О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Національний технічний університет «ХПІ» запрошує на навчання!


#1 от 31.01.2012

Ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник вищої школи України, академік Академії інженерних наук та Академії наук вищої школи, лауреат Державної премії України, почесний академік Академії педагогічних наук України, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого, Почесний громадянин Харкова, доктор технічних наук, професор Леонід Товажнянський.

Дорогий друже! Ти й твої ровесники – покоління ХХІ століття – розпочали набувати освіту в перші роки нового віку, віку інформації, науки, верховенства людського інтелекту. Саме вам належить вирішувати нагальні проблеми сучасності, серед яких використання відновлюваних джерел енергії, подальший розвиток інформаційних технологій, збереження ресурсів планети Земля та інші. Від якості ваших знань, здібності навчатися протягом усього життя, яке стрімко змінюється, залежить добробут і розвиток нашої країни і всього людства, зрештою.

Старт успішного досягнення такого рівня освіти дає вам вступ до одного з провідних науково-навчальних комплексів системи вищої освіти України – Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Сьогодні НТУ «ХПІ», вуз із понад 125-річною історією, має найбільші в Східній та Південній Україні обсяги ліцензованого прийому. В університеті навчається понад 21 тисяча студентів. Наш університет є єдиним вищим навчальним закладом в Україні, що, крім багатого спектру новітніх спеціальностей, готує інженерні кадри з таких напрямків, як турбінобудування, котло- та реакторобудування, електроізоляційна, кабельна і конденсаторна техніка, технологія жирів та жирозамінників.

В університеті діють 22 факультети, центр дистанційної та доуніверситетської підготовки, факультет міжнародної освіти, міжгалузевий інститут післядипломної освіти. До складу НТУ «ХПІ» входять два науково-дослідних інститути «Молнія» та «Іоносфера», Гвардійський ордена Червоної Зірки факультет військової підготовки імені Верховної Ради України, Харківський комп’ютерно-технологічний коледж, Полтавський політехнічний коледж та Військовий коледж сержантського складу.

НТУ «ХПІ» постійно посідає провідні позиції в різних рейтингах. Так за рейтингом «Топ–200 Україна» у 2005–2010 роках він мав 5–6 місця, у рейтингах ВНЗ «Компас» за різними напрямами 2–9 місця, а у інтегральному підсумку – 6-е.

Університет розвивається як багатопрофільний вищий навчальний заклад. Сьогодні в його складі 95 кафедр, з яких 72 – випускаючі. Зростає авторитет Харківського політехнічного в усіх регіонах України. Щорічно виконується державне замовлення з прийому студентів на перший курс понад 1600 осіб денної форми навчання, і близько 200 заочної. Причому вступають до нашого університету юнаки й дівчата практично з усіх областей України. Університет готує фахівців за 42 напрямами бакалаврської підготовки, 94 спеціальностями, 86 магістерськими програмами.

Відповідаючи на вимоги часу, університет постійно розширює спектр підготовки фахівців. За останні 5 років відкрита підготовка фахівців з 9 нових спеціальностей. Створено 4 нових факультети і 6 нових кафедр, військовий факультет із кафедрою підготовки офіцерів запасу, військовий та комп’ютерно-технологічний коледжі.

Бажаючі вступити до НТУ «ХПІ» можуть бути впевнені в тому, що отримають освіту світового рівня. На основі порівняльного аналізу навчальних планів провідних вищих навчальних закладів України, держав ближнього зарубіжжя, США (Массачусетський технологічний інститут), країн Європи (Магдебурзький технічний університет) нами розроблені нові навчальні плани, в яких оптимально поєднуються гуманітарні, природничо-математичні та технічні знання.

Сьогодні НТУ «ХПІ» діє і розвивається, втілюючи в життя принципи Болонської декларації (Хартії європейських університетів), до якої він приєднався у 2005 році. В університеті наполегливо впроваджуються в навчальний процес комп’ютерні та телекомунікаційні технології: діє більше 100 комп’ютерних класів з загальною кількістю сучасних комп’ютерів понад 2500 одиниць, які підключені до локальної мережі університету і до Internet.

Студенти машинобудівних спеціальностей, наприклад, мають можливість навчатися за індивідуальними навчальними програмами, орієнтованими на завдання промисловості в галузі САПР, користуючись обладнанням класу-кластера, створеного в результаті співпраці НТУ «ХПІ», Індустріальної групи УПЕК, компаній РТС (США) та Pro/TECHNOLOGIS (Росія).

Свої знання та багатий практичний досвід студентам передають професори й викладачі загальним числом понад 1650 чоловік. Серед них – близько 200 докторів наук, більш як 1000 кандидатів наук, 20 Заслужених діячів науки і техніки та Заслужених працівників вищої школи України, 33 лауреати Державної премії, 2 академіки НАН України, 26 академіків галузевих академій наук.

Наш університет знаний у багатьох країнах світу. Десятиліттями тривають науково-технічні, навчально-методичні та культурні зв’язки з провідними вищими навчальними закладами США, Великобританії, Німеччини, Франції, Польщі, Угорщини, Румунії, Китаю, В’єтнаму. Зараз в університеті навчається близько 1500 іноземних студентів з 30 країн світу.

НТУ «ХПІ» 2005 року підписав Велику Хартію університетів і офіційно оформив вступ до Болонського процесу, з того часу став дійсним членом альянсу «Вузи за демократію», отримав повне індивідуальне членство в Європейській асоціації університетів та вступив до асоціації університетів Чорноморського басейну і до Євразійської асоціації університетів. Міжнародне визнання дозволяє активно співпрацювати із провідними університетами світу, за різними міжнародними програмами щорічно виконувати 20–30 наукових, навчальних, соціальних проектів. За програмами обміну науковцями, викладачами і студентами щороку 200 політехніків виїздять на стажування і навчання за кордон.

Навчаючись у нашому університеті, студенти залучаються до наукових досліджень, зробити перші кроки в науці їм допомагають вчені зі світовими іменами, які ефективно проводять фундаментальні і прикладні наукові дослідження із актуальних проблем науки і техніки. Вчені Харківського політехнічного відіграли провідну роль у зародженні технічної науки в галузях механіки, теорії міцності, прикладної хімії, авіації, ядерної фізики й кріогеніки, електро- та теплоенергетики, тракторобудування, тепловозобудування та ін. В НТУ «ХПІ» бережно ставляться до наукової спадщини діячів науки минулого. Зберігаються й розвиваються традиції наукових шкіл, багато з яких започатковані понад століття тому і зараз є відомими в Україні і світі, провідними колективами з розробки багатьох сучасних напрямків науки. 40 всесвітньо відомих науково-педагогічних шкіл Харківського політехнічного плідно працюють і продовжують традиції своїх попередників. Дослідження і практичні розробки виконуються на замовлення провідних вітчизняних підприємств. Серед них ДП «Завод імені Малишева», ВАТ «ХТЗ», ВАТ «ФЕД», ЗАТ «Південкабель», Харківська бісквітна фабрика, ВАТ «Азовмаш», ІГ «УПЕК», ВАТ «Турбоатом», ВАТ «Електроважмаш», КП ХКБД, КП ХКБМ імені Морозова, КБ ім. Антонова, ЗМКБ «Прогрес» ім. Івченка, Сумське НВО ім. Фрунзе та ін. Працюють вчені НТУ «ХПІ» і в співпраці та на замовлення підприємств та наукових установ Росії, США, Китаю, Південної Кореї, Таджикистану, Німеччини тощо. Значний науковий потенціал університету складають об’єкти, що мають статус «Національне надбання держави». Це створені науковцями університету видатні наукові об’єкти: експериментальні бази інститутів «Молнія» та «Іоносфера», лабораторія дослідження газодинамічних процесів у турбомашинах. За результатами проведення наукових досліджень Міжнародна електротехнічна комісія ООН віднесла експериментальну базу інституту «Молнія» до першої десятки світових об’єктів за напрямом діяльності. Учені Массачусетського технологічного інституту включили науково-дослідну базу інституту «Іоносфера» до першої десятки світових об’єктів за напрямом діяльності.

Із 1999 року вченими університету отримано 12 Державних премій в галузі науки і техніки, в тому числі 7 премій – у звітному періоді. За останні 7 років отримано 5 Премій Президента України для молодих вчених. За видатні досягнення молоді університету в розбудові України у 2011 році отримано 2 Премії Кабінету Міністрів України у номінації «Наукові досягнення».

Найновіші наукові результати негайно поповнюють зміст навчальних програм, а в самих дослідженнях, як я вже зазначив, беруть активну участь студенти. Багато з них досягають видатних успіхів на державному та міжнародному рівнях. У ІІ турі Всеукраїнських олімпіад студенти НТУ «ХПІ» за звітний період виборювали щороку 20–30 призових місць, а у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 30–50 призових місць. Кількість наукових публікацій за участю студентів зросла до 1100, а число самостійних студентських публікацій сьогодні досягло 250.
Гордістю університету є, наприклад, колектив студентів з факультету інформатики і управління, які впевнено крокують до перемоги в світовій першості з командного програмування. Спершу в 2010 році команда НТУ «ХПІ» на чолі з Дмитром Джулгаковим зайняла у фіналі (м. Харбін, Китай) 14 місце серед представників 100 університетів світу (Україну у фіналі представляло всього 2 команди, які відповідно зайняли 7 і 14 місця). 2011 року наші програмісти взяли чудовий старт – у півфіналі студентського чемпіонату світу команда НТУ «ХПІ» стала першою серед 77 команд із 7 країн світу і сьогодні готується до участі у фіналі, який відбудеться в травні цього року. У кращих із вас, майбутні студенти нашого університету, будуть такі ж можливості проявити себе, розвинути свої здібності, ще в студентські роки зробити перші кроки до гідної професійної кар’єри.

Кожного абітурієнта хвилює, звичайно ж, питання майбутнього працевлаштування. Про його вирішення теж дбає університет, готуючи фахівців конкурентоспроможних, здатних до успішного суперництва за краще місце в промисловості, науці, техніці, бізнесі не лише в Україні, а й за кордоном. В НТУ «ХПІ» ефективно діє система працевлаштування, яка включає моніторинг ринку праці (потреби у фахівцях), обновлюваний банк даних про ринок праці в регіоні та Україні, проведення щорічного ярмарку-презентації випускників, довгострокові договори з усіма провідними підприємствами регіону та України, укладання тристоронніх договорів про працевлаштування «підприємство – студент – університет» і т. ін. Сукупність усіх цих та інших заходів, які здійснює університет, дозволяє вирішити головне завдання – забезпечити робочими місцями 95–96 відсотків випускників, допомогти кожному студентові знайти гідне місце в житті.

Якщо ти, дорогий друже, вступиш до нашого університету, ти матимеш безліч можливостей розвинути свої обдарування, цікаво відпочивати і весело провести чудову пору свого життя – студентські роки. На тебе чекає відомий у Харкові й далеко за його межами Палац студентів НТУ «ХПІ». Сьогодні у його 22 творчих колективах беруть участь сотні студентів і викладачів. Наші артисти виступають на різних сценах, демонструючи високий рівень майстерності. Ансамблю скрипалів «Експромт», школі спортивного танцю «Тріумф», камерному хору імені О. П. Петросяна та вокальному ансамблю «Сузір’я» присвоєно звання «Народний колектив України». Справді епохальним став концерт-спектакль, присвячений 125-річному ювілею НТУ «ХПІ», в якому брали участь майже 150 самодіяльних артистів. Творчі колективи Харківського політехнічного заслужили високого визнання, а Палац студентів збирає щоразу повні зали глядачів – студентів НТУ «ХПІ» та інших вузів міста.

Університет має унікальну спортивну базу, яка за окремими видами спорту отримала статус центру олімпійської підготовки. Спортсмени-політехніки з успіхом захищають честь вузу у змаганнях найвищого рівня. У 2005–2007 роках НТУ «ХПІ» посів 1 місце у Всеукраїнській універсіаді. Збірна команда з бадмінтону на чемпіонатах Європи та світу завоювала 5 золотих, 14 срібних і 16 бронзових нагород. Баскетбольна збірна в національному чемпіонаті 2011 року завоювала бронзові медалі та стала призером Кубка України, перемогла в Студентській лізі України. У загальному підсумку за 2005–2011 роки в змаганнях національного рівня отримано 483 золотих, 386 срібних, 335 бронзових медалей. На змаганнях європейського рівня – 46 золотих, 33 срібних і 62 бронзових нагороди. На світових – 36 золотих, 20 срібних і 19 бронзових медалей.

НТУ «ХПІ» здійснює вагомий вплив на розвиток більшості галузей вітчизняної економіки, забезпечує своїм випускникам сучасний рівень знань і практичної підготовки та спроможний і надалі ефективно виконувати свою місію у розбудові України.

Університет, стати студентами якого ви маєте шанс, з одного боку – один із найстаріших технічних вузів України, а з іншого – націлений у майбутнє, постійно розвивається, щоб гідно відповідати на виклики часу. Відсвяткувавши своє 125-річчя, НТУ «ХПІ» розробив і затвердив перспективну програму діяльності до 2020 року. Її мета – підвищення якості освіти і виховання, інноваційний розвиток, адаптація до соціально орієнтованої ринкової економіки, інтеграція в європейський та світовий освітній простір, забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, прискорення розвитку вищої освіти як визначального чинника інноваційного розвитку суспільства.

Ми будемо вітати вас, дорогі абітурієнти, в нашому університеті! Успіхів вам, друзі!

Правила прийому до Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" у 2012 навчальному році

 

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет