ХІІІ Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті»

[Доцент Ю. Панфілов, начальник методичного відділу НТУ «ХПІ»]
#4 от 25.02.2016

Необхідність радикального оновлення і вдосконалення освітнього середовища у вищій школі вже давно для всіх очевидна. Ефективним для модернізації вищої технічної освіти є впровадження у навчальний процес інноваційних методів викладання. Отже, нагальною є й потреба в науково-педагогічних працівниках, які б змогли забезпечити інноваційний підхід до реалізації цих тенденцій. Існує також жорстка конкуренція між вузами, яка надає студентам можливість навчатися там, де є інноваційний потенціал і висока якість освіти. Рушієм інноваційної діяльності у вузі є викладач, адже суб’єктивний аспект – основний під час розроблення, впровадження, пропагування нових нетрадиційних методів викладання. Креативний викладач експериментує, щоб створити ефективну методику навчання, коригує її, удосконалює, пропонує нові методи.

Зміни в освітньому процесі потребують перебудови не лише технічної сторони і методичної складової викладання, а й перебудови самосвідомості сучасного викладача, його бажання змінюватись відповідно до нових вимог соціуму, вміння орієнтуватись у новому інформаційному просторі, постійно самовдосконалюватись і підвищувати рівень своєї професійної майстерності.

НТУ «ХПІ» вже багато років є лідером вищої технічної освіти України. Методичні конференції і семінари стали регулярними, до нашого навчального закладу приходять переймати досвід і викладачі з інших вищих навчальних закладів, і шкільні вчителі. Їм допомагають накопичений у НТУ «ХПІ» величезний досвід методичної роботи, нові технології освіти.

Велике значення для підвищення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу, вдосконалення методики і ефективності та якості проведення всіх видів занять має Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті», яка була започаткована в університеті у 1994 році і стала традиційною. У січні цього року пройшла вже ХІІІ Міжнародна школа-семінар. Головна її мета – розповсюдження досвіду педагогічної діяльності передових викладачів НТУ «ХПІ». Школа-семінар здійснює практичне навчання сучасним освітнім технологіям, які розробляються та впроваджуються нашими провідними науково-педагогічними працівниками.

Характерною особливістю даної школи є те, що вона проводиться у формі педагогічних майстерень за напрямками, майстер-класів, тренінгів, дискусій, демонстрацій, презентацій, спрямованих на формування, розвиток та вдосконалення особистісних професійних компетентностей (педагогічних, організаторських, творчих, комунікативних тощо), підвищення ефективності професійної діяльності у сфері освіти. Роботою майстерень керують провідні викладачі НТУ «ХПІ».

Учасниками лише останніх п’ятьох Міжнародних шкіл-семінарів були понад 2000 спеціалістів. Це викладачі та співробітники НТУ «ХПІ», представники майже всіх вищих навчальних закладів Харкова та 36 міст України. Також очно або у режимі відеоконференцій та скайпу в заходах Школи постійно беруть участь представники Австрії, Болгарії, Великої Британії, Німеччини, Російської Федерації, Республіки Бєларусь, Румунії, США.

Цього року в Школі-семінарі взяли участь представники 25 вищих навчальних закладів Харкова, а також 2 технікумів, 3 коледжів, 2 училищ, 14 закладів середньої освіти Харкова. Серед учасників – представники таких міст України, як Харків, Київ, Суми, Дніпропетровськ, Миколаїв, Слов’янськ, Артемівськ, Лисичанськ, Кіровоград.

Частина занять у педагогічних майстернях та майстер-класах транслювалася в Інтернеті.

Деякі районні відділи освіти організували участь у роботі нашої Школи-семінару педагогів середніх шкіл у режимі on-line.

Всього учасниками всіх видів занять у Школі стало 420 чоловік.

Вони навчалися і ділилися інноваційним досвідом у 5 педагогічних майстернях, 10 майстер-класах, брали участь у одному тренінгу педагогічної майстерності та в одній презентації.

Роботою майстерень керували провідні викладачі НТУ «ХПІ» – професори О. Г. Романовський, А. А. Бадан, О. І. Горошко, Т. В. Гура, Г. П. Зубарь, В. М. Кухаренко, О. С. Пономарьов, Ю. І. Панфілов, А. В. Попова, І. В. Хоменко, А. І. Черкашин; доценти Ю. М. Чала, Л. М. Грень, Н. В. Середа, О. В. Решетняк, Ж. Б. Богдан, Н. В. Підбуцька, А. В. Дженюк; старші викладачі А. Є. Книш, І. В. Глущенко; директор НТБ Л. П. Семененко, заступник директора НТБ Ю. М. Главчева; пров. н. с. О. Л. Топтигін, В. В. Бондаренко. За матеріалами занять видано збірник «Сучасні педагогічні технології в освіті».

Численні відгуки безпосередніх учасників, а також тих, хто слідкував за заходом в Інтернеті, є визнанням високого рівня розвитку педагогічних технологій і педагогічної майстерності в нашому університеті, а ХІІІ Міжнародна школа-семінар в НТУ «ХПІ» неодмінно стане значним внеском у розвиток сучасної педагогічної науки.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет