О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Графік презентацій випускників на кафедрах Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 2018 рік(продовження)


#5 от 13.03.2018

Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут

Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка

- Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 

02.04.2018

12.00

Ауд.601, У1

Шеліхова

Інеса Борисівна

707-64-31

0505308443

kgmkg.ntu.khpi@gmail.com

Динаміка та міцність машин

- Інформаційні технології проектування

- Комп’ютерна механіка

 

17.04 2018

14.30

Ауд.302 У2

Грищенко Володимир Миколайович

707-63-43

Grivn_dmm@

ukr.net

Комп’ютерне моделювання процесів та систем

- Комп’ютерні науки

- Прикладна математика

17.04.2018

14.30

Ауд.302 У2

Некрасова Марія Володимирівна

707-64-54

707-64-36

cmpskhpi@

gmail.com

Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів

- Комп’ютерне моделювання теплових і механічних процесів

- Прикладна математика

 

17.04 2018

14.30

Ауд.302 У2

Хавін Валерій Львович

707-61-78

VKhavin@

kpi.Kharkov.ua

Радіоелектроніка

- Прикладна фізика та наноматеріали

- Комп’ютерна інженерія

 

13.04.2018

10.30

Ауд.20 РК

 

Кузьменко

Наталія

Олексіївна

707-62-52

0677902214

nkuzm@i.ua

re196@i.ua

Фізика металів і напівпровідників

- Фізичне матеріалознавство

 

20.04.2018

10.00

кафедра

Малихін Сергій Володимирович

707-60-73

Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики

- Фізика і технологія мікро- і наноелектроніки

 

13.04.2018

10.00

Ауд.204. У3

Зайцев Роман Валентинович

0688888246

kaf.fmeg@gmail.com

Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії

Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя

- Промислова біотехнологія

- Фармацевтична біотехнологія

 

05.04.2018

14.00

кафедра

Бєлих Ірина

Анатоліївна

707-65-94 ari74@meta.ua

 

Видобування нафти, газу та конденсату

- Нафтогазова інженерія та технології

 

12.04.2018

12.00

У4 кафедра

Донський Д. Ф.

707-65-15

dngik@ukr.net

 

Інтегровані технології, процеси і апарати

- Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

 

11.04.2018

12.35

Ауд.3 ЛК

Ведь В. Е.

0978326949

valeriy.e.ved@

gmail.com

 

Органічний синтез та нанотехнології

- Хімічна технологія органічних речовин

- Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

 

06.04.2018

10.00

кафедра

Кричковська Лідія Василівна

 

707-61-41

 

Технічна електрохімія

- Технічна електрохімія

- Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі

 

20.04.2018

16.00

Ауд.4 ТК

Тульський Геннадій Георгійович

707-63-92

707-68-17

0502889821

tgg@

kpi.kharkov.ua

 

Технологія жирів і продуктiв бродiння

- Харчові технології

30.03.2018

14.00

кафедра

Мочалова Олена Іванівна

0934984313

1930tg@gmail.

com

 

Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей

- Хiмiчна технологiя тугоплавких неметалевих та силiкатних матерiалiв

 

14.04.2018

Ауд.10 ТК

Гущіна Олена Василівна

707-63-92

pyarn11@

ukr.net

 

Технологія переробки нафти, газу та твердого палива

- Технології переробки нафти, газу та твердого палива

 

03.04.2018

12.00

кафедра

Богоявленська Олена Володимирівна

707-61-92

dvmir79@

gmail.com

 

Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів

- Хімічна технологія та інженерія

04.04.2018

10.00

ТК 2 пов.

кафедра

Підгорна Лідія

Пилипівна

Черкашина

Ганна

Миколаївна

707-61-86

Avramenko@

kpi.kharkov.ua

 

Технологія полiмерних композиційних матеріалів та покриттів

- Полімерні матеріали в дизайні

- Технологія лакофарбових матеріалів та покриттів

- Хімічна технологія високомолекулярних сполук

 

05.04.2018

10.00

кафедра

Каратєєв А. М.

 

kafedratpkm@

gmail.com

тел.707-61-06

 

 

Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу і екології

- Хімічна технологія і інженерія

- Хімічна технологія неорганічних речовин

 

11.04.2018

12.00

ТК 2 пов.

Ауд.14

Авіна Світлана

Іванівна,

707-64-46

svetlanaavina@

gmail.com

 

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет