О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Ознайомитися, оволодіти, використовувати


[Л. Семененко, Ю. Главчева]
#4 от 25.02.2016

Педагогічну майстерню «Сучасні інформаційні технології на допомогу освіті», яка відбулася 27 січня 2016 р. у науково-технічній бібліотеці НТУ «ХПІ», відвідали 64 особи (представники 16 організацій Харкова та Києва), віддалено до трансляції в Інтернет підключалися 22 користувачі.

Розбудова національних наукометричних інструментів спонукає науковців України більш виваженіше й відповідальніше ставитися до оцінки своєї наукової продуктивності. Вони повинні мати інструмент для порівняння результатів своїх досліджень з результатами провідних науковців світу у своїй галузі. До цього їх спонукає національна стратегія переходу від економіки ресурсів до економіки знань. Оволодіння педагогами технологіями роботи у запропонованих доступних інформаційних сервісах дозволить покращити комунікації у системі «педагог – студент», підвищить рівень академічної мобільності, активізує самостійну роботу студентів, посилить контроль за якістю виконання ними завдань.

Змістовними та корисними були доповіді: «Базові можливості Web of Science» спеціаліста компанії Thomson Reuters Марії Патракової; «Практичний досвід використання антиплагіатної інтернет-системи StrikePlagiarism» регіонального директора Plagiat.pl Алі Тахмазова (на знімку); «Інформаційні сервіси на допомогу освіті» директора НТБ НТУ «ХПІ» Лариси Семененко та заступника директора НТБ НТУ «ХПІ» Юлії Главчевої.

Доступність науково достовірних публікацій від світових лідерів з формування наукових ресурсів, безумовно, сприятиме покращенню наукових комунікацій, обміну результатами досліджень, підвищенню їх якості, виявленню кращого досвіду колег та впровадженню його в науковий та навчальний процеси.

Можливість ознайомлення з кращими зразками наукових публікацій дозволить авторам НТУ «ХПІ» швидше інтегрувати свій науковий доробок до світових інформаційних систем (електронних бібліотек), сприятиме входженню наукових видань університету до наукометричних БД.

Вважаємо за доцільне розширити взаємодію університету з консорціумом e-VERUM; забезпечити доступ ученим університету до колекцій фахових журналів провідних видавництв світу; впровадити використання спеціалізованих програмних засобів від авторитетних організацій для перевірки на плагіат наукових робіт бакалаврів й магістрів; провести навчання політехніків на відкритому дистанційному курсі «Куратор змісту», розробленому Проблемною лабораторією дистанційної освіти й НТБ та за підтримки грантової програми «Нарощування цифрового потенціалу громадянського суспільства» Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні (2015 р.).

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет