Вітаємо!

#11 от 14.06.2018

Цей знімок зроблений 29 травня у Варшавській політехніці (WUT). Ректор НТУ «ХПІ» Євген Сокол та ректор польського університету Ян Шмідт підписали два договори – про співпрацю та про видачу подвійних дипломів за магістерською програмою з напрямку «Mechanical Engineering». Договір про подвійні дипломи з цього напрямку дає можливість студентам НТУ «ХПІ», починаючи з другого семестру, продовжити навчання на факультеті автомобілів та робочих машин WUT, а також підготувати й захистити магістерську науково-дослідницьку роботу. Після отримання диплома про закінчення польського університету вони будуть захищати свою роботу в НТУ «ХПІ».

Нашого ректора, члена-кореспондента Національної академії наук України, доктора технічних наук, професора Євгена Івановича Сокола вітаємо з присудженням йому Державної премії України 2017 року в галузі науки і техніки за роботу «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України»!

Ця робота виконана в співдружності науковців НТУ «ХПІ», Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ та спеціалістів ПАТ «Турбоатом», ПАТ «Укргідропроект», державного підприємства «Завод «Електроважмаш», ПАТ «Укргідроенерго».

Дніпровська ГАЕС входить до Об’єднаних енергетичних систем України. Складається вона з оборотних гідроагрегатів, які працюють у генераторному та насосному режимах. Ця станція дозволяє ефективно вирішувати проблему покриття пікових навантажень і компенсації нічних надлишків потужності. Основним завданням електроенергетичної галузі є забезпечення споживачів електроенергією з високою надійністю та якістю. Дністровська ГАЕС зменшує провали навантажень у нічні години, одночасно поліпшуючи режими роботи теплових та атомних електростанцій, що обумовлює енергетичну безпеку України.

Для вирішення цих питань на ГАЕС використовується велика кількість напівпровідникових перетворювачів. Над їх створенням, теоретичними та експериментальними дослідженнями в галузі сучасного управління напівпровідниковими перетворювачами електроенергії вже тривалий час працює наукова школа (кафедра «Промислова та біомедична електроніка») під керівництвом професора Є. І. Сокола. Він є ініціатором цілого ряду важливих досліджень, присвячених вивченню режимів роботи напівпровідникових перетворювачів електроенергії при прямому мікропроцесорному управлінні, автором теоретичних положень, що лягли в основу розроблених нових методів керування перетворювачами. Ці наукові роботи забезпечили широке втілення розробленої сучасної техніки в різні галузі промисловості, в першу чергу в енергетику. Результати цієї роботи професора Є. І. Сокола також широко висвітлені в наукових працях, авторських свідоцтвах, патентах та монографії.

Присудження Державної премії, високі звання, відзнаки Євгена Івановича Сокола є результатами плідного творчого й трудового шляху вихованця і справжнього патріота НТУ «ХПІ». Він належить до тієї категорії політехніків, які, прийшовши вчитися до Харківського політехнічного, присвятили рідному вузу свій талант, роки наполегливої праці і прагнення до нового.

Увесь свій багатий досвід із розвитку вищої освіти, прагнення принести якомога більшу користь своїй альма матер вкладає Євген Іванович Сокол у діяльність на посту ректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», який він очолює вже протягом трьох років. Величезних зусиль докладає ректор до здійснення модернізації та розвитку НТУ «ХПІ» як інноваційного, дослідницького, технічного університету нового типу, концентруючи для цього зусилля усього науково-педагогічного колективу, продовжуючи виконання і розвиток планів і проектів, розпочатих ним особисто і раніше – під керівництвом ректора Л. Л. Товажнянського.

Сьогодні це вдосконалення структури університету, метою якої є зосередження і концентрація навчального та наукового потенціалу для вирішення складних завдань трансформації інженерної освіти і виходу на міжнародний ринок, комерціалізації інтелектуальної власності. Над підвищенням якості підготовки спеціалістів працює весь колектив університету за значної допомоги з боку Наглядової ради НТУ «ХПІ», створеної завдяки великим зусиллям ректора. Університет успішно пройшов перевірку і оцінку системи управління якістю і отримав відповідні сертифікати.

Новими енергійними кроками модернізації підготовки спеціалістів є і впровадження дуальної освіти, для здійснення якої укладено договір з АТ «Харківський тракторний завод», і трансформація ІТ освіти з побудовою інноваційного кампуса, і створення навчально-наукового Центру з 3D систем, і навчання англійською мовою з 10 спеціальностей.

Реальні плоди приносить виконання комплексної програми активізації міжнародної діяльності, від якої величезною мірою залежить інноваційний розвиток університету. Створено у співдружності зі Стамбульським технічним університетом Українсько-турецький науково-технологічний та дослідницький центр, діяльність якого спрямована на комерціалізацію наукових розробок НТУ «ХПІ». Укладені нові договори з європейськими університетами (Клагенфуртський (Австрія), Варшавський (Польща) про отримання подвійних дипломів, про співпрацю – з університетами Гамбурга (Німеччина), Азербайджанським та Грузинським технічними університетами, останній обрав професора Є. І. Сокола своїм Почесним доктором. За програмами з кредитної мобільності від Євросоюзу вже отримано 15 грантів, за якими викладачі будуть проходити стажування в іноземних університетах, а студенти навчатися протягом півроку. Якщо в останні роки на підготовчому факультеті навчалося 50–70 іноземних громадян, то зараз їх уже 260.

У всіх цих справах, а їх перелік можна продовжити, – ініціатива, практична участь та пильна увага з боку ректора. Вітаючи Євгена Івановича з отриманням звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, бажаємо йому і в майбутньому великих досягнень на благо Вітчизни і здійснення нових планів і проектів для розвитку рідного Університету!

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет