Доцент кафедри приладів і методів неруйнівного контролю, к. т. н., К.Л. Ноздрачова – переможець у секції «Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка і енергетичне машинобудування»

#8 от 20.05.2014

Після захисту кандидатської дисертації в 2011 р. Катерина Леонідівна займається підготовкою докторської. Основний напрямок досліджень – розробка нових методів та засобів ультразвукового неруйнівного контролю виробів, що забезпечують контроль якості металовиробів на наявність в них дефектів з високою продуктивністю, економлять час і матеріали, зберігаючи чутливість. За результатами проведених наукових досліджень розроблені нові технологічні і технічні рішення з удосконалення приладів для дефектоскопії і товщинометрії та методи контролю дефектів промислових виробів і зразків. Зроблено макетний зразок ємнісного ультразвукового дефектоскопу.

Як основний виконавець, доцент К.Л. Ноздрачова бере участь у науково-дослідних роботах у галузі приладобудування за держбюджетними темами МОН України, у госпдоговірних науково-дослідних роботах, замовниками яких є ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Промнагляд» (м. Макіївка), ПАТ «Харківський підшипниковий завод», ПП ДДП (м. Миколаїв).

Катерина Леонідівна брала участь у VII Міжнародному салоні винаходів і нових технологій «Новий час» (Севастополь) та отримала золоту медаль за патент на корисну модель, входить до складу редакційної колегії Вісника НТУ «ХПІ» серії «Електроенергетика та перетворювальна техніка».

 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет