О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Основи теорії різання – сучасний підхід до обробки машинобудівних матеріалів


#22-23 от 14.12.2012

Вчена рада Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» одноголосно підтримала ініціативу Сумського державного університету про висунення підручника «Основи теорії різання матеріалів» (автори: М. П. Мазур, Ю. М. Внуков, В. Л. Доброскок, В. О. Залога, Ю. К. Новосьолов, Ф. Я. Якубов) на здобуття державної премії України в галузі науки і техніки.

«Основи теорії різання матеріалів» – перший і поки що єдиний підручник, у якому українською мовою наведено детальний аналіз основних понять, термінів і визначень усіх складових системи різання з урахуванням діючих стандартів на основі сучасної міжнародної термінології.

У книзі на досить високому науковому рівні розкриті властивості і технологічні можливості сучасних видів і марок інструментальних матеріалів, розглянуті особливості і закономірності поширених в машинобудуванні методів обробки матеріалів різанням, методологічні основи призначення оптимальних режимів різання та ін.

Викладачі вищих учбових закладів України вже упродовж трьох років активно використовують цей підручник в учбовому процесі при підготовці фахівців з напрямів «Інженерна механіка» і «Машинобудування». Підручник «Основи теорії різання матеріалів» істотно допомагає не лише у вивченні основ теорії різання, але і при написанні магістерських та кандидатських наукових робіт з машинобудівних спеціальностей.

Підручник «Основи теорії різання матеріалів» зайняв призові місця у конкурсах НТУ «ХПІ» підручників і навчальних посібників, виданих у 2010, 2011 роках.

Колектив авторів підручника: професор М. П. Мазур, завідувач кафедри технології машинобудування Хмельницького національного університету; професор Ю. М. Внуков, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри технології машинобудування Запорізького національного технічного університету; професор В. Л. Доброскок з кафедри інтегрованих технологій машинобудування ім. М. Ф. Семка Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; професор В. О. Залога, завідувач кафедри металорізальних верстатів та інструментів Сумського державного університету; професор Ю. К. Новосьолов з кафедри технології машинобудування Севастопольського національного технічного університету; професор Ф. Я. Якубов, Герой України, лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка, завідувач кафедри технології машинобудування Кримського інженерно-педагогічного університету (м. Сімферополь).

Бажаємо колективу авторів підручника «Основи теорії різання матеріалів» успіхів на шляху отримання почесної Державної премії України в галузі науки і техніки 2013 року!

 

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет