він зробив суттєвий внесок у підготовку інженерно-технічних кадрів та науковців вищої кваліфікації. Ярослав Миколайович постійно працює над вдосконаленням лекційних, практичних і лабораторних робіт, втілюючи нові технології навчання. Під його керівництвом захищено 9 кандидатських дисертацій.

Професор Я. М. Пітак двічі перемагав у конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» серед викладачів НТУ «ХПІ» в номінації «Викладач професійно-орієнтованих або спеціальних дисциплін».

Ярослав Миколайович є академіком Української технологічної академії, нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, членом експертної ради МОН з атестації кадрів вищої кваліфікації та членом спеціалізованої вченої ради Д 08.078.02 при ДВНЗ «УДХТУ» (м. Дніпро), членом редакційно-видавничої ради «НДІ вогнетривів ім. А. С. Бережного». Професор Я. М. Пітак – постійний член ДЕК із захисту дипломних робіт бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів».

Колектив кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей інституту хімічних технологій та інженерії НТУ «ХПІ», друзі й колеги щиро вітають Вас, Ярославе Миколайовичу, і бажають міцного здоров’я, справжньої насолоди від Вашої творчої праці, подальших успіхів!

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет