О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Мультимедійні технології у навчанні іноземним мовам


[Професор А. Бадан, зав. кафедри ДІМП]
#4 от 25.02.2016

На знімку: у презентації зі стилістики англійської мови, яку веде доцент О. М. Голікова, беруть участь зі своїми мультимедійними проектами студенти гр. ІФ-62а

ХІІІ Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті» привернула увагу освітянської спільноти до передових навчальних технологій, актуальних методик, що розробляються і застосовуються в нашому університеті. Кафедра ділової іноземної мови та перекладу не могла лишитися осторонь цієї події, адже це колектив однодумців, які працюють у напруженому ритмі торування нових шляхів, нових технологій, нового світогляду. З перших днів існування кафедри було поставлено за мету створення особливого професійного середовища, де панує іноземна мова. Для цього кафедра за 16 років своєї діяльності винайшла цілу низку авторських методик, серед яких використання технологій мультимедіа посідає значне місце.

Саме тому своїм гостям з різних навчальних закладів України (серед них були керівники гімназій, ліцеїв, технікумів, викладачі харківських вишів, наприклад, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, НУА, а також вузів Києва та Миколаєва) викладачі кафедри запропонували відкриту майстерню під назвою «Мультимедійні технології у навчанні іноземним мовам». Майстер-клас відбувся 28 січня з 10 до 13 години в спеціально обладнаній аудиторії 412 корпусу У-2. Було зареєстровано біля 50 слухачів, але реально присутніх було, мабуть, удвічі більше. В програмі було заявлено виступи п’ятьох методистів, хоча всі без винятку викладачі кафедри практикують використання мультимедійних технологій в аудиторії. Це вже давно стало для нас буденністю, хоча, слід зазначити, досить яскравою. Отже, гості почули виступи доцента В. Б. Коновалової, старшого викладача Є. Д. Козлова, старшого викладача Н. М. Акоп’янц, професора В. В. Червонецького та доцента О. М. Голікової. Кожен викладач представив окремий оригінальний підхід щодо застосування мультимедіа на заняттях з іноземної мови.

Доцент В. Б. Коновалова зосередилася на курсах теорії та практики перекладу, а також основної іноземної мови, де інтернет-ресурси виконують роль модулятора природного англомовного середовища. Студенти отримують шанс спробувати себе у якості перекладачів видатних політичних діячів, промови яких транслюються на екрані. Сюжети з новинами допомагають викладачу «розігріти» студентів, підготувати їх до сприйняття певної розмовної теми.

Старший викладач Є. Д. Козлов запропонував цікаву методику використання електронних словників на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням в інженерних групах. Такі словники вже існують, але можна створювати їх самостійно. У своєму виступі доповідач зупинився на відповідних техніках.

Старший викладач Н. М. Акоп’янц розповіла про технологію привнесення носія мови у якості викладача в аудиторію. Студенти бачать цього англомовного викладача на екрані, а викладач, який знаходиться в реальному часі у реальній аудиторії, має змогу координувати процес та допомагати своїм учням. Доповідач звернула увагу на різні типи вправ під час роботи з відеоматеріалами, серед яких вона виділяє вправи, які передують перегляду, вправи під час перегляду, а також вправи після перегляду. Учасники майстер-класу мали змогу спробувати цю технологію на собі у ролі студентів.

Зокрема, професор кафедри В. В. Червонецький зосередив увагу на формуванні в студентів знань і навичок транскрибування англомовної лексики та правильної постановки наголосу в багатоскладових лексемах. За допомогою сучасного відеопроектора на великий екран подавалася проекція підготовлених викладачем завдань з транскрибування активного вокабуляру за темою «Travelling» (автентичний підручник «Cutting Edge», advanced level). Завдання складалося із двох частин: подання в транскрипції слів у писемному вигляді та графічна презентація затранскрибованих слів. По завершенню роботи студенти мали змогу перевірити правильність виконаних ними завдань. Насамкінець на тому ж екрані пропонувалися відповіді на кожний вид завдання.

Позитивним результатом навчальної діяльності є економія часу, підвищення результативності та якості виконання навчальних завдань із транскрибування та правильної вимови лексичного матеріалу.

Доцент О. М. Голікова розглянула методико-технологічні питання застосування мультимедійних засобів у процесі вивчення спеціальних курсів на лінгвістичних спеціальностях. Акцент було зроблено на думці, що консервативний підхід до лекційних курсів, де лунає тільки монолог викладача, застарів, бо не задовольняє потреби сучасної студентської аудиторії. Особистісно-орієнтований підхід до навчання у вищій школі співвідноситься з суттєвою зміною ролі викладача та характеру його діяльності. Викладацьким завданням стає організація самостійної пізнавальної діяльності студентів. На думку О. М. Голікової, цього можна досягнути шляхом застосування проблемного методу навчання. Технології проблемного навчання повинні бути діалогічними, носити творчий характер, бути спрямовані на підтримку індивідуального розвитку студента, надавати йому необхідний простір для прийняття самостійного рішення, вибору змісту навчання. Таким вимогам відповідає, в першу чергу, мультимедіа. Виступ супроводжувався демонстрацією творчих студентських проектів, авторами яких є студенти групи 62 (4 курс спеціальності «Переклад»). Було продемонстровано презентації основних теоретичних положень за темами курсу «Порівняльна стилістика англійської мови», зроблені у Power Point. Також студенти проілюстрували засвоєну теорію за допомогою відеосюжетів, а також продемонстрували оригінальні тестові завдання, що ґрунтуються на мультимедійних технологіях. Але можливості мультимедіа полягають не тільки у компенсації мовного середовища за допомогою наочного відтворення мовленнєвої ситуації, але у значній мірі у формуванні медіа компетентності. Найяскравішим її виявом є створення студентами власних відеосюжетів для вирішення певного проблемно-комунікативного завдання. Це було успішно продемонстровано гостям на майстер-класі.

Гості стали частиною найпозитивнішого творчого процесу та отримали корисні для себе знання. Кафедрі вже надійшли офіційні листи подяки на бланках установ. Слід відзначити, що родзинкою педагогічної діяльності на кафедрі ДІМП є партнерська робота зі студентами, створення спільних з викладачами творчих проектів, а також робота із записами носіїв мови, що відтворює англомовний осередок в аудиторії.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет