О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

У Вченій раді


#5 от 15.04.2014

4 квітня відбулося чергове засідання Вченої ради університету.

Першим пунктом порядку денного, за традицією, було вручення атестатів, грамот та дипломів викладачам і співробітникам НТУ «ХПІ» (на знімку).

З доповіддю «Фінансовий звіт за 2013 рік і задачі університету на 2014 рік» виступив ректор професор Л.Л Товажнянський.

Були запропоновані для голосування на представлення до вчених звань: доцента – В.І. Носков (кафедра обчислювальної техніки та програмування); а також для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад: завідувача кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики д. т. н., професор Г.С. Хрипунов; професора кафедри інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин к. т. н. доцент В.М. Омельченко; професора кафедри інтегрованих технологій машинобудування д. т. н., професор В.О. Федорович.

Члени Вченої ради схвалили пропозицію проректора Ю.Д. Сакари про створення Центру медіа-комунікацій НТУ «ХПІ», метою якого є всебічне, оперативне інформування громадськості про наукову, педагогічну, виховну, організаційну й іншу діяльність НТУ «ХПІ» та підтримка позитивного іміджу університету.

Заслухано було також звіти докторантів Н.І. Любимової (кафедра електричних станцій) та О.П. Арсеньєвої (кафедра інтегрованих технологій, процесів та апаратів), затверджено тему докторської дисертації к. т. н., доцента О.В. Саввової (кафедра технології кераміки).

Затвердила Вчена рада зміни у навчальних планах підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст і магістр зі спеціальності «Фізичне виховання», про які доповів професор А.Г. Любієв. Було також схвалене до друку наукове видання – журнал «Електротехніка і електромеханіка» №2’2014.

 

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет