О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Здоров’я і творчого натхнення!


[Колектив кафедри АХТС та ЕКМ]
#16 от 30.09.2015

5 жовтня 2015 року професор М. О. Подустов святкує свій ювілей, йому виповнюється 70 років. За роки плідної праці в НТУ «ХПІ» Михайло Олексійович пройшов шлях від асистента кафедри «Автоматизація хімічних виробництв» до доктора технічних наук, завідувача кафедри «Автоматизація хіміко-технологічних систем та екологічний моніторинг» (АХТС та ЕКМ).

Наукова діяльність професора М. О. Подустова пов’язана з вирішенням найактуальніших задач щодо систем управління в екологоорієнтованому енерго- та ресурсозаощадному виробництві поверхнево-активних речовин (ПАР): одержанням сучасних безпечних ПАР, піноутворювачів для гасіння пожеж. Розроблена ним технологія одержання ПАР за підвищеним тиском вперше вирішує задачу виключення рідких та газоподібних викидів до навколишнього природного середовища.

За роки науково-педагогічної діяльності М. О. Подустов виконав велику кількість госпдоговірних та держбюджетних наукових робіт, опублікував понад 200 наукових праць, серед яких підручники, навчальні посібники та монографії. Він автор багатьох авторських свідоцтв, патентів на корисні моделі та винаходи, статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях. За участю та під керівництвом професора М. О. Подустова підготовлено 2 кандидати наук.

Вся науково-педагогічна діяльність М. О. Подустова пов’язана з кафедрою АХТС та ЕКМ НТУ «ХПІ». Завдяки його участі у міжнародних проектах кафедра мала можливість модернізувати матеріально-технічну базу, що забезпечило створення сучасної лабораторії з розробки та досліджень комп’ютерно-інтегрованих систем управління (КІСУ). Це сприяло відкриттю нової спеціальності та підготовці висококваліфікованих фахівців з автоматизації та КІСУ, що підтверджується участю наших студентів та отримання ними багатьох нагород на Всеукраїнських студентських олімпіадах.

Михайло Олексійович Подустов – мудрий керівник і наставник молоді, надійний колега, щира людина. Він має великий авторитет і користується глибокою повагою керівників різних рангів, колег та студентської молоді.

Щиро вітаємо Вас, шановний Михайле Олексійовичу, з ювілеєм та бажаємо Вам міцного здоров’я, творчого натхнення і подальших успіхів у науково-педагогічній діяльності!

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет