Графік презентацій випускників на кафедрах Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 2018 рік

#17 от 23.10.2018

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ (БЕМ)

Економіка та маркетинг

Економіка підприємства

Маркетинг

02.11.2018 12:35

ауд. 1007 У1

Опарій Євген Олександрович

707-61-22

066-188-89-68

kpikafeim@gmail.com

Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент

Економічна кібернетика

Маркетинг

08.11.2018 10:25

ауд. 605 У2

Райко Діана Валеріївна

707-65-53

diana.raiko2016@gmail.com

Економічний аналіз і облік

Облік та аудит

14.11.2018 10:00

Новий корпус бібліотеки

Мелень Олена Валентинівна

707-60-74

050-301-15-75

ekon.analiz@gmail.com

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Фінанси

09.11.2018 15:00

ауд. 101 У5

Бабіч Інна Євгенівна

096-363-83-84

innbabich@gmail.com

Менеджмент та оподаткування

Менеджмент організацій

Оподаткування

09.11.2018 13:30

ауд. 404 У5

Лінькова Олена Юріївна, Коптєва Ганна Миколаївна

067-570-84-31

095-935-07-79

ukr19759@gmail.com

Міжкультурна комунікація та іноземна мова

Медіа-комунікації

09.11.2018 14:00

ауд. 212 У1

Горошко Олена Ігорівна

707-69-70, 707-61-70

cafedramkia.ntuhpi@gmail.com

Організація виробництва і управління персоналом

Інтелектуальна власність

Менеджмент інноваційної діяльності

Менеджмент організацій та адміністрування

Управління інноваційною діяльністю

Управління персоналом та економіка праці

12.11.2018 10:00

ауд. 1001 У1

Матросов Олександр Дмитрович

067-771-72-53

kaf.opup@gmail.com

Комерційна, торгівельна та підприємницька діяльність

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

19.11.2018 10:00

МК ауд. 127

Сергієнко Олена Андріанівна

066-437-66-07

066-755-03-03

ktpd343@gmail.com

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (СГТ)

Ділова іноземна мова та переклад

Переклад (англійська та німецька мови)

24.10.18 10:25

ауд. 412 У2

Коновалова Вікторія Борисівна

050-756-08-73

tihonravov@kpi.kharkov.ua

Соціологія і політологія

Соціологія

02.11.2018 12:00

ауд. 807, У1

Козлова Олена Аркадіївна

096-700-18-76

kozloffa.el@gmail.com

Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна

Адміністративний менеджмент

Педагогіка вищої школи

Психологія

20.11.18 10:00

ауд. 310 У2

Підбуцька Ніна Вікторівна

707-68-60

ppuss@kpi.kharkov.ua

Фізичне виховання

Фізичне виховання

09.11.18 12:00

СК конференц-зал

Борейко Наталя Юріївна

067-726-51-11

hpi.fksport@gmail.com

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (КН)

Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. проф. А. В. Дабагяна

Інженерія програмного забезпечення

Інформаційні управляючі системи і технології

Програмне забезпечення систем

06.11.18 08:30

ауд. 712 У2

Яковенко Карина Валеріївна

066-985-56-78

k3n713@gmail.com

Комп’ютерна математика і аналіз даних

Прикладна математика

09.11.2018 15:00

ауд. 209 У2

Любчик Леонід Михайлович

097-984-04-39

cmds.khpi@gmail.com

Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології

Виробництво та поліграфія

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Системний аналіз

14.11.2018 14:00

ауд. 507 У2

Куценко Олександр Сергійович

707-61-03

kuzenko@kpi.kharkov.ua

Стратегічне управління

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Менеджмент

13.11.2018 16:00

ауд. 701 У2

Кононенко Ігор Володимирович

707-67-35

igorvkononenko@gmail.com

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (КІТ)

Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу

Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології

23.11.2018 10:00

кафедра

Шутинський Олексій Григорович

707-66-76

063-480-58-25

axts_ekm@ukr.net

Автоматика та управління в технічних системах

Біотехнічні та медичні апарати і системи

Комп’ютеризовані системи управління і автоматика

16.11.2018 12:00

ауд. 54б ЕК

Денисенко Микола Анатолійович

707-68-42

auts@outlook.com

Інформаційно-вимірювальні технології і системи

Інформаційно-вимірювальні системи

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

09.11.2018 14:00

кафедра

Балєв Володимир Михайлович

050-402-69-97

kafedra.iits@gmail.com

Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

09.11.2018 14:00

кафедра

Хомяк Юрій Валентинович

095-883-17-90

homyak.yv@gmail.com

Мультимедійні інформаційні технології та системи

Електроніка

15.11.2018 10:00

кафедра

Оніщенко Валерій Валентинович

704-16-18

066-180-20-09

valvalon@ukr.net

Обчислювальна техніка та програмування

Комп’ютерні системи та мережі

Системне програмування

Спеціалізовані комп’ютерні системи

09.11.2018 14:00

кафедра

Семенов Сергій Геннадійович

067-579-30-82

s.semenov@ukr.net

Розподілені інформаційні системи і хмарні технології

Комп’ютерні науки і інформаційні технології

14.11.2018 10:00

кафедра

Кожевніков Георгій Костянтинович

067-123-97-18

kgk4711@yandex.ua

Системи інформації

Системи штучного інтелекту

Телекомунікаційні системи та мережі

09.11.2018 14:00

кафедра

Нікітіна Людмила Олексіївна

097-922-92-88

sergnik.bk@gmail.com

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет