О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Факультети і спеціальності


#11 от 19.04.2005

Факультети і спеціальності

(В наведеному переліку спеціальностей та ліцензійних обсягах можливі зміни, обумовлені наступними рішеннями ДАК)

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МТ)

 • Обладнання ливарного виробництва
 • Прикладне матеріалознавство
 • Обладнання для обробки металів тиском
 • Інформаційні технології проектування
 • Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МШ)

 • Технологія машинобудування
 • Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання
 • Металорізальні верстати і системи
 • Гідравлічні та пневматичні машини
 • Автоматизоване управління технологічними процесами

ЕНЕРГОМАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕМ)

 • Теплоенергетика
 • Котли та реактори
 • Гідравлічні та пневматичні машини
 • Гідроенергетика
 • Енергетичний менеджмент
 • Турбіни
 • Теплофізика
 • Обладнання нафтових і газових промислів

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ (ТМ)

 • Двигуни внутрішнього згоряння
 • Колісні та гусеничні транспортні засоби
 • Військові гусеничні та колісні машини
 • Інформаційні технології проектування
 • Автомобілі та автомобільне господарство
 • Електричні системи і комплекси транспортних засобів
 • Електричний транспорт
 • Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (І)

 • Динаміка і міцність
 • Прикладна математика
 • Інформаційні технології проектування
 • Інформатика
 • Гідроаеродинаміка

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ І УПРАВЛІННЯ (ІФ)

 • Економічна кібернетика
 • Програмне забезпечення автоматизованих систем
 • Інформаційні управляючі системи і технології
 • Маркетинг
 • Соціальна інформатика
 • Фізичне виховання
 • Прикладна математика
 • Менеджмент організацій
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Системний аналіз і управління
 • Переклад
 • Інформатика
 • Управління проектами
 • Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
 • Психологія
 • Адміністративний менеджмент (прийом в магістратуру)

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК)

 • Менеджмент організацій
 • Облік і аудит
 • Маркетинг
 • Інтелектуальна власність
 • Економіка підприємства

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВ (БФ)

 • Менеджмент організацій
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Фінанси
 • Оподаткування

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ФТ)

 • Фізичне матеріалознавство
 • Нетрадиційні джерела енергії
 • Кріогенна техніка і технологія
 • Техніка і електрофізика високих напруг

ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕМБ)

 • Електронні системи
 • Електричні машини і апарати
 • Електромеханічні системи автоматизації і електропривод
 • Електропобутова техніка
 • Фізична і біомедична електроніка
 • Прилади і системи неруйнівного контролю
 • Наукові, аналітичні і екологічні прилади і системи

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (Е)

 • Електричні станції
 • Електричні системи і мережі
 • Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
 • Техніка і електрофізика високих напруг
 • Енергетичний менеджмент

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ І ПРИЛАДОБУДУВАННЯ (АП)

 • Радіофізика і електроніка
 • Біотехнічні і медичні апарати і системи
 • Метрологія та вимірювальна техніка
 • Системи управління і автоматики
 • Інформаційно-вимірювальні системи

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (КІТ)

 • Системне програмування
 • Інтелектуальні системи прийняття рішень
 • Спеціалізовані комп’ютерні системи
 • Комп’ютерні системи і мережі
 • Інтелектуальна власність
 • Телекомунікаційні системи і мережі
 • Відео-, аудіо- та кінотехніка

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН (ТНР)

 • Хімічна технологія неорганічних речовин
 • Технічна електрохімія
 • Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 • Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН (ТОР)

 • Хімічна технологія органічних речовин
 • Промислова біотехнологія
 • Технологія бродильних виробництв та виноробства
 • Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів
 • Технологія жирів і жирозамінників
 • Хімічна технологія високомолекулярних сполук
 • Біотехнологія біологічно-активних речовин
 • Видобування нафти і газу

ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНІКИ (ХТ)

 • Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
 • Обладнання переробних і харчових виробництв
 • Хімічна технологія високомолекулярних сполук
 • Екологія і охорона навколишнього середовища
 • Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
 • Автоматизоване управління технологічними процесами
 • Технологія переробки полімерів

ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЗФ)

 • Автоматизоване управління технологічними процесами
 • Гідравлічні і пневматичні машини
 • Гідроенергетика
 • Двигуни внутрішнього згоряння
 • Екологія та охорона навколишнього середовища
 • Електричний транспорт
 • Електричні машини та апарати
 • Електричні системи і комплекси транспортних засобів
 • Електричні системи і мережі
 • Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 • Електронні системи
 • Енергетичний менеджмент
 • Інтелектуальні системи прийняття рішень
 • Інформаційні технології проектування
 • Колісні та гусеничні транспортні засоби
 • Комп'ютерні системи та мережі
 • Котли та реактори
 • Кріогенна техніка і технологія
 • Маркетинг
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Менеджмент організацій
 • Металорізальні верстати та системи
 • Метрологія та вимірювальна техніка
 • Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи
 • Нетрадиційні джерела енергії
 • Обладнання для обробки металів тиском
 • Обладнання ливарного виробництва
 • Обладнання переробних і харчових виробництв
 • Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
 • Облік і аудит
 • Переклад (друга вища освіта)
 • Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання
 • Прикладне матеріалознавство
 • Прилади та системи неруйнівного контролю
 • Промислова біотехнологія
 • Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту
 • Системи управління і автоматики
 • Системне програмування
 • Теплоенергетика
 • Техніка і електрофізика високих напруг
 • Технічна електрохімія
 • Технологія бродильних виробництв та виноробства
 • Технологія жирів і жирозамінників
 • Технологія машинобудування
 • Технологія переробки полімерів
 • Управління проектами (на 5 курс)
 • Фізична та біомедична електроніка
 • Хімічна технологія високомолекулярних сполук
 • Хімічна технологія неорганічних речовин
 • Хімічна технологія органічних речовин
 • Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів
 • Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕП)

 • (тільки на контрактній основі; дві вищі освіти одночасно)
 • Менеджмент організацій та Правознавство (денне, заочне)
 • Програмне забезпечення автоматизованих систем та Фінанси (денне)
 • Переклад та Фінанси (денне)

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ (ФУБ)

 • (тільки на контрактній основі)
 • Маркетинг (денне, заочне)
 • Менеджмент організацій (денне, заочне)
 • Економічна кібернетика (денне, заочне)
 • Облік і аудит (заочне)

НІМЕЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (НТФ)

 • (денна форма; тільки на контрактній основі)
 • Електронні системи
 • Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 • Технологія машинобудування
 • Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання
 • Динаміка і міцність

ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО НАВЧАННЯ (ФДДН)

 • Навчально-консультаційні центри факультету здійснюють підготовку бакалаврів та спеціалістів за заочною формою навчання.
 • м. Ізюм, пр. Леніна, 63. Тел. (05743) 28-718, 95-179.
 • м. Балаклея, пл. Казмірука, 6. Тел. (249) 543-59.
 • м. Полтава, вул. Пушкіна, 83а. Тел. (05322) 7-29-53.
 • м. Бердянськ, вул.Дюміна, 106. Тел. (06139) 36-139.

ВЕРСТАТОІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ (ВІТ)

 • Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів (денне, заочне)
 • Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів (денне)
 • Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації (денне)
 • Обслуговування та ремонт електропобутової техніки (денне)

ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ (ППК)

м. Полтава, вул. Пушкіна, 83а, тел. (05322) 7-28-81.

 • Економіка підприємства (денне, заочне)
 • Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем (денне)
 • Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях (денне, заочне)
 • Монтаж, експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд (денне, заочне)
 • Виробництво електроосвітлювальних приладів і установок (денне)

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет