НТУ «ХПІ» – в числі кращих університетів країн СНД

#8 от 20.05.2014

НТУ «ХПІ» увійшов до числа кращих вузів країн СНД за висновком рейтингового агентства «Експерт РА». При оцінюванні університетів використовувалися такі показники, як: рівень умов для отримання якісної освіти; рівень затребуваності роботодавцями випускників вузу; рівень науково-дослідницької діяльності, а також частка іноземних громадян серед студентів університету.

Всі включені в рейтинг вузи розподілені по п’яти рейтинговим класам від «А» до «Е», де клас «А» означає виключно високий рівень підготовки випускників, «В» – дуже високий рівень, а рейтингові класи «C», «D» і «E» відображають високий, прийнятний і достатній рівні підготовки випускників відповідно.

У список кращих увійшло 153 вузи, що представляють Україну, Азербайджан, Бєларусь, Казахстан, Киргизію, Молдову, Росію, Узбекистан. Українських вузів у ньому представлено 33. НТУ «ХПІ», разом із Київським національним університетом імені Т. Шевченка та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут», був віднесений до рейтингового класу «В». Решта зайняли позиції класів від «С» до «Е».

За словами експертів рейтингового агентства, ключовим параметром при присвоєнні рейтингу стала оцінка якості освіти (а не наукова діяльність або якийсь інший критерій). Це зумовлено відмінностями в історично сформованих пострадянській, європейській та англосаксонській моделях освіти. Переважна більшість успішних і затребуваних вузів країн СНД, на відміну від університетів англосаксонської моделі, історично сильні високою якістю освітнього процесу, а не рівнем наукових досліджень та комерціалізації технологій.

Лідери рейтингу (вузи класів «А» і «В») характеризуються високою затребуваністю їх випускників роботодавцями, а також рівнем науково-дослідницької активності. НТУ «ХПІ» був відзначений найвищими позиціями за цими показниками. Особливо сильними є наукові школи університету. Сьогодні їх налічується 25. Насамперед це школи з проблем фізики металів, високих технологій металообробки, турбінобудування, двигунів внутрішнього згоряння, динаміки і міцності машин, електроприводу, кераміки і композитів, синтезу жирів, технології зв’язаного азоту, тепломасообміну, дослідження геокосмосу, техніки високих напруг, танкобудування та ін. Фундаментальні дослідження, що виконуються в університеті, є основою для вироблення нових стратегічних напрямів науково-технічного прогресу в перспективних галузях промисловості України.

У свою чергу, роботодавці відзначають високий рівень фундаментальної підготовки випускників НТУ «ХПІ», як за технічними і комп’ютерними, так і економічними спеціальностями. Студенти проходять переддипломну практику на виробничих підприємствах, з якими університет тісно співпрацює протягом багатьох років. Багато хто з випускників згодом залишаються працювати на цих підприємствах. Особливо це стосується тих кафедр, які орієнтовані на конкретні промислові підприємства. Це, наприклад, кафедра «Турбінобудування», яка співпрацює з всесвітньо відомим заводом ВАТ «Турбоатом»; кафедра « Колісні та гусеничні машини», яка веде підготовку студентів спільно з КБ імені Морозова і заводом імені Малишева. А факультети, що проводять підготовку з комп’ютерних спеціальностей, співпрацюють із закордонними IT фірмами.

Особливого значення університет приділяє необхідності тісного зв’язку науки і викладання, як способу передачі накопиченого досвіду наступним поколінням студентів. Дуже важливо, щоб викладачі займалися наукою і вели дослідження в тих галузях, за якими вони читають лекції і проводять лабораторні та семінарські заняття, тому переважна більшість лекторів є вченими-практиками.

Прес-служба НТУ «ХПІ»

 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет