О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Наше сьогодення


#12-13 от 22.09.2014

Увійшовши у 21 сторіччя з гарними здобутками, бібліотека постійно розширює спектр послуг та напрямів роботи. Ускладнюються її завдання, змінюються функції. Бібліотека змушена швидко реагувати на динамічні зміни в університеті (відкриваються нові спеціальності, спеціалізації, кафедри, розширюється коло навчальних курсів). У цих умовах інформаційні ресурси бібліотеки набувають стратегічного значення, тому що вони визначають рівень розвитку вищого навчального закладу і створюють можливості для успішної реалізації наукових та навчальних завдань, що стоять перед університетом.

Інформаційні, документні та кадрові ресурси й матеріально-технічна база дозволили створити кращі умови для навчання, зробити інтелектуальну працю читачів більш продуктивною та й просто отримувати задоволення від певних сервісів та зручностей, економити такий ресурс, як його Величність Час. У науково-технічній бібліотеці університету створено належні умови праці, як читача, так і бібліотекаря. І все це завдячуючи новій будівлі бібліотеки.

З ініціативи ректора НТУ «ХПІ» професора Леоніда Леонідовича Товажнянського університет, не зважаючи на всі економічні негаразди у країні, взявся до великої справи – будівництва нового корпусу бібліотеки. Завдяки традиціям взаємної підтримки і допомоги, закладеним ще першим ректором Віктором Львовичем Кирпичовим і підтримуваними всіма наступними керівниками університету, до фінансової підтримки долучилися співробітники колективу та громадська організація «Асоціація випускників НТУ «ХПІ». Розуміючи провідне місце бібліотеки у підготовці гуманітарно-технічної еліти України, професор Л. Л. Товажнянський настільки загорівся цією справою та зміг передати своє палке бажання створити ідеальні умови для наукового пошуку та навчання політехніків, що не підтримати його було просто неможливо. Кількарічна копітка праця увінчалася успіхом, читачі й бібліотекарі НТУ «ХПІ» та жителі міста отримали сучасну будівлю бібліотеки, проект якої був удостоєний ІІ місця у конкурсі на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України у 2012 році у номінації «Об’єкти освіти, виховання, та підготовки кадрів».

У новій будівлі розташовані 12 книгосховищ (6 поверхів).

Комфортне перебування користувачів у приміщеннях та на території бібліотеки із наземним переходом забезпечено оригінальними об’ємно-планувальними рішеннями та сучасним дизайном. Розташування приміщень виконано із чітким дотриманням логіки основних бібліотечних технологічних циклів та процесів, що оптимізує використання робочого часу співробітників та підвищує рівень задоволеності від праці. Створено додаткові побутові умови для персоналу (кімнати прийому їжі, душова кімната, установки підігріву води та побутова техніка).

Система освітлення розроблена із урахуванням психофізіологічних особливостей одночасної роботи читача з паперовими та електронними документами. Установка енергозберігаючих освітлювальних приладів дозволяє оптимізувати рівень освітлення у будь-якій зоні, а можливість використання освітлення в активних робочих зонах лише при потребі – дають значну економію коштів. Завдяки застосуванню сучасної системи вентиляції у будівлі підтримується відповідний температурний режим.

Безпеку читачів, співробітників, бібліотечного фонду та технологічного обладнання забезпечують автоматична пожежна сигналізація та системи: оповіщення про пожежу; газового пожежогасіння; внутрішнього пожежогасіння; контролю до вибухонебезпечної концентрації газу. Застосування реверсного транспортера та підйомників не лише знижує фізичне навантаження співробітників, а й суттєво прискорює обслуговування читачів.

У будівлі впроваджена технологія Wi-Fi, реалізована «Комплексна інформаційна система бібліотеки», яка узгоджує роботу: центру обробки даних; систем контролю та управління доступом до приміщень; відеоспостереження; автоматизації роботи бібліотеки на основі технології радіочастотної ідентифікації (RFID); оповіщення; гарантованого живлення.

Структурована кабельна система забезпечує підключення 82-х робочих станцій, 2-х серверів, електронного сховища та понад 30 одиниць периферійного обладнання до локальної комп’ютерної мережі. Мережа має високу пропускну здатність, надає стабільний доступ до електронних власних та Інтернет ресурсів. Комплексна інформаційна система забезпечує формування, надійне збереження ресурсів, автоматизацію всіх технологічних процесів, безпеку персоналу і читачів, економію всіх видів ресурсів на етапі експлуатації.

Головне завдання бібліотеки – залишається незмінним – максимальне задоволення інформаційних потреб користувачів у навчальному процесі та науковій роботі, формування інформаційної та IT культури читача бібліотеки. Для створення оптимальних умов доступності бібліотека залучає у цей процес наукові бібліотеки, інформаційні центри, наукові установи та організації, видавців, авторів, користувачів. Бібліотека є членом п’яти міжнародних організацій. Ефективно співпрацює з формування інформаційних ресурсів та їх інтеграції за 9 міжнародними та міжрегіональними корпоративними проектами (загальний обсяг власних ресурсів та ресурсу партнерів по корпоративній взаємодії понад 14 млн. записів). Ресурси НТБ університету інтегровано до багатьох відомих світових спеціалізованих систем пошуку наукової інформації та міжнародних каталогів.

Бібліотека постійно розширює застосування новітніх технологій та вдосконалює систему підвищення кваліфікації своїх співробітників. Штат бібліотеки суттєво зменшився і складає 76,5 ставок. Упровадження чіткої системи організаційної культури спонукає її співробітників до перебудови професійного мислення, розвиває їх творчу ініціативу. З розвитком новітніх технологій значно зростають вимоги до фахової підготовки бібліотекарів. У бібліотеці мають працювати лише високоосвічені, ерудовані фахівці, що мають хист до роботи з творчими людьми та з величезними інформаційними потоками. На сьогодні вже мало мати вищу освіту за одним напрямком. Вже кілька осіб мають вищу освіту за кількома напрямами. Цю традицію підтримують ще 7 осіб, які зараз отримують другу вищу освіту.

Загальна площа бібліотеки близько 8000 кв. м. Обслуговування читачів здійснюється на 9 абонементах, у 10 читальних залах, та кабінетах 65 кафедр. Щорічно бібліотека обслуговує понад 20000 користувачів, видає понад 700000 документів. Сьогодні фонд бібліотеки складає 1,5 млн. примірників, з них: наукових видань близько 500 тис., навчальних – 710 тис., періодичних – 290 тис. Значна частина новинок наукових видань книг, періодики, електронних версій документів щорічно надходить у дар від читачів бібліотеки, політехніків, авторів. Якщо з 1991 по 2006 рік об’єм баз даних бібліотеки становив понад 32 тис. записів, то на сьогодні електронний каталог налічує понад 425 тис. записів. Обсяг повнотекстових БД складає понад 50000 документів. Значна частина цих документів представлена у інституційному репозитарії НТУ «ХПІ», який дуже швидко набув популярності серед наукової спільноти України та світу. Понад 35 тис. звернень до цих ресурсів реєструється щоденно. За минулий рік відбулося понад 5 млн. звернень до Web-сайту бібліотеки (http://library.kpi.kharkov.ua)

У своїй роботі бібліотека орієнтується на надання користувачам інформаційно-бібліографічних та сервісних послуг у будь-який час, у будь-якому місці, з будь-якого пристрою. Трансформація інформаційної інфраструктури бібліотеки з одночасним використанням локальних та хмарних сервісів, тобто створення гібридної системи, надає можливість підвищити рівень мобільності користувачів та значно покращити їх обслуговування без додаткових фінансових витрат університету.

Бібліотека активно підтримує розвиток університетських свобод, розвиток методів навчання, заснованих на інтересах студентів, підтримує високу якість освіти «Від навчання – до освіти, від навчання, заснованого на програмі – до освіти на базі спільного рішення проблем». Бібліотека приєдналася до руху «Відкритого доступу», підтримує організацію системи наукових публікацій і системи електронної освіти на основі концепції відкритості. Співробітники бібліотеки широко використовують такі принципи обслуговування, як повнота та оперативність, доступність, диференціація підходу до читачів. Стратегію свого розвитку її колектив бачить у кооперації з іншими науковими установами та в інтеграції ресурсів і технологій. Упровадження такої стратегії розвитку вже дало відчутні плідні результати.

Перспективи свого розвитку НТБ пов’язує з повним освоєнням нової будівлі бібліотеки та розширенням упровадження новітніх технологій.

У подальшій інтеграції своїх ресурсів до світового інформаційного простору та співпраці з усіма, хто працює на ниві освіти, науки, виробництва, культури на благо процвітання України, миру та добра у світі.

Усі послуги, довідки та консультації надаються читачам безкоштовно.

Коли треба віднайти документ чи-то інформацію – завітайте до бібліотеки;

Коли треба підготуватися до семінару, лекції, конференції – завітайте до бібліотеки;

Коли розпочинаєте проводити дослідження – завітайте до бібліотеки;

Коли на вулиці дощ, або сніг чи хурделиця – завітайте до бібліотеки;

Коли на душі радісно чи сумно – завітайте до бібліотеки.

Ми відкриті для всіх і кожного, хто має потребу в користуванні фондом бібліотеки та доступними їй електронними ресурсами, незалежно від місця їх проживання, роботи та навчання.

Матеріали цього випуску підготували директор науково-технічної бібліотеки Лариса Петрівна Семененко, завідувач відділу рідкісних книг та рукописів науково-технічної бібліотеки Галина Вікторівна Павлова, заступник директора науково-технічної бібліотеки Юлія Миколаївна Главчева.

З уклінною подякою ректорові, професору Леоніду Леонідовичу Товажнянському.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет