О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Підручник – 2017


[Марія Єфремова]
#15 от 25.09.2018

Щороку в НТУ «ХПІ» відбувається університетський конкурс на кращий підручник та навчальний посібник, видані з грифом вченої ради НТУ «ХПІ». Конкурсна комісія у складі провідних викладачів та співробітників під головуванням ректора, професора Є. І. Сокола підвела підсумки та визначила переможців конкурсу 2017 року за напрямами (для навчальних посібників):

загальнонауковий;
спеціальний;
інформаційних та телекомунікативних технологій;
економічний;
соціально-гуманітарний.

Усього в конкурсі брали участь 5 підручників (один з них у 2-х томах), 16 навчальних посібників та 1 практикум.

Серед підручників

1 місце зайняв підручник кафедри «Динаміка та міцність машин» «Тензометрія». Автори: Андрєєв А. Г., Іванович Л. Г., Щепкін О. В.

2 місце – «Процеси та апарати природоохоронних технологій» у 2-х томах. Автори: Пляцук Л. Д., Васьків Р. А., Шапорєв В. П. та ін. Цей підручник було написано разом викладачами Чернівецького факультету. Він міг зайняти 1 місце, але комісія відзначила, що ні на титульному аркуші, ні у Вступі не зазначений вклад наших викладачів кафедри «Хімічна техніка та промислова екологія».

Ще одне 2 місце посів підручник кафедри «Інформаційно-вимірювальні технології та системи» під назвою «Вступ до квантової метрології». Автори: Павленко Ю. Ф., Кондрашов С. І., Неєжмаков П. І. за редакцією Павленка Ю. Ф.

3 місце зайняв підручник «Интегрированные процессы обработки материалов резанием». Авторы: Грабченко А. И., Залога В. А., Внуков Ю. Н. и др. Кафедра «Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка».

Навчальні посібники:

у номінації «Загальнонауковий напрямок» 1 місце зайняв посібник «Differential and integral calculus for one variable functions. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної» викладачів кафедри «Прикладна математика». Автор Курпа Л. В.;

у номінації «Спеціальний напрямок» 1 місце посідає «Техніка матеріальних потоків логістичних систем» викладачів кафедри «Підйомно-транспортні машини і обладнання». Автори: Григоров О. В., Аніщенко Г. О., Стрижак В. В. та ін. Комісія відзначила змістовність книги, новий напрямок розробки, що відображений у навчальному посібнику.

2 місце у цій номінації зайняв навчальний посібник викладачів кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» «Автозаправочні комплекси та автомобільні експлуатаційні матеріали». Автори: Самородов В. Б., Краснокутський В. М., Агапов О. М.

3 місце: «Экономическая оценка энергосберегающих проектов». Автори: Немировский И. А., Проскурня Е. М. Кафедри: «Автоматизація і кібербезпека енергосистем», «Організація виробництва і управління персоналом».

У номінації «Інформаційні та телекомунікативні технології».

1 місце зайняв навчальний посібник викладачів кафедри «Програмна інженерія та інформаційні технології управління» «Основи теорії експоненціальних систем масового обслуговування». Автори: Голоскоков О. Є., Голоскокова А. О., Мошко Є. О.

2 місце – навчальний посібник викладачів кафедри «Програмна інженерія та інформаційні технології управління» «Формирование стратегий развития корпоративных компьютерных систем». Автори: Годлевский М. Д., Шевченко С. В.

3 місце – навчальний посібник викладачів кафедри «Програмна інженерія та інформаційні технології управління» «Алгоритми і структури даних: практикум». Автори: Стратієнко Н. К., Годлевський М. Д., Бородіна І. О.

Економічний напрямок

1 місце посідає посібник «Митна справа» кафедри «Менеджмент ЗЕД та фінанси». Автори: Чекмасова І. А., Міщенко В. А.

2 місце «Менеджмент якості в аспекті конкурентоспроможності об’єктів» кафедри «Стратегічне управління». Автори: Грінченко М. П., Лобач О. В., Грінченко М. А. за ред. проф. І. В. Кононенка.

Соціально-гуманітарний напрямок

1 місце зайняв навчальний посібник «Лідерські якості в професійній діяльності» кафедри «Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. ак. І. А. Зязюна». Автори: Романовський О. Г., Резнік С. М., Гура Т. В., Панфілов Ю. І., Головешко Б. Р., Бондаренко В. В.

2 місце – «Психологія лідерства в бізнесі» кафедри «Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. ак. І. А. Зязюна». Автори: Гура Т. В., Романовський О. Г., Книш А. Є.

2 місце також зайняв ще один навчальний посібник викладачів цієї кафедри «Психологія тимбілдингу». Автори: Романовський О. Г., Шаполова В. В., Квасник О. В., Гура Т. В.

3 місце посідають 2 книги цієї ж кафедри «Психологія управлінської діяльності лідера», «Теорія і практика формування лідера». Автори: Романовський О. Г., Гура Т. В., Книш А. Є., Бондаренко В. В., а також навчальний посібник кафедри «Ділова іноземна мова та переклад» «Переклад термінології у галузі штучного інтелекту». Автори: Голікова О. М., Коновалова В. Б., Мірошниченко В. М.

Таким чином, конкурс показав найбільш значимі змістовні підручники та навчальні посібники з грифом Вченої ради НТУ «ХПІ», що були видані в нашому університеті у 2017 році. Всі вони (за деяким виключенням) були відредаговані у редакційно-видавничому відділі, з них 8 книг було надруковано у друкарні НТУ «ХПІ», 14 – в інших друкарнях.

Поза конкурсом, але заслуговують на особливу увагу два навчальних електронних посібники, виданих за власні кошти авторів у 2017 р. Один з них «Высшая математика. Электронное медийное интерактивное учебное пособие для студентов всех специальностей, в том числе для иностранных студентов». Автори: Ю. Л. Геворкян, Н. О. Чикина, И. В. Антонова. Ч. І. Частина ІІ вже друкується у друкарні «Мадрид».

Другий – кафедра геометричного моделювання та комп’ютерної графіки разом з інформаційним обчислювальним центром (навчальною лабораторією нових технологій у навчанні) розробили і видали навчальний електронний посібник «Основы инженерной графики с элементами профессионального конструирования». Автори: І. О. Чермних, В. І. Нестеренко, О. О. Краєвська, А. В. Селічев. Матеріали цього електронного медійного посібника покладено в основу розробленого авторами дистанційного лекційного курсу з нарисної геометрії та графіки.

Ці посібники були затверджені редакційно-видавничою радою НТУ «ХПІ», відредаговані у редакційно-видавничому відділі та видані в друкарні «Мадрид».

Марія Єфремова, начальник редакційно-видавничого відділу.

Знімок І. Гаєвого

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет