О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Дипломні проекти і роботи спеціалістів НТУ «ХПІ» за 2017 р.


[О. Борисенко, секретар комісії, доцент кафедри парогенераторобудування.]
#15 от 29.08.2017

З 14 лютого по 31 березня в нашому університеті був проведений конкурс дипломних проектів та дипломних робіт спеціалістів, які захищались у січні 2017 р. До складу конкурсної комісії, яку очолював завідувач кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу, професор М. О. Подустов, увійшли провідні викладачі з різних кафедр і факультетів університету, всього – 17 чоловік. Було затверджено 10 критеріїв оцінки якості дипломних проектів та робіт. Це, наприклад, виконання вимог ДОСТ та якість оформлення матеріалів; інформаційно-аналітичний огляд; аналіз результатів розробки, рекомендації по їх використанню; науково-технічний рівень та ін.

Перевірку всіх представлених на конкурс матеріалів щодо вимог ДОСТ та якості оформлення матеріалів виконували співробітники Методичного відділу. Декілька проектів було знято з конкурсу через низький рівень оформлення розрахунково-пояснювальних записок.

Усього для участі в конкурсі на розгляд комісії було представлено 59 дипломних робіт та дипломних проектів з випускаючих кафедр 16 факультетів університету, що менше, ніж у 2016 р. – (85). Ряд факультетів не представив на конкурс роботи з усіх спеціальностей. Наприклад, факультети ФТ, МТ, ЕК, СГТ подали на конкурс по одній роботі, а факультети БФ, ЕІМ, ФТ зовсім не представили їх на конкурс. На ЕМ факультеті подали на конкурс роботи тільки кафедри «Парогенераторобудування» та «Гідравлічні машини».

Слід відзначити активність факультетів ТМ та ІТ – по 8 робіт. Вперше подав на конкурс роботу СГТ факультет.

З метою більш повного урахування характерних особливостей дипломного проектування, що витікають із напрямків підготовки спеціалістів та специфіки науково-дослідної роботи на випускаючих кафедрах різних факультетів НТУ «ХПІ», підсумки конкурсу були підведені по 5 групах факультетів. Нагадаємо, що такий підхід використовується з 2009 р.

Отже, загальна кількість призових місць – 37, в тому числі: перших премій − 9; других – 14; третіх − 14.

Була застосована двоступінчаста система експертизи матеріалів, що дозволило більш об’єктивно оцінити представлені для конкурсу матеріали.

Переможців конкурсу було встановлено по групах факультетів і університету в цілому.

Абсолютним переможцем конкурсу став Денис Паріяр (Е-21с), кафедра передачі електричної енергії, керівник професор І. В. Барбашов, який набрав найбільшу суму балів − 61,24.

Перше місце посіли: Олександр Жук (ІТ-31бс), кафедра автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу, керівник – професор І. Л. Красніков; Олексій Авдійчик (І-11бс), динаміки і міцності машин, начальник відділу С. А. Гондарєв; Євген Ракитський (МШ-11б), інтегрованих технологій машинобудування, доцент Ю. Б. Вітязєв; Олена Попова (ІТ-21ас), хімічної техніки та промислової екології, доцент В. І. Аверченко; Дмитро Кухарєв (ЕМБ-41а), промислової та біомедичної електроніки, доцент О. В. Єресько; Денис Спасібо (ЕМ-31с), гідравлічних машин, к. т. н. Є. М. Цента; Євген Макущенко (ТМ-41бс), двигунів внутрішнього згоряння, доцент О. Ю. Ліньков; Максим Дупляк (СГТ-41с), фізичного виховання, доцент К. М. Блещунова.

Друге місце зайняли: Михайло Соляник (І-21с), комп’ютерного моделювання процесів і систем, начальник сектору підприємства «Хартрон» В. І. Іванов; Валерія Арістова (І-11бс), динаміки і міцності машин, начальник відділу С. А. Гондарєв; Станіслав Тертичний (ІТ-41с), інтегрованих технологій, процесів і апаратів, доцент І. Б. Рябова; Мурат Шамурадов (Е-41с), електроізоляційної та кабельної техніки, професор Г. В. Безпрозванних; Тетяна Волкодав (ІТ-51бс), технології пластичних мас і біологічно активних полімерів, доцент Г. М. Черкашина; Даніїл Полухін (ЕМБ-51бс), автоматизованих електромеханічних систем, доцент В. О. Котляров; Зінаїда Доценко (ЕМБ-41в), промислової та біомедичної електроніки, доцент Р. С. Томашевський; Катерина Петряник (АП-11бс), автоматики і управління в технічних системах, доцент В. А. Крилова; Анастасія Васюк (Н-31с), технології кераміки, вогнетрив скла та емалей, доцент В. В. Тараненкова; Катерина Остроушко (ЕМ-61с), гідравлічних машин, професор О. В. Потетенко; Антоніна Єрмолова (КН-21с), стратегічного управління, доцент А. І. Роговий; Антон Риженко (ЕМ-91с), парогенераторобудування, професор О. В. Єфімов; Віталій Позієнко (ТМ-41бс), двигунів внутрішнього згоряння, доцент О. О. Осетров; Яна Пшенична (ЕК-21ас), організації виробництва та управління персоналом, доцент Р. О. Нестеренко.

Третє місце посіли: Олена Лобас (І-31), механіки суцільних середовищ та опору матеріалів, доцент М. В. Чернобривко; Євгеній Кириченко (Е-11с), електричних станцій, ст. викладач І. І. Червоненко; Дмитро Король (ІТ-41с), інтегрованих технологій, процесів та апаратів, доцент Т. Г. Бабак; Юлія Мирошниченко (АП-41а), інформаційно-вимірювальних технологій і систем, доцент В. В. Лисенко; Микола Долуда (НТ-51с), автоматизованих електромеханічних систем, професор О. В. Осичев; Максим Панченко (ЕМБ-11ас), електричних машин, доцент М. Я. Петренко; Євгеній Левченко (КІТ-71), мультимедійних інформаційних технологій і систем, доцент Я. Ю. Корольова; Оксана Яценко (Н-31с), технології кераміки, вогнетрив скла та емалей, доцент О. В. Саввова; Ольга Романова (О-41вс), технології жирів та продуктів бродіння, професор Ф. Ф. Гладкий; Тетяна Рувінська (О-51ас), переробки нафти, газу та твердого палива, професор С. О. Слободський; Максим Федченко (КІТ-21с), обчислювальної техніки та програмування, професор С. Ю. Леонов; Олексій Бардашевський (ТМ-81бс), теорій і систем автоматизованого проектування механізмів і машин, ст. викладач Р. В. Протасов; Дмитро Старіков (ТМ-21ас), автомобіле-і тракторобудування, професор В. Б. Самородов; Андрій Ідеменко (МТ-21бс), ливарного виробництва, ст. викладач О. А. Чибічик.

Професор М. Подустов, Голова комісії, зав. кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу;

О. Борисенко, секретар комісії, доцент кафедри парогенераторобудування.

Фото І. Фаустової

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет