«Кращий молодий науковець року НТУ «ХПІ»

[І. Гаєвий]
#8 от 20.05.2014

«Кращий молодий науковець року НТУ «ХПІ»
такий щорічний конкурс відбувся в нашому вузі вперше. Його головна мета – виявлення талановитої молоді та підтримка наукових досліджень молодих науковців нашого університету, підготовка до участі у республіканських молодіжних програмах, конкурсах та надання стипендій молодим вченим. Відповідно до затвердженого положення конкурс проводиться на початку року за результатами наукових здобутків молодих науковців за попередній календарний рік. На здобуття звання «Кращий молодий науковець року» можуть претендувати молоді вчені, які активно працюють за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України. До претендентів висуваються такі вимоги – основним місцем їх праці має бути НТУ «ХПІ»; вік не повинен перевищувати 35 років на момент подання документів для участі у конкурсі (до 25 березня). У підсумку визначаються переможці за секціями та один переможець загальноуніверситетського конкурсу серед тих, що стали першими в секціях.

Переможці за секціями та переможець конкурсу нагороджуються почесними дипломами і отримують премії.

Переможцями першого конкурсу стали:

Загальне перше місце – Олександр Заковоротний – к. т. н., доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування, член правління Ради молодих вчених.

Секція «Комп’ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування» – Олександр Заковоротний; Ольга Каніщева – к. т. н., доцент кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем.

Секція «Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка і енергетичне машинобудування»: Катерина Ноздрачова – к. т. н., доцент кафедри приладів і методів неруйнівного контролю.

Секція «Економіка та підприємництво, менеджмент і адміністрування»: Олександра Косенко – к. е. н., доцент кафедри економіки та маркетингу.

Секція «Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка корисних копалин»: Олена Литвиненко – к. т. н., старший науковий співробітник, доцент кафедри технології жирів та продуктів бродіння, член правління Ради молодих вчених.

Секція «Соціально-політичні, природничі та гуманітарні науки, спорт і здоров’я людини»: Євген Купріянов – к. філ. н., старший викладач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем, член правління Ради молодих вчених.

Секція «Металургія та матеріалознавство, фізика»: Станіслав Ольшанський – к. ф.-м. н., доцент кафедри систем та процесів управління.

Секція «Машинобудування та транспортне машинобудування»: Олексій Ларін – к. т. н., доцент кафедри динаміки та міцності машин, член правління Ради молодих вчених.

На честь Дня науки відбулося нагородження названих переможців конкурсу.

Сьогодні ми розповідаємо про п’ятьох із числа переможців, а в наступних випусках познайомимо з іншими перспективними молодими науковцями.

Підготував І. Гаєвий

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет