У новому навчальному році – нових досягнень!

#13 от 28.08.2015

Євген Сокол – ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», член-кореспондент Національної академії наук України, д. т. н., професор.

У житті нашого університету – одного з найстаріших в Україні вищих технічних навчальних закладів – багато історичних подій і знаменних свят. Хвилюючим і радісним святом є щорічне посвячення в студенти Харківського політехнічного – початок наступного навчального року. Радіють першокурсники – вчорашні абітурієнти, вперше вступаючи до студентської аудиторії. Святкують зустріч із друзями та університетом студенти старших курсів. І хвилюємося, як завжди цього дня, ми – педагоги, приймаючи під свою опіку чергове покоління політехніків, яким ще належить опанувати обрані професії і, ми впевнені, уславити наш ХПІ.

Сьогоднішнє свято знань співпадає зі знаменною історичною датою – 130-річчям від дня заснування нашого університету, яке ми незабаром будемо відзначати. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», пройшовши цей понадвіковий шлях, займає гідне місце серед університетів України, готує фахівців з широкого спектру спеціальностей, посідає провідні позиції в державі. За рейтингом ЮНЕСКО з 200 університетів України наш вуз посідає 5-е місце, а серед технічних – 2-е. За цим же рейтингом із якості освіти НТУ «ХПІ» на 3-му місці, з показників визнання у світі – на 5-му.

Своє 130-річчя Харківський політехнічний зустрічає як потужний навчально-науковий комплекс, у складі якого 22 факультети, 96 кафедр, факультет військової підготовки імені Верховної Ради України, Харківські комп’ютерно-технологічний, військовий та Полтавський політехнічний коледжі, науково-технічна бібліотека на 2 млн. томів, Міжгалузевий інститут післядипломної освіти, науково-методичне управління, центр дистанційної освіти, науково-дослідна частина, два науково-дослідних інститути – «Іоносфера» та «Молнія», центр нових інформаційних технологій. Тут працюють понад 5000 співробітників, навчаються близько 20 тисяч студентів, майже 2 тисячі з них – громадяни іноземних держав. Серед 1700 науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ» – 212 докторів наук і професорів, понад 900 кандидатів наук і доцентів, 37 Заслужених діячів науки і техніки та Заслужених працівників освіти України, 35 лауреатів Державних премій України, 3 академіки і 3 члени-кореспонденти НАН та НАПН України, 26 академіків галузевих АН України.

Подальший розвиток нашого університету підтримують положення нового Закону України про вищу освіту. Ще за минулий навчальний рік успішно пройшли ліцензування 11 магістерських спеціальностей, попереду, ми впевнені, успішне ліцензування ще чотирьох, які поки що його не отримали з тієї причини, що навчання за ними ще не досягло рівня бакалаврату. Це означає, що наш університет повністю готовий до остаточного переходу на новий рівень підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр». Навесні цього року 100 спеціальностей університету пройшли акредитацію, отримавши сертифікацію на 10 років, чим підтвердили високу якість підготовки в НТУ «ХПІ».

Серед серйозних досягнень ювілейного року є нові дипломи, що їх разом із додатками європейського зразка двома мовами (українська та англійська) отримали 4500 випускників–2015. У стислі строки були розроблені ці важливі документи, їх зміст і дизайн. Злагоджена робота всього колективу над виконанням цього завдання допомогла мені виконати це, одне з важливіших, положення моєї передвиборної програми на пост ректора університету.

Високий авторитет наукових шкіл Харківського політехнічного, здобутий потягом 130 років його діяльності, постійно підтримують наші з вами сучасники – сьогоднішні науковці. За останні 10 років видатні наукові розробки університету відзначені 11 Державними преміями України в галузі науки і техніки. Цього року до них додалися ще 2 Державні премії України, 2 Премії Президента України для молодих вчених, Премія Верховної Ради України для молодих вчених – продовжується визнання вагомості наукових розробок політехніків.

Нових заходів до розвитку наукової діяльності в університеті вжито напередодні його ювілею. Щоб підняти на більш сучасний рівень проведення наукових досліджень, застосування їх результатів в економіці країни, ми розпочали реконструкцію цієї галузі діяльності університету. Створений і юридично зареєстрований науковий парк, отримані відповідні документи та рахунки, що забезпечить покращення фінансування досліджень наших науковців.

Готуючись до нового навчального року, керівництво університету доклало немало зусиль до розвитку соціальної сфери, підтримання матеріально-технічної бази нашого вузу. Радий повідомити, що введена в експлуатацію перша черга гуртожитку №2, що дозволяє нам покращити умови проживання студентів. Це особливо актуально в зв’язку з розширенням підготовки на нашому військовому факультеті, з гуртожитку на території якого ми маємо тепер куди розселити студентів. Це дасть також можливість закріпити кожен гуртожиток за певним факультетом, найбільше – за двома, що забезпечить належний порядок у студентських домівках, створить кращі умови для розвитку студентського самоврядування. Доводилося влітку справлятися і з, так би мовити, нештатними завданнями, як от, наприклад, ліквідація аварійної ситуації в гуртожитку №4.

Подбав університет і про відпочинок та оздоровлення студентів і викладачів. Хоч і не вдалося влаштувати в спортивному таборі в Фігуровці дитячу зміну, та зусиллями профспілкового комітету і ректорату була придбана потрібна кількість путівок, і батьки змогли придбати їх за пільговою ціною. А на спортивній базі у Фігуровці, де були проведені необхідні ремонтно-відновлювальні роботи, відбулося 3 заїзди, під час яких там відпочивали студенти й викладачі, тренувалися наші спортсмени.

Продовжують допомагати своїй альма матер і випускники різних років нашого ХПІ. Лише останнім часом члени Асоціації випускників передали на рахунок університету 150 тис. грн. Пожвавилася діяльність Ради Асоціації, створюється її сайт, що допоможе залучити до її членства зацікавлених вихованців нашого університету-ювіляра.

Нинішній ювілей НТУ «ХПІ» – не лише знаменне свято, це певний рубіж, з висоти якого ми не тільки оглядаємо зроблене, а й визначаємо перспективи та шляхи подальшого розвитку нашого університету.

У 2015–2016 навчальному році перед університетом стоїть важлива проблема, вирішення якої вплине на розвиток університету на найближчі десять років. Запровадження нового переліку спеціальностей, зміна структури підготовки на двоступеневу бакалавр-магістр і, як наслідок, створення нового покоління навчальних планів передбачають реструктуризацію організації навчального процесу в університеті. Це ні в якому разі не означає, що буде механістичне закриття чи відкриття, роз’єднання чи об’єднання факультетів та кафедр. Кожна кафедра повинна знайти своє місце у відповідному секторі підготовки кадрів. Основою для такої реструктуризації є кластерний підхід, який вже давно став у світі базовим для розвитку економіки.

Мова йде про соціальне партнерство, за умов якого всі рівні освіти дотримуються спільних наскрізних освітніх програм; освітні програми створюються з урахуванням вимог професійних стандартів, розроблених представниками галузі; колективи навчальних закладів та підприємств взаємодіють на основі принципів корпоративності. Функціонування освітніх кластерів сприятиме формуванню й реалізації механізму державно-приватного партнерства в Україні.

Сьогодні в нашій державі офіційно зареєстровано вже три таких кластери. Реструктуризація організації навчального процесу в нашому університеті на основі кластерного підходу надасть нового імпульсу НТУ «ХПІ» до ще більш ефективного виконання ролі своєрідного локомотива, який не лише вирішує питання підготовки кадрів, а й створює умови для прискореного розвитку економіки України.

Сьогодні, на початку нового навчального року та в переддень ювілею університету, звертаюся до студентів з надією на їх активну, наполегливу працю. Університет невпинно працює над модернізацією, збагаченням змісту вашої освіти, професори й викладачі прагнуть донести до вас необхідні фундаментальні знання і найновіші наукові досягнення. Ми чекаємо зворотнього зв’язку, вашої активної участі в навчальному процесі, у формуванні вашої професійної компетенції. За новими навчальними планами 25 відсотків учбових дисциплін будуть вивчатися за вашим особистим вибором, ви свідомо будете готуватися до праці в певній галузі, на певній ділянці, де зможете з першого дня робити свій внесок у розвиток підприємства чи відповідного закладу. Вашій затребуваності як спеціалістів, успішній побудові професійної кар’єри сприятиме нещодавно прийнята Постанова Кабінету Міністрів про мобільність студентів, про розширення можливостей включеного навчання, стажування тощо.

Університет планує значно активізувати творчу діяльність студентів, підняти на новий рівень інформатизацію всіх галузей вузівської діяльності, забезпечити студентам безперешкодний доступ до інтернету та можливість працювати колективно в спеціально створеному коворкінг центрі.

Як і раніше, ми маємо робити все можливе для створення сприятливого інвестиційного клімату з метою отримання нових грантів, придбання сучасного наукового і навчального обладнання. Важливим завданням є продовження розширення аудиторного фонду університету. Вже передбачено фінансування для проведення реструктуризації та пристосування до ведення навчального процесу у приміщеннях, що звільнилися після побудови нової бібліотеки, а також для організації додаткового обсягу аудиторного фонду в будинку на вул. Фрунзе, 13. У планах ректорату – протягом найближчих 2–3 років забезпечити належний благоустрій, сучасні умови відпочинку на спортивній базі в Фігуровці, завершити реконструкцію гуртожитку №2 тощо.

Хочу висловити впевненість у тому, що спільні зусилля всього колективу забезпечать успіх у виконанні нових завдань, які ставить життя перед університетом. Вітаю професорів, викладачів, студентів із початком нового навчального року і бажаю всім нам миру і спокою, добробуту і особистого щастя, великих досягнень на благо нашої держави України!

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет