О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Академік А.А. Халатов: «Мета – підвищення енергетичної ефективності»


#8 от 20.05.2014

На знімку (зліва направо): завідувач кафедри турбінобудування НТУ «ХПІ» професор А.В. Бойко, академік НАНУ А.А. Халатов та головний конструктор з парових турбін ВАТ «Турбоатом» В.Л. Швецов.

Професор А.А. Халатов, відомий український вчений в галузі теплофізики, енергетичного машинобудування і теплоенергетики, завідувач відділу високотемпературної термогазодинаміки Інституту технічної теплофізики НАН України, академік Національної академії наук України, д. т. н.:

«Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми енергозбереження та шляхи їх вирішення» має велике значення для сучасних науковців. Вона сприяє вирішенню важливих питань енергетики України та всього світу».

Професор А.А. Халатов відзначив високий рівень цього масштабного наукового форуму. «З 2005 року конференція вже традиційно щорічно проводиться у Харківському політехнічному, адже Харків завжди був великим науковим центром, – розповів Артем Артемович. – Кафедра турбінобудування ХПІ першою у світі стала родоначальницею і творцем нового наукового напряму – оптимального проектування, а досягнення науковців з розробки програми багаторівневої, багаторежимної, багатокритерійної і багатопараметричної оптимізації значно випереджають роботи зарубіжних учених в цій області. Цю наукову школу очолює лауреат Державної премії, завідувач кафедри турбінобудування, д. т. н., професор А.В. Бойко. Науковці займаються оптимальним проектуванням проточної частини осьових турбін. Результатом розвитку цього напрямку є створення нових профілів, високоекономічних ступенів, груп ступенів і проточних частин циліндрів сучасних парових турбін. Останнім часом успішно ведуться роботи з оптимізації проточних частин з урахуванням їх режимів експлуатації за багатьма критеріями і параметрами. Вирішенням проблем розвитку теплової енергетики, обладнання підприємств якої зараз, на жаль, знаходиться у надто поганому стані, адже працює з 60-х років, займаються вчені НТУ «ХПІ», ВАТ «Турбоатом».

Вчений підкреслив, що зараз вкрай необхідно підвищувати енергетичну ефективність теплостанцій та турбоустановок. Вітчизняна теплоенергетика потребує кардинальної реконструкції, але це неможливо у сучасній економічній ситуації, тому необхідна поступова, повузлова модернізація. Він відзначив також необхідність вирішення екологічних проблем, бо жодна станція не має системи очищення, тому поблизу місць виробництва енергії завжди спостерігається забруднення навколишнього середовища.

Академік А.А. Халатов підкреслив також, що робота конференції сприяє підготовці наукових кадрів, тут обговорюються матеріали нових докторських та кандидатських дисертацій, а також результати впровадження досліджень у виробництво.

 

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет