О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Нове в діяльності Вченої ради університету


#17-18 от 15.10.2015

На знімку: (зліва направо): професор О. А. Пермяков – заступник голови Вченої ради; професор Л. Л. Товажнянський – голова Вченої ради; професор Є. І. Сокол – ректор НТУ «ХПІ»; професор Ю. І. Зайцев – вчений секретар.

«Вчена рада, – відзначається в Законі України «Про вищу освіту», – визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу… Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради вищого навчального закладу, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання». Про діяльність Вченої ради НТУ «ХПІ» наша розмова з її головою, Почесним ректором університету, радником ректора НТУ «ХПІ», член-кореспондентом НАНУ, д. т. н., професором Л. Л. Товажнянським.

Вперше в нашому університеті розділені, так би мовити, гілки влади – законодавча й виконавча, посади ректора й голови Вченої ради. Що нового з’явилося в її діяльності, враховуючи цю обставину?

– В колективі Харківського політехнічного традиційно сильними були в усі часи принципи демократії. Отже керівництво університету, одним із перших, скористалося відповідним положенням нового Закону про вищу освіту і значно посилило демократичну складову в діяльності Вченої ради. На першому ж засіданні її нового складу було обрано голову Вченої ради, затверджено посаду вченого секретаря – ним залишився професор Ю. І. Зайцев. Склад же самої ради структуровано, в ній створено 18 комісій за напрямками діяльності.

– Наприклад, якими?

– Кожна з комісій, очолювана провідним вченим, фахівцем, буде планомірно аналізувати стан справ, розробляти перспективні напрямки й заходи в таких галузях, як фундаментальна та теоретична підготовка спеціалістів, якість освіти, науково-дослідницька, міжнародна діяльність, економічна та фінансова робота університету, соціальна політика тощо. Ідея створення таких комісій, головами яких є переважно завідувачі кафедр, професори, полягає в залученні їх, кожного завідувача, кожного члена ради до активної, справді законодавчої в масштабах університету, діяльності, до реальної можливості впливати на вирішення всіх питань – від призначень на посади, фінансування, проведення ремонтів до глобальних планів розвитку НТУ «ХПІ» та їх втілення.

Як це буде відбуватися на практиці?

– По-перше, ми створили план засідань на весь поточний навчальний рік. Кожне питання порядку денного готуватиме відповідна комісія, її голова буде доповідати членам Ради, надавати докладні довідки про стан справ, пропозиції з покращення рівня діяльності у відповідній галузі, пропонувати проект рішення. Після затвердження Вченою радою цього проекту буде готуватися проект наказу ректора університету. Звичайно ж, час може вносити корективи щодо пунктів плану, та все ж більшість питань буде готуватися ретельно й заздалегідь.

Чи враховані при створенні комісій і плану Вченої ради інтереси студентів?

– Безумовно, одна з комісій буде займатися питаннями студентського самоврядування й молодіжної політики. Головою цієї комісії є лідер «Студентського альянсу» НТУ «ХПІ» Алла Карбан, а в складі комісії члени Вченої ради – студенти, аспіранти, декани факультетів. Крім того, студенти – члени Вченої ради – виявили бажання працювати у складі кількох інших комісій, таких, наприклад, із інформаційних, телекомунікаційних технологій; нових технологій у навчанні; гуманітарної, виховної, спортивно-масової роботи та художньо-естетичного виховання та ін. Таким чином, студентське самоврядування зможе здійснювати безпосередній вплив на вирішення найважливіших для університету проблем.

Ці нові підходи вже апробовані в роботі Вченої ради на засіданні 18 вересня цього року. Ректор Є. І. Сокол доповідав про новий кластерний підхід для об’єднання освіти, науки і бізнесу з метою розвитку якості технічної освіти разом із головою відповідної комісії професором Л. М. Любчиком. Ви разом із головою комісії з регламенту Вченої ради професором О. В. Акімовим запропонували затвердити план її засідань і т. д.

– Зараз іде активна підготовка до наступного засідання, запланованого на 30 жовтня. Там будуть розглянуті такі важливі питання як нові підходи до підготовки кадрів через аспірантуру й докторантуру, затвердження нових правил прийому до університету, перспективи подальшого розвитку Військового факультету в зв’язку з його реорганізацією у Військовий бронетанковий інститут та ін. Обов’язковими в роботі Вченої ради будуть звіти голів її комісій, голів спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій тощо.

Дякую, Леоніде Леонідовичу, за бесіду, за цікаву для наших читачів інформацію!


 

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет