О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Творчої наснаги і міцного здоров’я!


#2 от 13.02.2017

Політехніки вітають Євгена Івановича Сокола, якому 14 лютого виповнюється 65 років! Ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор – ці високі посади, звання, відзнаки ювіляра є сьогоднішніми результатами плідного творчого й трудового шляху вихованця і справжнього патріота НТУ «ХПІ». Він належить до тієї категорії політехніків, які, прийшовши вчитися до Харківського політехнічного, присвятили рідному вузу свій талант, роки наполегливої праці і, врешті, все життя.

Студент ХПІ, аспірант, молодий науковець – на всіх етапах життя він займав активну, відповідальну позицію. Отримавши в 1975 році диплом з відзнакою, Євген Сокол став асистентом кафедри «Промислова електроніка», розпочав самостійну наукову і суспільну діяльність, очолював Раду молодих вчених Харкова. Захист кандидатської дисертації з нового наукового напрямку – застосування мікропроцесорної техніки для керування пристроями силової електроніки, багаторічне керівництво кафедрою (з 1986 р.), розвиток однієї з наукових шкіл університету – силової електроніки, заснування нового напрямку – біомедичної електроніки. Таким був поступ ювіляра, людини діяльної, наполегливої, творчої.

Віддане служіння рідному ХПІ своєю плідною науковою і педагогічною діяльністю на всіх її етапах він поєднував із відповідальною адміністративною роботою. Заступник декана заочного факультету, проректор з науково-педагогічної роботи з 2000 року. Це був час нелегких випробувань для всієї вищої школи України. Вітчизняна система освіти активно адаптувалася до умов світового і європейського освітнього і наукового простору. Перед університетом стояло завдання – віднайти нові підходи до збереження потенціалу вузу, реалізації його подальшого розвитку, до успішної діяльності в умовах, що склалися в державі, в її економіці.

«Спираючись на багатий досвід нашого університету та вивчивши європейський і світовий, ми тоді розробили, одними із перших в Україні, методичну документацію для впровадження в навчальний процес принципів Болонського процесу, – згадує Почесний ректор НТУ «ХПІ», професор Л. Л. Товажнянський. – Ця методична база, створена в НТУ «ХПІ», за рекомендацією Міністерства освіти і науки України, впроваджувалася всіма університетами нашої держави. Творчо і кваліфіковано працював Євген Іванович на цьому відповідальному напрямку. Як проректор, він брав активну участь у створенні нових факультетів і кафедр, філіалів університету на підприємствах, відкритті нових спеціальностей. Великих зусиль докладав до збільшення обсягу держзамовлення, а також його виконання, йому належить заслуга створення в нашому університеті системи працевлаштування і Центру кар’єри для студентів. Євген Іванович із успіхом очолював Раду проректорів з навчальної роботи університетів Харкова».

Увесь свій багатий досвід із розвитку вищої освіти, прагнення принести якомога більшу користь своїй альма матер вкладає Євген Іванович Сокол у діяльність на посту ректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», який він очолює близько двох років – із квітня 2015-го. Цей складний для нашої держави час приніс і вищій школі нові виклики, нові проблеми. Спираючись на міцні академічні традиції, НТУ «ХПІ» належало відповідати на ці виклики, вирішувати нелегкі проблеми.

Якісно новий етап розвитку університету визначала передвиборна програма професора Є. І. Сокола, за яку проголосували політехніки, віддавши 75 відсотків голосів за його кандидатуру. Величезних зусиль докладає Євген Іванович до втілення мети програми – модернізації та розвитку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» як інноваційного, дослідницького, технічного університету нового типу, концентруючи для цього зусилля усього науково-педагогічного колективу.

У центрі уваги ректора одним із головних завдань є модернізація освітнього процесу. На виконання Закону про вищу освіту для 40 спеціальностей із 19 галузей знань, за якими університет веде підготовку бакалаврів і магістрів, розроблені освітньо-професійні програми. В їх основі – компетентісний підхід, що дозволяє перейти в освітньому процесі від «предметоцентризму» до «студентоцентризму». За останні два роки успішно пройшли ліцензійну експертизу 11 спеціальностей, з яких розпочато підготовку магістрів, підтвердили відповідність стандартам вищої освіти 13 спеціальностей ступеня «бакалавр» і 16 спеціальностей ступеня «магістр».

Діяльне керівництво ректора, професора Є. І. Сокола забезпечило розробку в стислий термін освітньо-наукової програми та навчального плану підготовки докторів філософії (PhD), суттєво реорганізована діяльність відділу аспірантури та докторантури, який підготовував ліцензійні справи за 32 спеціальностями третього освітньо-наукового рівня із загальним ліцензійним обсягом 490 осіб. Підготовка аспірантів за індивідуальними планами нової форми відповідає сучасним вимогам до третього освітньо-наукового рівня. Відкрито докторантуру за 12 спеціальностями.

Реальні плоди приносить виконання комплексної програми активізації міжнародної діяльності, від якої величезною мірою залежить інноваційний розвиток університету. Запроваджена ректоратом у 2016 році програма поставила на «нові рейки» участь кафедр у програмі Еразмус+ КА1 для фінансової підтримки мобільності студентів, аспірантів та викладачів університету; підготовку проектів для фінансування інноваційних напрямків розвитку університету – кластерного підходу, дуальної освіти, дистанційної освіти та ін.; активізацію програм подвійних дипломів для збільшення контингенту та підвищення рівня українських абітурієнтів.

Вже протягом 2016 року за кордон на наукову роботу та стажування, для участі у конференціях, симпозіумах, на навчання і мовні курси було направлено 276 наукових співробітників, викладачів, студентів та аспірантів університету. За цей же період університетом було прийнято 150 іноземних фахівців та студентів у складі 55 делегацій із 27 країн світу. Діяльність НТУ «ХПІ» була оцінена на державному рівні. У жовтні 2016 року в рамках Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» НТУ «ХПІ» одержав Диплом лауреата конкурсу 1 ступеня в номінації «Інновації з інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки, культури». Новим кроком інтеграції у світове освітнє середовище стало створення в Стамбулі локального центру дистанційної освіти НТУ «ХПІ» для навчання турецьких студентів. Його діяльність – це свого роду експорт освітніх послуг Харківського політеху, який допоможе залучити турецьку молодь для навчання в нашому університеті. І, що важливо, центр виконує координування послуг інших вузів України з дистанційної освіти.

У всіх цих справах, ознаках нового – думка, енергія ректора Євгенія Івановича Сокола, його прагнення спрямувати потенціал університету, накопичений попередніми поколіннями, в майбутнє, для досягнення нових рубежів.

Зусилля ректора і викладацького колективу спрямовані, звичайно ж, на благо центральної фігури університету – студента, підвищення якості його підготовки, на розвиток творчих здібностей. У полі зору і пильної уваги ректора і Палац студентів, у якому число колективів із високим статусом Народного складає 7, а 2 з них заслужили його в 2016 році. І спортивне життя, у якому яскравою подією стала перемога баскетболістів «Політехніка» в чемпіонаті Вищої ліги і членство у Суперлізі. Оновлюється і спортивно-оздоровча база НТУ «ХПІ» у Фігуровці, де збудовано нові котеджі з усіма побутовими зручностями для студентів, готується спорудження наступних – для викладачів. Для оздоровлення дітей співробітників ректорат разом із профкомом забезпечує пільгові путівки до санаторіїв та дитячих таборів.

Наш ректор – людина, широко відома у колі освітян і науковців. «Члена-кореспондента Національної академії наук України Євгена Івановича Сокола знають, поважають у наукових установах, у вітчизняних і зарубіжних університетах, – говорить професор В. Т. Долбня, доктор технічних наук, спеціаліст у галузі промислової електроніки і теоретичної електротехніки, Почесний доктор НТУ «ХПІ». – Професор Є. І. Сокол має високий рейтинг серед колег як дослідник та ініціатор перспективних наукових розробок і створення сучасної техніки. Я пишаюся одним із своїх учнів, який гідно розвиває одну з наукових шкіл університету, що займається розробкою та впровадженням пристроїв силової електроніки та систем управління ними».

Професор Є. І. Сокол – автор понад 320 наукових та методичних праць, серед яких 7 наукових монографій, 5 підручників та навчальних посібників, 31 авторське свідоцтво та патенти на винахід. Висока наукова новизна і практична ефективність запропонованих рішень у галузі силової електроніки підтверджена відзнаками у багатьох конкурсах. Наукова рада з комплексних проблем енергетики НАН України визнала професора Є. І. Сокола переможцем конкурсу «Високий потенціал» (2004 р.), Велика вчена рада Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу» – переможцем за номінацією «Науково-технічна розробка» у 2007 році. Національна академія наук України в 2002 р. присудила йому премію імені С. О. Лебедєва. Є серед нагород ювіляра й державні – Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2002 р.), медаль «25 років незалежності України (2016).

Наукова діяльність професора Є. І. Сокола охоплює такі аспекти, як робота в спеціалізованих вчених радах, членство в редакційних колегіях наукових журналів, участь у багатьох програмних та організаційних комітетах міжнародних науково-технічних конференцій та семінарів. З 1993 року він є співголовою міжнародної наукової конференції «Силова електроніка та енергоефективність», засновниками якої є Відділення фізико-технічних проблем в енергетиці, Інститут електродинаміки НАН України та НТУ «ХПІ».

Вітаючи Євгена Івановича Сокола з ювілеєм, неможливо, на жаль, детально розповісти про всі аспекти плідної діяльності цієї талановитої, енергійної, наполегливої особистості. Та все назване вище розкриває зміст його вагомого вкладу в розвиток науки і вищої освіти України, у збереження кращих традицій і подальший розвиток НТУ «ХПІ».

У цей особливий для Вас день колектив Національного технічного університету «ХПІ» бажає Вам, Євгене Івановичу, ще більших досягнень у професійній діяльності, творчої наснаги, великого людського щастя, радості, здоров’я, добробуту, невичерпної енергії та силу духу!

Зичимо незгасаючої віри в справедливість і щасливе майбутнє, вагомих успіхів у всіх благородних починаннях, усіляких земних щедрот і людських гараздів Вам і Вашим рідним!

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет