О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Міцного здоров’я і нових звершень!


#1 от 27.01.2017

28 січня виповнюється 70 років Павлу Миколайовичу Андренку, докторові технічних наук, професору. Він належить до плеяди педагогів і науковців, життя і діяльність яких протягом більш як 50 років тісно пов’язані з Харківським політехнічним. З 1965 року студент, згодом – асистент, доцент, професор на кафедрі «Гідропневмоавтоматика і гідропривод».

1977 року захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Політехніки Варшавської (ПНР), 1983-го – докторську в НТУУ «КПІ».

Протягом усього цього часу він творчо працює в навчальному процесі – готує та читає основні лекційні курси, кваліфіковано керує курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами, науково-дослідною роботою студентів, плідно застосовує нові технології ведення навчального процесу, розробив та проводить ігрові заняття з курсів, які він викладає. Павло Миколайович багато часу приділяє індивідуальній роботі зі студентами, керує підготовкою студентських наукових робіт, які займали призові місця на Всеукраїнських конкурсах. Має 39 спільних зі студентами друкованих праць, видав 8 навчальних посібників, в тому числі 2 з грифом МОН України, 43 методичні вказівки, в тому числі 7 – з ігрового проектування.

Професор П. М. Андренко – один із провідних науковців кафедри, займається розробкою методів математичного моделювання робочих процесів і оптимізацією гідравлічних систем для обладнання загальнопромислового і спеціального призначення. Керував виконанням понад 20 науково-дослідних робіт. У результаті цих розробок створений цілий ряд пристроїв та систем керування технологічним обладнанням, що дало змогу автоматизувати виробничі процеси, скоротити час технологічного циклу, вирішити задачі підвищення якості продукції та технічного рівня устаткування, скоротити час проектування. Він має понад 240 наукових публікацій,у тому числі 3 монографії, 18 робіт – у міжнародних періодичних виданнях, 33 авторські свідоцтва та патенти України, зробив більш ніж 70 доповідей на міжнародних науково-методичних конференціях та семінарах.

Як керівник аспірантурою, П. М. Андренко підготував 5 кандидатів технічних наук, один із яких – А. Ю. Лєбєдєв – отримав стипендію Президента України та достроково захистив кандидатську дисертацію. Професор П. М. Андренко був також науковим консультантом 3 кандидатських робіт та офіційним опонентом при захисті 16 кандидатських і 2 докторських дисертацій. Павло Миколайович є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій – в НТУ «ХПІ» та в Харківському національному університеті будівництва та архітектури, членом правління Міжнародної асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики та членом редколегії Всеукраїнського науково-технічного журналу «Промислова гідравліка і пневматика».

Кваліфіковано, творчо й відповідально професор П. М. Андренко протягом тринадцяти років працював заступником завідувача кафедри та чотирнадцять років – вченим секретарем вченої ради машинобудівного факультету. Він користується безперечним авторитетом серед викладачів та студентів.

Вітаючи Павла Миколайовича з ювілеєм, щиро зичимо йому міцного здоров’я, нових звершень та спокою й добробуту йому самому та його близьким!

Аспіранти й співробітники кафедри «Гідропневмоавтоматика і гідропривод»

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет