О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

ХIІ Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті»


[Доцент Ю. Панфілов, начальник методичного відділу НТУ «ХПІ»]
#3 от 28.02.2014

Нові технології в освіті

ХIІ Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті»
була проведена в НТУ «ХПІ» 12–14 лютого. Її організаторами виступили Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Центр сучасних педагогічних технологій НТУ «ХПІ», Методичний відділ НТУ «ХПІ». Ця подія привернула велику увагу викладачів вищих навчальних закладів Харкова, інших міст України та близького й навіть далекого зарубіжжя.

Головна мета школи-семінару – підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників шляхом їх ознайомлення та навчання сучасним технологіям педагогічного процесу, а також обміну досвідом щодо нових підходів до виховання та розвитку особистості.

У школі-семінар взяли участь 728 представників вузів Харкова, інших міст країни та зарубіжжя. Від НТУ «ХПІ» було 352 учасники, цього разу до нашого університету приїхали викладачі 38 вузів, 5 технікумів, 5 училищ, 10 шкіл.

Географія охоплювала такі міста, як Харків, Київ, Сімферополь, Ірпінь, Єнакієве, Полтава, Харцизьк, Донецьк (Україна), Москва (Росія), Орландо (США), Глазго (Шотландія). За допомогою Інтернет в режимі он-лайн у школі-семінарі взяли участь представники Центрального університету Флориди (США) та Глазго (Шотландія).

Пленарне засідання, яке пройшло під головуванням проректора професора О.Г. Романовського, розпочалося з доповіді ректора НТУ «ХПІ» професор Л.Л. Товажнянського. У своїй доповіді «Сучасні педагогічні технології як важливий чинник підвищення якості освіти» Леонід Леонідович зазначив, що одним з найважливіших шляхів підвищення якості освіти є впровадження в навчальний процес нових педагогічних технологій. Виконати ці завдання здатні тільки педагогічні працівники, які:

  • мають стати основною рушійною силою створення якісно нової національної системи освіти;
  • використовують ефективні педагогічні технології;
  • створюють нові системи методичного та інформаційного забезпечення вищої школи.


Саме тому основна увага має бути зосереджена на підготовці нового покоління науково-педагогічних працівників, які:

  • компетентні в своїй справі;
  • мають високий рівень загальної та педагогічної культури;
  • розуміють потреби суспільства;
  • володіють сучасними педагогічними технологіями;
  • зацікавлені в результатах своєї діяльності.


Він підкреслив, що абсолютна більшість викладачів університету мають високий рівень професійних знань, є компетентними людьми в питаннях педагогічних технологій. Вони мають високий рівень культури, розуміють потреби суспільства і позицію студента в освітньому процесі, завдяки чому ХПІ займає провідне місце в дистанційній освіті і є родоначальником технологій навчально-ігрового проектування.

На пленарному засіданні був присутній і виступив з доповіддю «Сучасні хмаро орієнтовані засоби і технології інформатизації освіти» директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор технічних наук, професор Валерій Юхимович Биков.

У режимі вебінару з доповіддю «Масові дистанційні курси в Російській Федерації» виступив доктор педагогічних наук, професор МДУ, завідувач кафедри дистанційного навчання Фінансово-промислової академії Олександр Олександрович Андрєєв.

Під час роботи школи-семінару викладачі знайомилися з досвідом застосування сучасних педагогічних технологій в освіті, які використовуються в НТУ «ХПІ», а також із загальною структурою професійної діяльності педагога вищої школи та сучасними вимогами до неї; обмінювалися власним досвідом щодо шляхів подолання проблем впровадження інновацій в навчальний процес.

Школа пройшла у формі педагогічних майстерень за напрямками, майстер-класів, ділових ігор, тренінгів, дискусій, презентацій, спрямованих на формування, розвиток та вдосконалення особистісних професійних компетенцій (організаторських, творчих, лідерських, комунікативних тощо), підвищення ефективності професійної діяльності у сфері освіти. Роботою майстерень керували провідні викладачі та спеціалісти НТУ «ХПІ».

Завершив роботу школи-семінару «круглий стіл» «Сучасні педагогічні технології у контексті глобалізаційних процесів».

Його учасники дійшли одностайного висновку, що сучасні освітні технології, які інтегруються в реальний навчальний процес, дозволяють швидко досягти стандартів вищої освіти, зробити навчальний процес більш інтенсивним. НТУ «ХПІ» має значні резерви для вдосконалення шляхів передачі знань. Завданням організаторів школи-семінару залишається поширення вже напрацьованого досвіду, використання потужного викладацького потенціалу, який сьогодні має наш університет. У планах НТУ «ХПІ» і надалі проводити методичні конференції, а за матеріалами школи-семінару буде видана збірка науково-методичних праць.

 

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет