Потенціал молодих вчених – у майбутнє України

#8 от 20.05.2014

Доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування, к. т. н., О.Ю. Заковоротний – яскравий представник нового покоління науковців НТУ «ХПІ», який гідно продовжує багаторічні традиції харківської наукової школи математичного моделювання складних технічних об’єктів. За підсумками 2013 року він став переможцем конкурсу «Кращій молодий науковець НТУ «ХПІ».

У 2014-му Олександр Юрійович був висунутий Вченою радою нашого вузу на здобуття премії Президента України для молодих вчених (повторно) та іменної стипендії облдержадміністрації в номінації «Інформатика та комп’ютерні науки» – стипендії імені В.В. Свиридова для обдарованих молодих науковців. Він також був рекомендований Вченою радою НТУ «ХПІ» для вступу до докторантури за спеціальністю «Автоматизація процесів керування».

На своїй кафедрі доцент О.Ю. Заковоротний розробив і впровадив для студентів денної форми навчання та політехніків з обмеженими фізичними можливостями новий лекційний курс «Основи обчислювального інтелекту», а також кваліфіковано викладає на сучасному рівні лекційні курси «Засоби і алгоритми прийняття рішень», «Мікропроцесорні системи» й «Основи нейрокомп’ютингу» для студентів-заочників старших курсів. У минулому році у співавторстві з професором В.Д. Дмитрієнком підготував монографію «Моделювання та оптимізація процесів керування рухом дизель-поїздів», яка вже видана в нашому університеті. Він також є автором 7 навчальних посібників (один з грифом МОН України), 75 наукових праць, 6 патентів України, 5 актів впровадження результатів досліджень.

Доцент О.Ю. Заковоротний залучає до науково-дослідної роботи студентів, допомагає їм у підготовці до міського та Всеукраїнського конкурсів студентських наукових робіт. Має 35 спільних друкованих праць зі студентами. Під його керівництвом за останні 3 роки захистилися понад 30 кваліфікаційних дипломних робіт спеціалістів та магістрів. Доцент О.Ю. Заковоротний з 2012 року є членом оргкомітету Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатики та моделювання», яку традиційно проводить кафедра ОТП, працює в складі правління Ради молодих вчених (голова секції «Комп’ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування»), ініціював створення та особисто розробив сайт цієї структури НТУ «ХПІ».

Наукова діяльність О.Ю. Заковоротного пов’язана з автоматизацією процесів керування динамічними об’єктами, математичним моделюванням, побудовою систем штучного інтелекту, нейронними мережами та нечіткою логікою. «Мої наукові дослідження, – розповів нам Олександр Юрійович, – виконані в рамках трьох фундаментальних держбюджетних науково-дослідних робіт за планом МОН України та трьох госпдоговорів з «Укрзалізницею». Їх результати впроваджені на ДП «Пасажирське вагонне депо Харків-Сортувальний», ДП завод «Електроважмаш», КСП «Харківгорліфт» (Харків), ВАТ Український науково-дослідний інститут силової електроніки «Перетворювач» (Запоріжжя). Як науковець і викладач, я радію, коли студенти проявляють ініціативу, вирішують наукові задачі різної складності, часто доводячи їх до практичного впровадження. Впевнений, що наш університет кожного року буде поповнюватися молодими вченими, потенціал яких буде направлений на розбудову наукового майбутнього Слобожанщини та України!»

 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет