О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Сучасні педагогічні технології в освіті


#3 от 14.02.2018

XV Міжнародна методична школа-семінар з такою назвою відбулася в НТУ «ХПІ» 31 січня – 2 лютого. Її організаторами виступили Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, НТУ «ХПІ», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Центр сучасних педагогічних технологій НТУ «ХПІ», методичний відділ НТУ «ХПІ».

У семінарі працювало понад 20 педагогічних майстерень та майстер-класів, таких як «Принципи і методи формування харизматичного лідера. Секрети харизматичного лідера. 10 принципів сугестії» (керівник – професор О. Г. Романовський); «Методичні аспекти активізації навчально-виховного процесу» (професор О. В. Горілий); «Компетентність викладача у мережеву епоху» (професор В. М. Кухаренко) та інші. В роботі конференції брали участь 1075 слухачів з НТУ «ХПІ», інших вузів Харкова, різних міст країни та зарубіжжя.

Школа-семінар, яка вже традиційно відбувається в нашому університеті, завжди викликає великий інтерес. Головними вимогами, які стоять перед викладачами вузів, залишаються: перетворення процесу навчання у самонавчання студентів, його інтенсифікація та інформатизація, створення мотивації до навчання протягом усього життя, виховання духовності і відповідальності студентів. Працівники вищої школи мають забезпечити високу інтелектуальну і соціальну мобільність особистості, постійно і наполегливо працювати над педагогічною майстерністю, своєчасно оновлювати педагогічні технології. І наш НТУ «ХПІ» завжди ділиться з колегами-освітянами як інноваційним досвідом методики викладання, так і новими освітніми технологіями, що впроваджуються у навчальний процес.

Детальний звіт про роботу ХV школи-семінару читайте в наступних випусках газети.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет