О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Вітаємо майбутнього доктора наук


[П. Ніколенко]
#22-23 от 18.10.2010

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» є найпотужнішим центром підготовки кадрів вищої кваліфікації серед технічних ВНЗ Лівобережної України. Тут працюють 16 спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій за 32 науковими спеціальностями, які охоплюють майже всі напрямки підготовки фахівців: машинобудування, електроенергетика, електроніка, інформаційні технології, приладобудування, хімічна технологія та обладнання, економіка підприємства і галузі. Щороку вчені НТУ «ХПІ» захищають 12–15 докторських і близько 50 кандидатських дисертацій.

 

Вітаємо майбутнього доктора наук

На знімку: В. В. Шпаковський – лауреат виставки «Барвиста Україна» у номінації «Кращий вітчизняний товар року».

В. В. Шпаковський – провідний науковець кафедри двигунів внутрішнього згоряння – творчо, відповідально, наполегливо ставиться до вирішення будь-якої задачі. Запропонований ним новий метод нанесення корундового шару на поверхні поршнів з алюмінієвих сплавів дозволив суттєво покращити техніко-економічні показники ДВЗ, збільшити ресурс циліндро-поршневої групи у декілька разів, що є дуже суттєвим вкладом у вирішення проблеми забезпечення надійності двигунів внутрішнього згоряння.

Розробки В. В. Шпаковського презентувалися на 68 виставках – в Україні, Росії, Білорусі, Польщі, Болгарії, Німеччині, В’єтнамі, Китаї, Індії з 1998 по 2009 рр. і викликали великий інтерес відвідувачів. Володимира Васильовича навіть запросили до США для виступу з доповіддю в Конгресі.

В. В. Шпаковський власноруч розробив дослідну установку з гальваноплазменого оксидування поверхні деталей, випробував її на десятках поршнів ДВЗ, які зараз надійно працюють у складі тепловозних, тракторних, автомобільних двигунів. Оброблені ним поршні навіть встановлювали у двигуни гоночних автомобілів, де вони дуже добре себе зарекомендували.

Велика наукова і практична цінність його роботи підтверджується тим, що вітчизняні провідні підприємства зацікавлені у співпраці з НТУ «ХПІ» у справі нанесення шару корундової кераміки на поршнях.

У співпраці з іншими науковцями кафедри двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ» Володимир Васильович провів широкі експериментальні дослідження надійності поршнів із шаром корундової кераміки, дослідив вплив корундового шару на показники робочого процесу двигунів, створив наукові основи поліпшення показників ДВЗ застосуванням поршнів з шаром корундової кераміки.

Його багаторічна праця завершилася (на сьогодні!) докторською дисертацією «Науково-технічні основи поліпшення показників ДВЗ застосуванням поршнів з корундовим шаром» (науковий консультант – завідувач кафедри, д. т. н., професор Андрій Петрович Марченко), яку Володимир Васильович успішно захистив у Спеціалізованій вченій раді Д64.050.13 на кафедрі двигунів внутрішнього згоряння.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет