О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Впроваджується в промисловість


[Професор Г. Лісачук, начальник науково-дослідної частини НТУ «ХПІ»]
#10-11 от 22.05.2017

Широко відомі в Україні і за її межами наукові школи, що засновані й плідно розвиваються в нашому університеті. Вчені НТУ «ХПІ» мають видатні надбання з фізики металів та напівпровідників, електричного приводу, азотного синтезу, тепломасообміну та енергозбереження, керамічних та композиційних матеріалів, промислової та медичної електроніки, інформаційних технологій, систем управління, технології жирів, з проблем органічних палив, турбінобудування, танкобудування, високоефективних технологій металообробки, технічної електрохімії, двигунів внутрішнього згоряння, механіки, фізики високих напруг, досліджень іоносфери Землі тощо.

Науковий потенціал вузу сьогодні визначають також науково-дослідні інститути «Молнія» та «Іоносфера». Унікальні експериментальні бази цих інститутів та науково-дослідний комплекс кафедри турбінобудування становлять Національне надбання України. Університет є багатопрофільним науковим закладом. Загальний обсяг фінансування наукових досліджень складає щороку близько 30 млн. грн.

Наукові дослідження і госпдоговірні НДР виконуються на замовлення таких визначальних для економіки української держави підприємств, як ДП «Завод ім. Малишева», КБ ім. Антонова, ЗМКБ «Прогрес» ім. Івченка, ДП «ФЕД», ВАТ «Турбоатом», ВАТ «Харківський тракторний завод», ДП ХКБД та ДП ХКБМ імені О. Морозова, Сумське ВО ім. Фрунзе та ще понад 100 вітчизняних фірм і підприємств. За часи незалежності вчені університету виконували гранти на замовлення закордонних фірм з різних країн світу, а саме з Німеччини, США, Англії, Франції, Бельгії, Іспанії, Австрії, Південної Кореї, Угорщини, Румунії, Польщі, Італії, Китаю, В’єтнаму, Індії, Нідерландів, Данії, Швеції, Греції тощо. Серед цих замовників: «General electric» та «Boeing» (США), Boilentechnik (Швейцарія), Nuovo Pignoue (Італія), Samsung Airspace (Корея), Siemens (Німеччина), Bhopal (Індія) тощо.

Успішно ведуть науковці університету дослідження за госпдоговірною тематикою. У 2016 році було укладено договорів на суму 8,1 млн. А вже на травень 2017 року сума нових договорів складає 6,4 млн.

Слід відзначити внесок наступних підрозділів університету в його загальний доробок. 2,6 млн. – це обсяг госпдоговорів, укладених науково-технологічним і навчальним центр (НТНЦ) НТУ «ХПІ» (керівник Ю. В. Бабін). Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молнія» (керівник В. І. Кравченко) виконає наукові дослідження на замовлення різних структур на суму 1,5 млн.

Кафедри університету в 2017 році уклали господарські договори обсягом 2,4 млн. Більшість замовлених досліджень стосуються актуальних для економіки України проблем. Так вчені кафедри теорій і систем автоматизованого проектування механізмів і машин укладають угоду з заводом ім. В. О. Малишева та провели попередній аналіз технічних характеристик елементів двигунів типу 6 ТД і технологічних систем для виготовлення військових гусеничних і колісних машин. Сума госпдоговору (керівник – завідувач кафедри професор М. А. Ткачук) складає 780 тис. грн.

На суму 618 тис. грн. уклали договір із казахськими замовниками науковці кафедри інтегрованих технологій, процесів і апаратів (керівник Л. Л. Товажнянський). Для виробничих комплексів Республіки Казахстан вони створюють інтегровані технології для забезпечення їх енергоресурсоефективності та екологічної безпеки.

Нові розробки для машинобудівної, хімічної, енергетичної та інших галузей промисловості України виконують:

– кафедра комп’ютерного моделювання процесів та систем, керівник професор Д. В. Бреславський – 99 тис. грн.;
– кафедра парогенераторобудування, керівник професор О. В. Єфімов – 320 тис. грн.;
– кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів, керівник професор В. Л. Авраменко – 200 тис. грн.;
– кафедра автоматизованих електромеханічних систем, керівник професор В. Б. Клепіков – 178 тис. грн.;
– кафедра фізики металів і напівпровідників, керівник д. ф.-м. н. І. Ф. Михайлов – 200 тис. грн.;
– кафедра автомобіле- і тракторобудування, керівник професор В. Б. Самородов – 100 тис. грн.;
– кафедра динаміки та міцності машин, керівник професор Г. І. Львов – 100 тис. грн.;
– кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей, керівник професор Л. Л. Брагіна – 150 тис. грн.

Щиро вітаю науковців НТУ «ХПІ» з професійним святом і бажаю успішного виконання взятих зобов’язань, нових договорів, високої затребуваності й подальших успіхів у науковому пошуку!

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет