Переможці – молоді вчені

#8 от 20.05.2014

О.А. Литвиненко, к. т. н., с. н. с., доцент кафедри технології жирів та продуктів бродіння – переможець у секції «Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка корисних копалин»

У 2010 році Олена Литвиненко, випускниця НТУ «ХПІ» 2004 року, успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Технологія харчового шроту з безлушпинного ядра насіння соняшнику», а минулого року їй було присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів».

2013 рік був для Олени Анатоліївни дуже насиченим та продуктивним. Вона була відповідальним виконавцем науково-дослідної роботи згідно з планом МОН України «Дослідження і визначення даних щодо створення технології фракціювання олії насиченого типу нових гібридів соняшнику». В результаті було розроблено спосіб одержання хлібопекарського жиру та високоякісної салатної олії із соняшникової олії. Ці продукти з нових гібридів соняшнику виробляються без будь-якої хімічної обробки початкової сировини. Практична реалізація запропонованого рішення в народному господарстві України дає можливість використовувати вітчизняну сировину за простою технологією і без необхідності застосування складного обладнання, а також розширити асортимент спеціальних жирів, які не містять небезпечних для здоров’я людини промислових транс-ізомерів жирних кислот.

За минулий рік було опубліковано 20 наукових праць доцента О.А. Литвиненко, серед них 8 робіт у наукових фахових виданнях України та 8 тез доповідей. Результати робіт Олени Анатоліївни доповідались на 6 міжнародних науково-технічних конференціях та семінарах, пов’язаних з перспективами розвитку оліє-жирової галузі харчової промисловості, у тому числі за кордоном.

Олена Анатоліївна Литвиненко бере активну участь у організації та проведенні Міжнародної наукової конференції «Химия и технология жиров. Перспективы развития масложировой отрасли», а також в університетській науково-практичній студентській конференції магістрантів НТУ «ХПІ».

Доцент О.А. Литвиненко – голова ради молодих вчених факультету технології органічних речовин. Глибокі знання та вже чималий досвід допомагають їй гармонійно поєднувати наукову та педагогічну діяльність. Вона є керівником курсових та дипломних робіт студентів, а також науково-дослідних робіт школярів – членів Малої академії наук України.

 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет