О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Видано в НТУ «ХПІ»


#22-23 от 14.12.2012

У листопаді в НТУ «ХПІ» підведено підсумки щорічного конкурсу на кращі видання з грифом МОН України 2011 року. Його метою є забезпечення кожного курсу, що викладається, навчально-методичною літературою вищого ґатунку, а також активізація підготовки й видання підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України та виконання Програми «Підручник НТУ «ХПІ», яка вже більше 10 років успішно втілюється в життя.

Усього в 2011 р. було видано 10 підручників та 22 навчальних посібники з грифом МОН України. Конкурсна комісія на чолі з ректором НТУ «ХПІ» Л. Л. Товажнянським визначила переможців за напрямками: спеціальний, технічний, загальнонауковий, інформаційні та телекомунікаційні технології, економічний та гуманітарний. Переможцями конкурсу стали:

ПІДРУЧНИК

Спеціальний напрямок

«Технологія фосфоровмісних добрив, кислот і солей». Автори: професори Л. Л. Товажнянський, О. Я. Лобойко, Г. І. Гринь та ін. (кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів; хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології).

Технічний напрямок

«Оптимальне проектування турбомашин». Автор: професор А. В. Бойко (кафедра турбінобудування).

Гуманітарний напрямок

«Педагогіка успіху». Автори: професори О. Г. Романовський, В. Є. Михайличенко та ін. (кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами).

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Загальнонауковий напрямок

  • «Рівняння математичної фізики». Автори: професор Л. В. Курпа, доцент Г. Б. Лінник (кафедра прикладної математики);
  • «Интегрированные генеративные технологии». Автори: професори А. І. Грабченко, В. Л. Доброскок, доцент Л. І. Пупань та ін. (кафедра інтегральних технологій машинобудування ім. М. Ф. Семка).

Технічний напрямок

«Металеві конструкції підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин». Автори: професор О. В. Григоров, доцент Г. О. Аніщенко, професор Н. О. Петренко (кафедри підйомно-транспортних машин та обладнання; теоретичної механіки).

Напрямок інформаційних та телекомунікаційних технологій

  • «Аналогові вимірювальні прилади. Основи теорії та уніфікований практикум». Автори: професори В. К. Гусельніков, С. І. Кондрашов, доцент Т. Г. Осіна, старший викладач М. І. Опришкіна (кафедра інформаційно-вимірювальних технологій і систем).
  • «Забезпечення єдності електрорадіовимірювань». Автори: професори С. І. Кондрашов, В. К. Гусельніков та ін. (кафедра інформаційно-вимірювальних технологій і систем).

Гуманітарний напрямок

«Технологія формування команд в організаціях». Автори: професор О. Г. Романовський, доцент І. Г. Васильєва (кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами).

Економічний напрямок

«Економіка та управління інноваційною діяльністю». Автори: професори П. Г. Перерва, М. І. Погорєлов, С. А. Мехович (кафедри організації виробництва і управління персоналом; економічного аналізу та обліку).

 

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет