О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Підручник – 2013


[М. Єфремова, начальник редакційно-видавничого відділу]
#10 от 26.06.2014

Традиційний університетський конкурс підручників і навчальних посібників з грифом Міносвіти України, виданих у 2013 році, проходив з 15 квітня по 20 травня 2014 року. На ньому були представлені 3 підручники та 11 навчальних посібників з грифом Міносвіти.

Конкурсна комісія, до складу якої входило 16 осіб, розглянула ці книги, підбила підсумки і розподілила місця за напрямками: загальнонауковий, спеціальний, технічний, економічний, гуманітарний. У газетній статті немає можливості поіменно назвати переможців у всіх номінаціях. Ось як розподілилися місця підручників:

перше місце посів підручник кафедри інтегрованих технологій машинобудування ім. М.Ф. Семка «Основы теории резания материалов». Автори: професори А.І. Грабченко та В.Л. Доброскок;

друге місце – підручник кафедри хімічної техніки та промислової екології «Спеціальне обладнання та процеси органічної хімії». Автори: професори В.П. Шапорев, Л.Д. Пляцук, В.Ф. Моісеєв та ін.;

третє місце – книга кафедри гуманітарних наук «Начало», видання 5-е, доповнене та перероблене. Автори: професор Н.І. Нагайцева та доцент О.О. Кропотова.

Навчальний посібник – 2013

Серед навчальних посібників з грифом Міносвіти перші місця присуджені таким книгам:

перше місце у загальнонауковому напрямку зайняв лабораторний практикум «Загальна фізика. Ч.3. Квантова механіка. Фізика атомів і молекул. Фізика твердого тіла. Фізика атомного ядра та елементарних частинок». Автори: професор А.О. Мамалуй, доценти С.Д. Гапоченко, Т.М. Шелест та ін.;

перше місце в спеціальному напрямку – навчальний посібник «Елементи цифрової електроніки в електротехнічних пристроях». Автори: доценти Р.П. Мігущенко та О.Ю. Кропачек;

перше місце в технічному напрямку зайняв навчальний посібник «Оптимальне керування підйомно-транспортними машинами». Автори: викладачі двох кафедр – підйомно-транспортних машин; теоретичної механіки: професор О.В. Григоров, доценти В.П. Свіргун, Г.О. Аніщенко, ст. викладач В.В. Стрижак, аспірант А.О. Окунь;

перше місце в економічному напрямку посів навчальний посібник «Антикризове управління підприємством». Автори: доценти І.А. Юр’єва та Н.Ю. Єршова – викладачі кафедри економічного аналізу та обліку;

перше місце в гуманітарному напрямку зайняв навчальний посібник кафедри української, російської мов і прикладної лінгвістики «Общаемся по-русски». Автори: доценти О.М. Кримець, С.М. Чернявська, Е.Г. Пенькова, ст. викладач О.Є. Нємєрцова.

Заслуговують на увагу і навчальні посібники, що посіли другі місця, такі як «Гидравлическое оборудование строительных и дорожных машин», автори: професор В.Б. Самородов та ін.; «Ресурси та охорона навколишнього середовища», автори: доценти Н.М. Самойленко, О.М. Філенко та ін.; «Основи проектування теплотехнічних установок підприємств промисловості будівельних матеріалів», автори: професор В.М. Кошельник, доценти Ю.В. Шульгін, О.В. Кошельник та «Дипломне проектування з менеджменту», автор професор О.М. Гаврись.

Підсумки конкурсу на найкращий підручник та навчальний посібник було оголошено (з показом слайдів) на засіданні редакційно-видавничої ради університету, а також буде оголошено на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ».

Сподіваємося, що не дивлячись на важкий для країни і університету час, ректор підпише наказ про преміювання переможців конкурсу, як це було у всі попередні роки.

 

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет