Графік презентацій випускників на кафедрах Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 2018 рік

#17 от 23.10.2018

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет

Кафедра

Спеціальності та спеціалізації

Дата, час проведення

Місце проведення

Відповідальний за презентацію

Контактна інформація

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ИНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ (Е)

Автоматизація та кібербезпека енергосистем

Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

Технології кібербезпеки в електроенергетиці

20.10.2018 11:00

ауд. 225 ЕК

Дяченко Олександр Васильович

707-65-51

095-209-81-50

ae_khpi@ukr.net

Автоматизовані електромеханічні системи

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

20.11.2018 12:00

ауд. 125 кафедра ЕК

Кунченко

Тетяна Юріївна

707-03-26

707-62-26

707-69-74

aems-kafedra@i.ua

Двигуни внутрішнього згоряння

Двигуни внутрішнього згоряння

13.11.2018 12:35

ауд. 11 кафедра

Ліньков

Олег Юрійович

707-68-48

050-910-35-28

dvs@kpi.kharkov.ua

Електричний транспорт та тепловозобудування

Електричний транспорт

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту

16.11.2018 12:00

ауд. 317 ГАК

Єріцян

Багіш

Хачикович

707-65-30

050-932-56-79

etts-khpi@ukr.net

Електричні апарати

Електричні машини та апарати, спеціалізація «Електричні апарати»

Електропобутова техніка

09.11.2018 13:00

ауд. 212 ЕК

Чепелюк Олександр Олександрович

707-68-64

chep1@i.ua

Електричні машини

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

07.11.2018 14:00

ауд. 113 ЕК кафедра

Єгоров Андрій Володимирович

098-851-84-94

yehorov.andrii@gmail.com

Електричні станції

Електричні станції

Енергетичний менеджмент

02.11.2018 14:00

ауд. 310 ЕК

Махотіло

Олена Сергіївна

707-65-65

es.khpi@gmail.com

Електроізоляційна та кабельна техніка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

22.11.2018 12:00

ауд. 319 ЕК

Гурин

Анатолій Григорович

707-66-63

067-415-89-68

agurin@khpi.kharkov.ua

Інженерна електрофізика

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15.11.2018 12:00

кафедра

Резинкін Олег Лук’янович,

Марценюк Валентина Євгенівна

707-60-52

098-567-96-07

iefkafedra@gmail.com

Парогенераторобудування

Комп’ютерно інтегровані технологічні процеси і виробництва

Котли та реактори

20.11.2018 13:00

кафедра

Каверцев Валерій Леонідович

707-66-10, 707-65-55

lara.tyutyunik@gmail.com

Промислова і біомедична електроніка

Електронні системи

Фізична і біомедична електроніка

22.11.2018 12:00

ауд. 301 кафедра ЕК

Крилов Деніс Сергійович

707-60-44

dskrylov@mail.ru

Теплотехніка та енергоефективні технології

Промислова та комунальна теплоенергетика

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

16.11.2018 14:00

кафедра

Ганжа Антон Миколайович

707-69-23

kafedra.ttet@gmail.com

Технічна кріофізика

Енергетичне машинобудування

14.11.2018 12:00

ауд. 612 У2

Руденко Микола Захарович

067-291-39-03

rudenkon@kpi.kharkov.ua

Турбінобудування

Енергетичне машинобудування

Теплоенергетика

12.11.2018 12:00

кафедра ауд. 1

Авдєєва Олена Петрівна

066-915-14-01

o.avdieieva@gmail.com

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТРАНСПОРТУ (МІТ)

Автомобіле- і тракторобудування

Колісні та гусеничні транспортні засоби

16.11.2018 12:30

кафедра

Островерх Олександр Олегович

707-60-66

063-355-06-90

ostrov.sasha@gmail.com

Гідравлічні машини ім. Г. Ф. Проскури

Гідроенергетика

Гідропневмоавтоматика нафтогазового обладнання

Машини і механізми нафтових і газових промислів

21.11.2018 12:00

кафедра

Гасюк Олександр Іванович

707-66-46

097-862-08-26

galexfom@gmail.com

Деталі машин та мехатронні системи

Прикладна механіка

16.11.2018 11:00

кафедра ауд. 6

Стрижак Мар’яна Георгіївна

063-471-38-21

MarjanaStryzhak@gmail.com

Зварювання

Технологія устаткування зварювання

31.10.2018 12:00

кафедра ауд. 1302 У1

Глушко Альона Валеріївна

707-65-21

svarka126@ukr.net

Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка

Інструментальне виробництво

Технологія машинобудування

20.11.2018 11:00

кафедра ауд. 8

Кобець Олена Валентинівна

707-61-43

050-520-04-83

kobec.elena3@gmail.com

Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова

Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Інформаційні технології проектування

Колісні та гусеничні транспортні засоби

07.11.2018 14:00

кафедра ауд. А1

Веретенніков Євгеній Олександрович

050-970-91-17

everetennikov1987@gmail.com

Ливарне виробництво

Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології

Прикладна механіка

08.11.2018 12:00

ауд. 1306 У1

Черняєва Віра Михайлівна

050-211-55-01

litvo11@kpi.kharkov.ua

Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів

Нові функціональні матеріали та нанотехнології

14.11.2018 12:00

кафедра

Бармін Олександр Євгенович

707-65-85

axel.com.ua@gmail.com

Обробка металів тиском

Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

13.10.2018 14:00

кафедра

Чухліб Віталій Леонідович

095-792-55-92

omd.kpi.kharkov@ukr.net

Охорона праці і навколишнього середовища

Охорона праці

09.11.2018 13:00

ауд. 203 ГАК

Мезенцева Ірина Олександрівна

707-64-65

097-600-03-30

otios@ukr.net

Підйомно-транспортні машини і обладнання

Інженерія логістичних систем

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

15.11.2018 14:00

ауд. 1202 У1

Ісьєміні

Ілля Ігорович

707-68-81

707-65-81

khpi.ptm1929@gmail.com

Теорії і системи автоматизованого проектування механізмів і машин

Інформаційні технології проектування

09.11.2018 12:35

ауд. 809 У1

Грабовський Андрій Володимирович

707-69-01

tma@tmm-sapr.org

Технологія машинобудування та металорізальні верстати

Прикладна механіка

Галузеве машинобудування

19.11.2018 11:00

ауд. 306 ГАК

Скидан

Наталія Павлівна

707-66-25

067-315-21-02

s-n-p@i.ua

Хімічна техніка та промислова екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

Обладнання переробних і харчових виробництв

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

12.11.2018 12:35

кафедра

Філенко Олеся Миколаївна

099-256-51-63

olesya.n.filenko@gmail.com