О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Шлях подальшого розвитку університету


#22-23 от 21.12.2017

Є. І. Сокол, ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор.

Напередодні Нового року зазвичай підводять підсумки року, що минає, та накреслюють плани на майбутній. Тому і я вирішив разом із усім колективом університету обговорити наш доробок 2017-го та визначити завдання, які нам належить вирішити в році прийдешньому.

Незважаючи на те, що нинішній рік був далеко не простим, нам вдалося працювати стабільно. Університет витримав два дуже серйозних «потрясіння» – підвищення мінімальної зарплатні до 3200 грн. і суттєве збільшення обсягу комунальних платежів. При цьому нам вдалося обійтися без скорочення чисельності наших співробітників і не змінювати графіка навчального процесу.

Протягом усього року основна увага традиційно приділялася організації навчального процесу. Харківському політехнічному завжди було властиве вміння дивитися вперед, вчасно реагувати на вимоги життя, передбачати найновіші тенденції розвитку економіки нашої держави. От і протягом 2016–2017 н. р. в університеті було вжито важливих заходів з метою розширення освітньої діяльності. Це, наприклад, відкриття нової спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» з підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. За іншими рівнями вищої освіти можна навести відкриття підготовки для другого магістерського рівня зі спеціальності 263 «Цивільна безпека».

Ліцензійний обсяг підготовки збільшено з семи спеціальностей за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Це 105 «Прикладна фізика і наноматеріали» (кафедра «Радіоелектроніка», завідувач Є. В. Рогожкін), 123 «Комп’ютерна інженерія» (кафедра «Обчислювальна техніка та програмування», завідувач С. Г. Семенов), 101 «Екологія» (кафедра «Хімічна техніка та промислова екологія», завідувач В. П. Шапорев), 071 «Облік і оподаткування» (кафедра «Економічний аналіз та облік», завідувач О. В. Манойленко), 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (кафедри «Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу», завідувач М. О. Подустов; «Автоматика та управління в технічних системах», завідувач П. О. Качанов та інші), 161 «Хімічна технологія та інженерія» (кафедри ТОР, ТНР та ІТ факультетів, відповідальні доценти І. В. Сінкевич, С. А. Лещенко).

У 2016–2017 навчальному році вперше пройшли акредитацію та підтвердили відповідність рівня підготовки вимогам стандартів вищої освіті наступні освітні програми спеціальностей. За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти це 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємство» та 6.170202 «Охорона праці».

За другим (магістерським) рівнем вищої освіти це наступні спеціальності: 8.03050803 «Оподаткування», 8.05010102 «Інформаційні технології проектування», 8.05070206 «Електропобутова техніка», 8.05050310 «Машини і механізми нафтогазових промислів», 8.05010103 «Системне проектування», 8.02030304 «Переклад», 8.05040401 «Видобування нафти і газу», 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація», 8.18010016 «Бізнес адміністрування», 8.18010019 «Медіакомунікації». Вдруге підтверджено відповідність вимогам стандартів вищої освіти рівня підготовки за освітньою програмою спеціальності 6.020303 «Філологія».

Серед наших безперечних досягнень у 2016–2017 н. р. ліцензування освітньої діяльності за 38 спеціальностями на першому бакалаврському рівні та за 39 спеціальностями на другому магістерському рівні. Акредитовано також освітні програми 35 спеціальностей на першому бакалаврському рівні та 38 спеціальностей на другому магістерському. Хочу висловити подяку колективам кафедр, які з честю виконали цю величезну роботу.

Порадували нас цього року й студенти. Вони відмінно виступили на всеукраїнському рівні: 42 призових місця посіли вони на Всеукраїнських олімпіадах і 75 – на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

Слід відзначити наполегливу і успішну роботу колективу університету із забезпечення нового прийому. Нам вдалося стабілізувати обсяг, однак не вдалося домогтися його збільшення. Хотілося б відзначити кафедри, які стабільно виконують план прийому. Це кафедра «Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. професора А. В. Дабагяна (завідувач М. Д. Годлевський), «Видобування нафти, газу та конденсату» (завідувач І. М. Фик), «Автоматизовані електромеханічні системи» (завідувач В. Б. Клепіков), «Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка» (завідувач О. В. Шоман). Особливого успіху цього року досягнув економічний факультет, котрий прийняв понад 200 студентів за контрактом. Та при цьому є кафедри, котрі стабільно, вже другий рік поспіль, практично провалюють прийом, їм слід заздалегідь вжити заходів до виправлення ситуації в 2018 році.

Гідними результатами своєї наукової діяльності завершують рік наші викладачі і наукові співробітники. Треба відзначити позитивну тенденцію, що має місце протягом останніх 4 років, щодо збільшення публікацій у наукових журналах, які входять до міжнародних баз даних. Наші науковці опублікували цього року понад 210 статей, порівнюючи з 164 у 2014-му (НМБД Scopus), та близько 130 (Web of Science), тоді як у 2014-му – 85. Загальна кількість наукових публікацій перевищила 3700, в т. ч. за участю студентів 1118. Отримано близько 90 патентів.

Виріс і обсяг наукових робіт, що виконуються за бюджетом – на 7 млн. грн. у порівнянні з минулим 2016 роком. Тепер він складає 25 млн. грн. На 4 млн. збільшився обсяг госпдоговірних досліджень і розробок, на сьогодні він складає понад 10 млн. грн. Цього року політехніками захищено 53 кандидатських та 9 докторських дисертацій. Висловлюю всім, хто їх захистив, а також науковим керівникам щиру вдячність за внесок у розвиток університету.

Отже, я навів лише кілька найпомітніших прикладів нашої успішної праці в 2017 році. Завдяки цій роботі університет зберіг свої позиції в національних та міжнародних рейтингах. Так в ТОП 200 ми займаємо 4 місце, в консолідованому рейтингу 5 місце в Україні, а в міжнародному рейтингу QS World University Rankings 2018 – 701 місце серед тисяч вузів світу.

Знаменною подією 2017 року в нашому університеті стало відновлення військовим факультетом статусу Інституту танкових військ НТУ «ХПІ».

Вінцем цього року став для нас рішучий крок у справі реструктуризації нашого університету. Це крок назустріч сучасним тенденціям розвитку освітнього і наукового процесів. Сьогодні в світовому освітньому просторі відбуваються концептуальні зміни в підходах до організації навчального процесу, і наш університет не може залишатися осторонь цих змін. Завдяки фінансовій та ідеологічній підтримці голови Наглядової ради НТУ «ХПІ» В. І. Хмельницького нам вдалося зробити перші кроки в цьому напрямку. Створення інститутів та укрупнення факультетів за принципом «одна спеціальність на одному факультеті чи інституті» дозволить зосередити і сконцентрувати учбовий і науковий потенціали для вирішення надскладних завдань із трансформації інженерної освіти та виходу на міжнародний ринок, комерціалізації інтелектуальної власності. Цей крок має залучити додатковий контингент як українських, так і іноземних студентів, а також інвестиції в наукові дослідження.

Тому такий крок не лише не призведе до скорочення наших співробітників усіх категорій, а й, я впевнений, дасть додаткові ресурси для стабілізації фінансового становища університету. При цьому кожен політехнік має чітко усвідомлювати, що ресурси не падають з неба, їх необхідно заробити. Саме цей крок визначає основні напрямки роботи нашого колективу в наступному році.

Зустрічаючи 2018 рік, ми вже сьогодні турбуємося про наступну зміну студентів нашого університету і розпочали активну профорієнтаційну діяльність. Нам треба продовжувати її як серед українських потенціальних абітурієнтів, так і серед іноземних. Необхідно сформувати зростаючий контингент студентів. При цьому слід розробити багато методичної та навчальної літератури, яка б відповідала сучасним світовим педагогічним технологіям, таким як CDIO, геймифікація, проектне і дуальне навчання. Саме ці підходи дозволять суттєво підвищити якість освіти та забезпечити вимоги роботодавців.

Не менш складне завдання стоїть перед науково-дослідною частиною НТУ «ХПІ». Ми створили Українсько-Турецький науковий центр, мета якого – вихід на світовий ринок послуг із комерціалізації інтелектуальної власності. Нам належить навчитися формувати запити на виконання наукових робіт і вміти виконувати їх якісно і вчасно. Найголовніше – зрозуміти, що робити треба те, чого сьогодні потребує ринок.

Важливішим завданням, яке стоїть перед колективом, є підготовка до підтвердження статусу національного університету в 2019 році. Це справа честі всього колективу, в цьому напрямку необхідно ще багато зробити. І я не сумніваюся в тому, що кожен політехнік – професор, викладач, науковець, студент – докладе всіх зусиль, використає всі свої здібності, таланти до покращення іміджу нашого Харківського політехнічного, до його широкого визнання. Я впевнений, що злагоджена робота колективу принесе свої результати.

Дорогі політехніки! Щиро вітаю вас з новим 2018 роком! Бажаю всьому колективу університету та всім вашим рідним і близьким міцного здоров’я, успіхів у праці, щастя в особистому житті та впевненості в досягненні тих цілей, які ми поставили перед собою!

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2016


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет