О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Юний друже! Твій вибір – НТУ «ХПІ»


#1 от 01.02.2013

Ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії України, почесний академік Академії педагогічних наук України, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого, Почесний громадянин Харкова, доктор технічних наук, професор Леонід Товажнянський.

Шановний друже! Сьогодні ти робиш вибір – вибір професії, вибір справи всього життя, вибір долі, зрештою. Ти й твої ровесники – покоління ХХІ століття – почали набувати освіту в перші роки нового віку, віку інформації, науки, верховенства людського інтелекту. Саме вам належить вирішувати нагальні проблеми сучасності, серед яких використання відновлюваних джерел енергії, подальший розвиток інформаційних технологій, збереження ресурсів планети Земля та інші. Останнім часом ми спостерігаємо міцніючу тенденцію прагнення молоді отримати технічну освіту, адже вона є основою розвитку економіки, всієї держави. Відомо, що будь-яка країна виходить із кризи лише за рахунок інженерної думки, нових технологій, конструкцій, унікальних рішень.

Ми підтримуємо ваші мрії, ваші бажання – здобути сучасну освіту, цікаво й наповнено прожити студентські роки і відбутися як Особистість. І ми допоможемо вам у цьому! Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» має всі умови для розвитку кожного свого студента, для підготовки його до успішної праці в будь-якій галузі, для побудови ним у майбутньому особистої кар’єри.

Визначальною і невід’ємною рисою освіти, що її забезпечує своїм вихованцям наш університет, завжди була і є її фундаментальність. З Харківським політехнічним пов’язані імена лауреата Нобелівської премії Л.Д. Ландау, всесвітньо відомих вчених – академіків М. М. Бекетова, П. П. Буднікова, А. К. Вальтера, О. М. Ляпунова, М. Д. Пильчикова, К. Д. Синельникова, В. А. Стеклова, Г. Ф. Проскури, І. І. Стрєлкова, В. М. Хрущова, С. С. Уразовського, А. П. Філіппова, В. І. Атрощенка, А. С. Бережного, А. М. Підгорного і, в першу чергу, засновника НТУ «ХПІ» й Київського політехнічного – професора В. Л. Кирпичова.

Протягом 127-річної історії університет має високий рейтинг, провідні позиції серед вищих навчальних закладів України та широку популярність у світі. Так критеріями рейтингу університетів України ТОП-200 за 2012 рік були оцінки рівня науково-педагогічного потенціалу, якості навчання, міжнародного визнання. НТУ «ХПІ» посів 6 місце в Україні, разом із нами в першій десятці НТУУ «КПІ», Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська академія» та інші провідні вузи. Є ще один важливіший критерій – затребуваність випускників. Минулого року журнал «Кореспондент» опублікував рейтинг вузів країни, складений за результатами опитування верхівки списків кращих українських роботодавців. Так от, представники найбажаніших компаній, що працюють в Україні, – міжнародних корпорацій та крупніших вітчизняних передовиків бізнесу – назвали НТУ «ХПІ» у десятці кращих, а серед технічних університетів ми посідаємо 2-е місце після НТУУ «КПІ».

Харківський політехнічний – це цілий світ, стати частинкою якого зможете й ви. В університеті діють 22 факультети, центр дистанційної та доуніверситетської підготовки, міжгалузевий інститут післядипломної освіти. До складу НТУ «ХПІ» входять два науково-дослідних інститути «Молнія» та «Іоносфера», Гвардійський ордена Червоної Зірки факультет військової підготовки імені Верховної Ради України, Харківський комп’ютерно-технологічний коледж, Полтавський політехнічний коледж.

Університет розвивається як багатопрофільний вищий навчальний заклад. Сьогодні в його складі 95 кафедр, з яких 72 – випускаючі. Зростає авторитет Харківського політехнічного в усіх регіонах України. Щорічно виконується державне замовлення з прийому студентів на перший курс понад 2650 осіб денної форми навчання і близько 440 заочної. Причому вступають до нашого університету юнаки й дівчата практично з усіх областей України. Університет готує фахівців за 45 напрямами бакалаврської підготовки, 96 спеціальностями, 91 магістерськими програмами. Свої знання та багатий практичний досвід студентам передають професори й викладачі загальним числом близько 1650 чоловік. Серед них – 183 доктори наук, більш як 800 кандидатів наук, 20 Заслужених діячів науки і техніки та Заслужених працівників вищої школи України, 33 лауреати Державної премії, 2 академіки та 1 член-кореспондент НАН України, 26 академіків галузевих академій наук.

Високий і свого роду ексклюзивний рівень підготовки забезпечує своїм випускникам наш університет. Бажаючі вступити до НТУ «ХПІ» можуть бути впевнені в тому, що отримають освіту світового рівня. Нинішні студенти навчаються за кредитно-модульною системою відповідно до європейських вимог, для цього впроваджені нові навчальні плани, в яких оптимально поєднуються гуманітарні, природничо-математичні та технічні знання. Розроблені також європейські інформаційні пакети та додаток до диплому у зв’язку з тим, що вже з 2010 року НТУ «ХПІ» почав видавати своїм випускникам дипломи, які визнаються європейською спільнотою.

Успішно виконується університетом програма «подвійного» диплому, яка передбачає одночасне навчання студента в двох вищих навчальних закладах двох різних країн і отримання, по їх закінченні, двох дипломів. Такий студент більшу частину часу навчається в рідному вузі і в останні роки навчання виїздить на якийсь період, частіше – на рік, на навчання до вузу-партнера. Навчальні плани двох вузів з відповідних спеціальностей узгоджені та визнаються обома університетами. Сьогодні маємо вже приклади отримання двох дипломів студентами НТУ «ХПІ» й Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке в Німеччині. Крім того, вже підписані угоди про підготовку студентів за програмами «подвійного» диплома з Політехнічною школою Парижа, Швейцарською школою бізнесу в Монтре та Московським університетом ім. С. Ю. Вітте.

Наш університет знаний у багатьох країнах світу. Десятиліттями тривають науково-технічні, навчально-методичні та культурні зв’язки з провідними вищими навчальними закладами США, Великобританії, Німеччини, Франції, Польщі, Угорщини, Румунії, Китаю, В’єтнаму. Зараз в університеті навчається близько 2000 іноземних студентів з 30 країн світу.

НТУ «ХПІ» 2005 року підписав Велику Хартію університетів і офіційно оформив вступ до Болонського процесу, з того часу став дійсним членом альянсу «Вузи за демократію», отримав повне індивідуальне членство в Європейській асоціації університетів та вступив до асоціації університетів Чорноморського басейну і до Євразійської асоціації університетів. Міжнародне визнання дозволяє активно співпрацювати із провідними університетами світу, за різними міжнародними програмами щорічно виконувати 20–30 наукових, навчальних, соціальних проектів. За програмами обміну науковцями, викладачами і студентами щороку 200 політехніків виїздять на стажування і навчання за кордон.

Широко впроваджуються в навчальний процес комп’ютерні та телекомунікаційні технології: діє понад 100 комп’ютерних класів з загальною кількістю сучасних комп’ютерів понад 2500 одиниць, які підключені до локальної мережі університету і до Internet.

Студенти машинобудівних спеціальностей, наприклад, мають можливість навчатися за індивідуальними навчальними програмами, орієнтованими на завдання промисловості в галузі САПР, користуючись обладнанням класу-кластера, створеного в результаті співпраці НТУ «ХПІ», Індустріальної групи УПЕК, компаній РТС (США) та Pro/TECHNOLOGIS (Росія).

Навчаючись у нашому університеті, ви зможете брати участь у наукових дослідженнях, зробити перші кроки в науці вам допоможуть вчені зі світовими іменами, які ефективно проводять фундаментальні і прикладні наукові дослідження із актуальних проблем науки і техніки. Високий рівень і результати діяльності 40 наукових шкіл НТУ «ХПІ» яскраво підтверджують 12 Державних премій, які отримали вчені політехнічного з 1999 року. Наукові дослідження виконуються на замовлення провідних вітчизняних підприємств, таких як завод ім. Малишева, ХТЗ, ФЕД, Південькабель, Турбоатом, ХКБМ ім. Морозова, «Прогрес» ім. Івченка, Сумське НВО ім. Фрунзе, а також підприємств і фірм Росії, США, Китаю, Німеччини, Південної Кореї та інших зарубіжних країн.

Найновіші наукові результати негайно поповнюють зміст навчальних програм, а в самих дослідженнях, як я вже зазначив, беруть активну участь студенти. Багато з них досягають видатних успіхів на державному та міжнародному рівнях. У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад студенти НТУ «ХПІ» за звітний період виборювали щороку 20–30 призових місць, а у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 30–50 призових місць. Гордістю університету є, наприклад, колектив студентів факультету інформатики і управління, команда якого вже двічі здобувала передові позиції в Чемпіонаті світу зі спортивного програмування (ACM-ICPC). У фіналі Чемпіонату – 2012 у Польщі, де змагалися 115 команд кращих програмістів із університетів усього світу, команда НТУ «ХПІ» стала 9-ю серед європейських команд та увійшла до світової 20-ки кращих.

Старт успішного досягнення такого рівня освіти дає вам вступ до одного з провідних науково-навчальних комплексів системи вищої освіти України – Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Слід звернути увагу на те, що прийом на перший курс, його перебіг є абсолютно «прозорим». Він уже протягом кількох років висвітлюється на офіційному сайті університету. Наприклад, до основної теми форуму «Абітурієнт – 2012» за роз’ясненнями звернулося близько 1500 вступників, а кількість переглядів протягом вступної кампанії перевищила 200 тисяч. Це, сподіваємося, допоможе вам краще зорієнтувати свої дії при вступі до вузу.

І, звичайно ж, кожного абітурієнта хвилює питання майбутнього працевлаштування. Про його вирішення теж дбає університет, готуючи фахівців конкурентоспроможних, здатних до успішного суперництва за краще місце в промисловості, науці, техніці, бізнесі не лише в Україні, а й за кордоном. У НТУ «ХПІ» ефективно діє система працевлаштування, яка включає моніторинг ринку праці (потреби у фахівцях), оновлюваний банк даних про ринок праці в регіоні та Україні, проведення щорічного ярмарку-презентації випускників, довгострокові договори з усіма провідними підприємствами регіону та України, укладання тристоронніх договорів про працевлаштування «підприємство – студент – університет» і т. ін. Це дозволяє забезпечити робочими місцями 95–96 відсотків випускників, допомогти кожному студентові знайти гідне місце в житті.

Якщо ти, дорогий друже, вступиш до нашого університету, ти матимеш безліч можливостей розвинути свої обдарування, цікаво відпочивати і весело провести чудову пору свого життя – студентські роки. На тебе чекає відомий у Харкові й далеко за його межами Палац студентів НТУ «ХПІ». Сьогодні у його 22 творчих колективах беруть участь сотні студентів і викладачів. Наші артисти виступають на різних сценах, демонструючи високий рівень майстерності. Ансамблю скрипалів «Експромт», школі спортивного танцю «Тріумф», камерному хору імені О. П. Петросяна та вокальному ансамблю «Сузір’я» присвоєно звання «Народний колектив України». Творчі колективи Харківського політехнічного заслужили високого визнання, а Палац студентів збирає щоразу повні зали глядачів – студентів НТУ «ХПІ» та інших вузів міста.

Університет має унікальну спортивну базу, яка за окремими видами спорту отримала статус центру олімпійської підготовки. Серед наших студентів є чемпіони світу і Європи, учасники й переможці Олімпійських ігор. От і влітку 2012 року в Лондоні виборола Золоту олімпійську медаль вихованка НТУ «ХПІ» Яна Дементьєва. Всього лише за минулий рік наші спортсмени здобули 2 золоті медалі світового рівня, 5 – європейського і 66 – національного рівнів. У загальному підсумку за 2005–2012 роки в змаганнях національного рівня отримано 549 золотих, 433 срібних, 390 бронзових медалей. На змаганнях європейського рівня – 51 золоту, 36 срібних і 70 бронзових нагороди. На світових – 38 золотих, 21 срібну і 20 бронзових медалей. У ІІІ спортивних іграх України 2012 року серед вузів ІІІ–ІV рівнів акредитації наш університет посів 2-е місце, поступившись лише спортсменам Львівської політехніки і залишивши на 3-му місці НТУУ «КПІ».

Університет, стати студентами якого ви маєте шанс, з одного боку – один із найстаріших технічних вузів України, а з іншого – націлений у майбутнє, постійно розвивається, здійснює вагомий вплив на розвиток більшості галузей вітчизняної економіки, забезпечує своїм випускникам сучасний рівень знань і практичної підготовки та спроможний і надалі ефективно виконувати свою місію у розбудові України.

Нові здобутки і перемоги прагнуть подарувати викладачі й студенти своєму університету зі славною 125-річною історією. Ті з вас, хто оберуть НТУ «ХПІ» та успішно подолають вступні випробування, приєднаються до дружного колективу харківських політехніків. Бажаю всім вам, шановні абітурієнти, наполегливості в досягненні поставленої мети і сподіваюся вітати вас студентами найкращого вузу – Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»!

Правила прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у 2013 навчальному році

 

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет