О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Успішний старт у самостійність


[Професор Є. СОКОЛ, проректор з навчальної роботи]
#15-16 от 22.06.2004

У календарі знаменних подій нашого університету з'явилася ще одна - вже другий рік влітку НТУ "ХПІ" здійснює випуск магістрів. Днями дипломи про цю високу кваліфікацію одержує 141 випускник. Багатоступенева підготовка, розпочата в нашому вузі з 1996 року, - важливий крок до інтеграції у світову систему вищої освіти, до входження в Болонський процес, до виконання принципів Magna Charta Universitatum, яка вимагає, щоб навчання в університеті "відповідало потребам, що змінюються, запитам суспільства і досягненням у науковому знанні".

Наше першочергове завдання - підготовка конкурентноспроможного спеціаліста, здатного до успішної боротьби за краще місце в промисловості, науці, техніці, бізнесі не лише в Україні, а й за кордоном. НТУ "ХПІ" навчає майбутніх фахівців за новітніми навчальними планами, розробленими відповідно до моделі спеціаліста ХХІ століття, створеної в нашому університеті. Наші студенти одержують неперервну математичну, інформаційну, екологічну, гуманітарну підготовку. Немає якісної освіти без наукових досліджень - такий принцип навчання в нашому вузі. Викладання дисциплін базується на найновіших наукових досягненнях вчених-політехніків, і студенти беруть участь у дослідженнях.

Університет також дає своїм випускникам можливість одержати в майбутньому роботу і перспективу професійного й кар'єрного зростання. НТУ "Харківський політехнічний інститут" 12 років тому створив і зараз успішно використовує власну систему працевлаштування своїх випускників. ХПІ співпрацює з 200 провідними промисловими підприємствами Харківського регіону. Завдяки цій тривалій і плідній співпраці близько 95 відсотків випускників знаходять собі роботу за спеціальністю.

Ідея створення такої системи стала наслідком вивчення світового досвіду, його адаптації до українських умов. Основними складовими цієї системи є: аналіз потреб організацій, підприємств та установ у спеціалістах, яких готує університет; укладання тристоронніх договорів (підприємство - студент - університет) на підготовку та працевлаштування. Але презентація спеціалістів була і залишається головною складовою цієї системи.

Успіх будь-якої справи, в першу чергу, складається зі взаємного інформування замовника і споживача. Для залучення замовників постійно готується інформаційний матеріал, який розсилається споживачам, видається у газетах, розміщується на Web-сайтах та висвітлюється на телебаченні. Учбово-методичний відділ договірної та практичної підготовки спеціалістів має банк даних про потребу підприємств і організацій на ринку праці Харківського регіону, України та прикордонних областей Росії.
Цього року з 12 по 27 квітня проводилася презентація майбутніх випускників 2005 року. Мета, яку переслідував цей захід, - укладання в майбутньому договорів з підприємствами-замовниками. Презентація також дозволяє вивчити реальну потребу в спеціалістах, яких готує вуз, оцінити їх підготовку, налагодити довгострокові зв'язки замовника і споживача. Укладення договору про цільову підготовку дає змогу студентам проходити тривалу переддипломну практику і готувати диплом за місцем майбутньої роботи. Такий вид співпраці прискорює адаптацію випускників до нових умов.

Мати постійних замовників допомагають тривалі договори. Особливо хочемо відзначити укладення тривалого договору про співробітництво НТУ "ХПІ" та промислових підприємств Харківського регіону, підписаний ще 2000 року губернатором, директорами 60 провідних промислових підприємств Харківського регіону та ректором Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" Л.Л. Товажнянським. Як і цей договір, продовжують впливати на поліпшення підготовки та працевлаштування спеціалістів договори з президентом АТ "Українська промислова енергетична компанія", в яку входять ОАО "Харківський підшипниковий завод", ВАТ "ЛКМЗ", ВАТ "Укрелектромаш" та інші.

Сьогодні вуз констатує відчутне пожвавлення економіки, кількість пропозицій значно перевищує число молодих спеціалістів, а не навпаки, як це було ще недавно. Поряд з традиційною формою працевлаштування, коли замовник обирав випускника, вже діє альтернативна - студент сам обирає місце своєї майбутньої роботи. Випускник НТУ "ХПІ" знає собі ціну, а це вже створює принципово нову ситуацію.

На презентацію цього року прибули представники більш як 300 підприємств Харківського регіону та України. Серед них були і наші постійні замовники - усі провідні підприємства міста Харкова і Харківської області, України: ДП "Завод ім. Малишева", КП ХКБМ ім. Морозова, КП ХКБД, ВАТ "ХТЗ", ВАТ "Турбоатом", АТ "Хартрон", Зміївська ГРЕС, ТЕЦ-5, Харківенерго, Північна енергетична система НЕК Укренерго, АТ "УПЕК", завод "Електроважмаш", ВО "Комунар", ВАТ "Укрелектромаш", ОАО "НДІРВ", ХДАПП (авіазавод), Харківський державний приладобудівний завод ім. Шевченка, ВАТ "ХМЗ "Світло Шахтаря", ВАТ "Куп'янський ливарний завод", ІОМЗ "Холдінг" (м. Ізюм), АТЗТ "Харківський жировий комбінат", АвтоКраЗ (м. Кременчук), ВО "Азот" (м. Северодонецьк), АТ ХЛФЗ "Червоний Хімік", ТОВ "Лаурит", АО "Стирол", ВАТ "Полтавський автогенний завод", АТ "Пивзавод "Рогань", підприємства малого бізнесу і др.

Помітною подією презентації випускників став Ярмарок робочих місць, проведений у ті ж квітневі дні Центром кар'єри, створеним у НТУ "ХПІ". На ньому побували представники 27 компаній Харкова й Києва, близько 500 студентів нашого університету. Ярмарок відтворив мініатюрну модель ринку праці. Показав студентам, що на ринку є все, треба лиш бути активними, вміти обирати організацію і "продавати" свої таланти. Серед заходів Центру кар'єри - тренінги та індивідуальні консультації, що допомагають студентам виділити свої сильні навички, свої професійні інтереси, цінності й критерії вибору роботи, знайти справу на свій смак, написати резюме, ефективно представити себе роботодавцю на співбесіді та ін. Спеціальний Web-сайт Центру постійно інформує студентів про всі заходи, що проводяться для них.

Університет постійно дбає також про гідну зміну професорсько-викладацького складу. Втілюється в життя програма "Кадри", спрямована на оновлення і "омолодження" викладацького корпусу. Він поповнюється за рахунок кращих випускників вузу. За останні 3 роки зусиллями ректорату в НТУ "ХПІ" отримують роботу або навчаються в аспірантурі більш як 300 наших вихованців.

Загалом в університеті картина з працевлаштування задовільна. Та найбільших успіхів досягли такі кафедри: двигунів внутрішнього згоряння (зав. каф. проф. А.П. Марченко), хімічної техніки та промислової екології (зав. каф. проф. В.П. Шапорев), обчислювальної техніки та програмування (зав. каф. проф. Ф.А. Домнін), динаміки та міцності машин (зав. каф. проф. Г.І. Львов), інженерної електрофізики (зав. каф. проф. В.М. Михайлов), технології машинобудування та металорізальні верстати (зав. каф. проф. Ю.В. Тімофеєв), різання матеріалів та різальні інструменти (зав. каф. проф. А.І. Грабченко), технології жирів (зав. каф. проф. Ф.Ф. Гладкий), електричних станцій (зав. каф. проф. Є.К. Вороновський) та інші, де працевлаштування випускників за тристоронніми договорами досягає ста відсотків. Ці кафедри мають постійних замовників, а випускники ХПІ на цих підприємствах займають провідні посади, кафедри плідно співпрацюють з філіями та підприємствами.

Та головним є те, що Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" надає змогу майбутнім випускникам одержати роботу за фахом з перспективою майбутнього професійного росту та добрим матеріальним забезпеченням. Хочу побажати випускникам успішно реалізувати ці можливості, і тут багато залежить від них самих. У роки навчання наполегливо здобувайте знання, які вам щедро надає наш вуз. І тоді на ринку праці ви зможете бути конкурентноздатним, одержати цікаву й престижну роботу, побудувати кар'єру, гідну випускника НТУ "ХПІ".

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет