Гідна оцінка наукової діяльності університету

#8-9 от 24.04.2013

Цей знімок зроблено в Національному комплексі «Експоцентр України» на виставці «Барвиста Україна». Пояснення Прем’єр-міністрові України М. Я. Азарову дає ректор НТУ «ХПІ» професор Л. Л. Товажнянський.

НТУ «ХПІ» сьогодні – один з провідних науково-навчальних комплексів системи вищої освіти України. Єдність освітньої і наукової діяльності забезпечила НТУ «ХПІ» вагомі досягнення в підготовці інженерних кадрів та наукових дослідженнях протягом всієї 127-річної історії, високий рейтинг і провідні позиції серед вищих навчальних закладів України та широку популярність у світі. Тут склалися і плідно працюють відомі в Україні і далеко за її межами 40 наукових шкіл.

З 1999 по 2013 рік науковці університету одержали 12 Державних премій України в галузі науки і техніки, 2 премії НАН України ім. С. О. Лєбєдєва та ім. В. Є. Лашкарьова, 19 премій та грантів Президента України для молодих вчених, 67 стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених, захистили 148 докторських та 703 кандидатські дисертації. І сьогодні в університеті працюють 1787 науково-педагогічних працівників, в тому числі 222 доктори та 938 кандидатів наук, а також 768 працівників науково-дослідних підрозділів науково-дослідної частини, серед яких 83 доктори та 129 кандидатів наук; 25 Заслужених діячів науки і техніки та Заслужених працівників освіти, 32 лауреати Державних премій України, 31 дійсний член НАН та галузевих Академій наук України.

За останні роки отримано 787 патентів на винаходи та корисні моделі; університет брав активну участь в 535 виставках-ярмарках. А загальний об’єм фінансування збільшився у 8,5 разів: з 2938 тис. грн. у 1999 році до 25102 тис. грн. у 2012-му.

Науковий потенціал вузу сьогодні визначають також науково-дослідні інститути «Молнія» та «Іоносфера». Унікальні експериментальні бази цих інститутів і науково-дослідний комплекс з вивчення газодинамічних та теплофізичних процесів в турбомашинах при кафедрі турбінобудування постановами Кабінету Міністрів України віднесені до таких, що становлять Національне надбання Держави.

У рейтингу вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) НТУ «ХПІ» посідає 75 місце, а 16 Вісників НТУ «ХПІ» увійшли до міжнародної бази даних Ulrich’s Periodicals Directory.

Невпинний розвиток університету отримує належну оцінку з боку держави: Указом Президента України Харківському державному політехнічному університету в 2000 р. надано статус Національного, а в 2010 році за високі показники в науковій сфері НТУ «ХПІ» Постановою Кабінету Міністрів України – статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету.

 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет