О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2011 року


[Л. Кулакова, співробітник НДЧ]
#24-25 от 16.12.2011

Переможці – студенти НТУ «ХПІ»

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук проводиться з метою пошуку обдарованої студентської молоді та активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах.

Студенти НТУ «ХПІ» беруть активну участь у цьому конкурсі, з кожним роком зростає кількість учасників та переможців. У цьому році на розгляд конкурсних комісій у базові вищі навчальні заклади було направлено 104 наукових роботи за 32 напрямками. 2011-й виявився особливо вдалим для студентів нашого університету – переможцями ІІ туру конкурсу стали 51 студент НТУ «ХПІ». Це найвище досягнення в цьому конкурсі за 1999–2011 роки!

За кількістю переможців конкурсу факультети нашого університету розподілилися наступним чином:

ТМ – 9 переможців ІІ туру, ФТ – 6, ЕМБ – 6, МТ – 5, ЕК – 4, Е – 3, ІТ – 3, ТНР – 3, АП – 2, ІФ – 2, МШ – 2, І – 2, ЕІМ – 1, ТОР – 1, КІТ – 1, БФ – 1.

Студенти ЕМ факультету одержали сертифікати учасників ІІ туру.

Дипломи І ступеня одержали:

О. Маренич (АП) – напрямок «Транспорт», науковий керівник доцент кафедри автомобіле- і тракторобудування М. Є. Сергієнко;

А. Власенко (Е) – «Електротехніка та електромеханіка», професор кафедри електричних станцій С. Ф. Артюх;

К. Савченко (ЕК) – «Інтелектуальна власність», ст. викладач кафедри організації виробництва та управління персоналом Р. О. Нестеренко;

О. Гончар (ЕМБ) – «Електротехніка та електромеханіка», зав. кафедри автоматизованих електромеханічних систем професор В. Б. Клєпіков;

А. Чалий (ЕМБ) – «Електричні машини та апарати», доцент кафедри електричних машин Л. П. Галайко;

С. Хащіна (ЕМБ) – «Приладобудування», зав. кафедри приладів та методів неруйнівного контролю професор Г. М. Сучков;

М. Чернетченко (ЕМБ) – «Електротехніка та електромеханіка», професор кафедри промислової і біомедичної електроніки Ю. П. Гончаров,

М. Мельниченко (ЕМБ) – «Електричні машини та апарати», зав. кафедри електричних машин професор В. І. Мілих;

І. Нестеренко (ТМ) – «Двигуни та енергетичні установки», професор кафедри двигунів внутрішнього згоряння В. О. Пильов;

А. Асєєв (ФТ) – «Приладобудування», ст. н. с. кафедри фізики металів і напівпровідників Б. О. Авраменко;

К. Живанков (ФТ) – «Електротехніка та електромеханіка», професор кафедри інженерної електрофізики В. М. Михайлов;

О. Коробко (ФТ) – «Електротехніка та електромеханіка», зав. кафедри інженерної електрофізики професор В. В. Рудаков;

К. Рябова (І) – «Машинознавство», зав. кафедри динаміки та міцності машин професор Г. І. Львов;

М. Бурцев (КІТ) – «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація», професор кафедри обчислювальної техніки та програмування А. І. Поворознюк;

М. Любимов (МТ) – «Обробка матеріалів у машинобудуванні», зав. кафедри обробки металів тиском доцент Ю. О. Плєснецов;

О. Шульга (МТ) – «Металургія», доцент кафедри матеріалознавства В. О. Костик;

Г. Русакова (ФТ) – «Фізика», пров. н. с. Харківського фізико-технічного інституту низьких температур НАН України Л. С. Фоменко.

Дипломами ІІ ступеня нагороджені:

Ю. Овчаренко (ФТ) – «Приладобудування», професор кафедри технічної кріофізики Л. З. Луб’яний;

А. Симонов (Е) – «Електротехніка та електромеханіка», зав. кафедри автоматизації енергосистем професор О. Г. Гриб;

Т. Ковш (Е) – «Електротехніка та електромеханіка», доцент кафедри передачі електричної енергії О. М. Довгалюк;

А. Стеценко (ЕК) – «Економіка підприємства», зав. кафедри економіки і маркетингу професор А. І. Яковлєв;

І. Шпак (МТ) – «Охорона праці», доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Л. А. Васьковець;

С. Клименко (МШ) – «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати», доцент кафедри гідропневмоавтоматики і гідроприводу В. В. Седач;

О. Ткачов (ТМ) – «Електротехніка та електромеханіка», доцент кафедри автомобіле- і тракторобудування С. Г. Буряковський;

С. Галкін (ТМ) – «Двигуни та енергетичні установки», професор кафедри двигунів внутрішнього згоряння І. В. Парсаданов;

В. Пильов (ТМ) – «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», проректор з наукової роботи, зав. кафедри двигунів внутрішнього згоряння професор А. П. Марченко;

О. Матюха (ТМ) – «Транспорт», професор кафедри двигунів внутрішнього згоряння В. О. Пильов;

М. Дурихіна (БФ) – «Менеджмент», зав. кафедри фінансів та оподаткування професор В. А. Міщенко;

О. Стьопочкіна (МШ) – «Транспорт», зав. кафедри підйомно-транспортних машин та обладнання професор О. В. Григоров;

В. Гречко (ТМ) – «Залізничний транспорт і спеціальна техніка», асистент кафедри електричного транспорту і тепловозобудування Є. С. Рябов.

Дипломи ІІІ ступеня отримали:

О. Маренич (АП) – «Транспорт», доцент кафедри автомобіле- і тракторобудування М. Є. Сергієнко;

Н. Сергієнко (АП) – «Транспорт», доцент кафедри автомобіле- і тракторобудування М. Є. Сергієнко;

А. Горбач (ЕІМ) – «Екологія і охорона навколишнього середовища», зав. кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики професор Л. Г. Раскін;

І. Фесенко (ЕК) – «Економіка підприємства», доцент кафедри економіки і маркетингу М. В. Літвиненко;

Н. Денісова (ЕК) – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», доцент кафедри економічного аналізу і обліку Н. Ю. Єршова;

О. Малєєв (ЕМБ) – «Електричні машини та апарати», професор кафедри електричних машин Б. О. Єгоров;

Ю. Пономарьова (ІТ) – «Екологія і охорона навколишнього середовища», доцент кафедри хімічної техніки та промислової екології І. В. Пітак;

О. Курявська (ІФ) – «Педагогічна та вікова психологія», доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами Н. В. Підбуцька;

Р. Ворожбіян (Н) – «Будівництво», професор кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Г. М. Шабанова;

С. Кравченко (ТМ) – «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння О. О. Осетров;

В. Косенко (АП) – «Радіотехніка», професор кафедри радіоелектроніки Ю. І. Под’ячий;

Є. Стеценко (І) – «САПР і комп’ютерне моделювання в машинобудуванні», асистент кафедри динаміки та міцності машин Є. М. Гораш;

Є. Гурильов (ІТ) – «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація», зав. кафедри автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу професор В. І. Тошинський;

Р. Роблес Кудрін (ІТ) – «Нафтова та газова промисловість», професор кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів Л. М. Ульєв;

Н. Іваннік (ІФ) – «Переклад», доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу С. О. Царьова;

Н. Горобей (МТ) – «Металургія», зав. кафедри обробки металів тиском доцент Ю. О. Плєснецов;

О. Островерх (МТ) – «Металургія», доцент кафедри матеріалознавства А. І. Зубков;

Л. Киян (Н) – «Хімічна технологія та інженерія», професор кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Л. Л. Брагіна;

І. Токарєва (Н) – «Хімічна технологія та інженерія», професор кафедри технічної електрохімії Л. В. Ляшок;

І. Рак (О) – «Харчова промисловість та переробка с/г продукції», ст. викладач кафедри біотехнології і аналітичної хімії М. П. Бенько;

К. Клєпікова (ФТ) – «Фізика», зав. кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики Г. С. Хрипунов.

Вітаємо студентів та наукових керівників з досягнутими результатами та бажаємо подальших успіхів!

 

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет