Звітують ректорат і студентська профспілка

[О. Грибова, заступник голови профкому студентів НТУ «ХПІ»]
#11-12 от 25.06.2015

Минулого року між адміністрацією та первинною профспілковою організацією студентів нашого університету була підписана чергова Колективна угода строком на три роки. Минув рік. І 26 травня 2015-го відбулося засідання розширеного комітету ППОС НТУ «ХП», на якому про хід виконання Угоди звітували ректор Є. І. Сокол та голова профкому студентів С. М. Мастерний.

Учасники засідання разом з адміністрацією вузу прийняли Постанову, у якій відзначено, що спільна робота ректорату та профкому студентів щодо виконання положень Угоди за минулий рік в частині соціально-економічного захисту студентів проводилася на належному рівні. Постанова також наголошує на тому, що профкому студентів та ректорату і надалі потрібно діяти спільно, виконуючи заходи, заплановані Угодою, здійснювати постійний контроль за їх проведенням та інформувати про це студентів. Важливим пунктом Угоди є також і виконання заходів з комплектування гуртожитків та прилеглих територій інвентарем і обладнанням, дотримання в них правил внутрішнього розпорядку, проведення конкурсів на кращі гуртожиток та кімнату. Передбачено також фінансування з Фонду соціальної допомоги університету цільових програм соціальної підтримки студентів (оздоровлення, медичне обслуговування, культура, спорт тощо), проведення організаційної роботи з забезпечення пільгового проїзду студентів у міському транспорті відповідно до Закону України «Про вищу освіту», надання пільг на проживання в гуртожитках студентам, які мають на це право.

Важливим залишається і забезпечення ректоратом пріоритетного виконання робіт з ремонту життєво необхідних комунікацій та інженерних мереж в гуртожитках студмістечка, контроль обслуговування студентів в їдальнях і буфетах, заохочення студентів до занять у спортивних секціях та проведення різноманітних спортивно-масових заходів на призи ППОС, залучення додаткових коштів для комплектування СОТ «Політехнік» житловим інвентарем та покращення умов проживання в ньому. Слід зазначити, що і адміністрація, і профком студентів багато роблять для того, щоб оздоровлення та відпочинок у «Політехніку» був доступний для студентів. Необхідно також сприяти розвитку різноманітних форм роботи з організації факультетської самодіяльності та дозвілля студентів, спрямувати кошти профбюджету для проведення культурно-масових заходів, організовувати та проводити щорічний музичний фестиваль «Зоряна Планета Політех», лігу КВК «Політехнічна», конкурс-фестиваль «Старт дає Політех» та інші заходи у Палаці студентів. Активізувати й вдосконалювати діяльність факультетських профорганізацій, підвищувати ефективність керівництва діяльністю профспілкових бюро, проводити щорічну «Школу профспілкового лідера» та відповідні тренінги впродовж року.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет