О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

VII Український електрохімічний з’їзд


[Професор М. Сахненко, завідувач кафедри фізичної хімії, заступник голови оргкомітету]
#19-20 от 12.11.2015

На знімку: із доповідями на VII Українському електрохімічному з’їзді виступали члени оргкомітету цього форуму (зліва направо): С. В. Волков – академік НАНУ, директор Інституту загальної та неорганічної хімії ім. Вернадського; Ф. Й. Данілов – директор науково-дослідного Інституту гальванічної хімії при ДВНЗ УДХТУ, Дніпропетровськ; Л. Л. Товажнянський – член-кореспондент НАНУ, Почесний ректор НТУ «ХПІ»; М. О. Мчедлов-Петросян – завідувач кафедри ХНУ ім. В. Н. Каразіна; М. Д. Сахненко – д. т. н., професор, завідувач кафедри НТУ «ХПІ».

Випускники Харківського практичного технологічного інституту, 130-річчя якого ми відзначаємо, заклали підгрунтя для розбудови хімічної промисловості не тільки Слобожанщини, а й тих підприємств, які сьогодні є гордістю промислового комплексу України. Визнанням цього стало обрання нашого університету місцем проведення Міжнародної конференції «VII Український електрохімічний з’їзд» вдруге в історії незалежної України.

Цей науковий форум проходив у вересні цього року під гаслом «Сучасна електрохімія: освіта, наука, виробництво» – як реальне втілення парадигми інноваційних кластерів у підвищення якості вищої освіти і формування передумов для реалізації спільних проектів. Його учасниками стали понад 120 представників наукової спільноти з провідних вишів і академічних установ України та 7 зарубіжних країн, академіки й члени-кореспонденти НАН і галузевих академій, виробничники й представники бізнес-структур.

Про високий рівень конференції свідчить хоча б той факт, що за три дні роботи було виголошено 70 доповідей і проведено 50 постерних презентацій з актуальних напрямів досліджень, спрямованих на розв’язання нагальних науково-технічних проблем, як підкреслив у своєму виступі голова Організаційного комітету академік НАНУ С. В. Волков.

 

Фото І. Гаєвого.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет