О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Дистанційне навчання – конкурс на кращий учбовий курс


[Ю. Панфілов, начальник методичного відділу]
#20-21 от 16.09.2010

Застосування інформаційно-комунікативних технологій, у тому числі дистанційної освіти, для підготовки сучасних фахівців та підвищення їх кваліфікації упродовж усього життя – світова освітня тенденція. Завдяки постійній увазі ректорату НТУ «ХПІ» до використання інформаційних технологій у навчальному процесі, дистанційного навчання включно, їх розвиток уже багато років є одним із пріоритетних напрямків діяльності університету. Провідних викладачів університету планомірно навчають розробці дистанційних курсів, забезпечують їх необхідними методичними матеріалами. Нині в стадії розробки перебуває понад 100 дистанційних курсів, більшість із яких призначені для вивчення технічних дисциплін. У 2009/10 н. р. з метою подальшого розвитку системи дистанційного навчання в університеті, створення та впровадження в навчальний процес дистанційних навчальних курсів методичний відділ продовжував роботу з удосконалення педагогічної майстерності викладачів університету у семінарах «Розробка дистанційного курсу», «Використання технологій дистанційного навчання» та «Менеджмент дистанційного навчання». Керівники цих семінарів – професори В. М. Кухаренко та О. П. Сук.

З 2002 року проводиться щорічний конкурс на кращий дистанційний курс НТУ «ХПІ». От і цього навчального року захист підсумкових робіт викладачів нашого університету зі створення дистанційних курсів та впровадження їх у навчальний процес пройшов на високому рівні. Конкурсна комісія у складі проректорів В. О. Кравця, О. Г. Романовського, Є. І. Сокола, Г. І. Гриня, директора Центру дистанційної освіти О. П. Сука, керівника Проблемної лабораторії д/н ЦНІТ В. М. Кухаренка, керівника ЦНІТ В. П. Щетиніна, начальника методичного відділу Ю. І. Панфілова, методиста вищої категорії методичного відділу Л. Ф. Іванової та під головуванням ректора Л. Л. Товажнянського одностайно ухвалила рішення про визначення призових місць за номінаціями:

«Викладачі університету, що засвоїли курс дистанційного навчання та розробили його»

І місце

Гугнін Володимир Миколайович, ст. викладач; Величко Павло, студент кафедри обчислювальної техніки та програмування – «Мікропроцесорні системи».

2 місце

Юшко Сергій Вікторович, ст. викладач, Борщ Олег Євгенович, зав. лабораторії, Токар Ганна Іванівна, інженер кафедри технічної кріофізики – «Физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных материалов».

Рибалко Олена Володимирівна, інженер Проблемної лабораторії дистанційного навчання ЦНІТ – «Психологія».

3 місце

Абрамов Федір Володимирович, асистент кафедри загальної економічної теорії – «Макроекономіка».

Тютюнник Лариса Іванівна, доцент кафедри парогенераторобудування – «Сертификация котлов, реакторов, парогенераторов».

«Упровадження дистанційних курсів у навчальний процес»

1 місце

Литвиненко Світлана Анатоліївна, ст. викладач кафедри теоретичних основ електротехніки – «Теорія електромагнітних кіл»

Шишкіна Євгенія Костянтинівна, ст. викладач кафедри фінансів і оподаткування – «Гроші та кредит».

Селіхов Юрій Анатолійович, доцент кафедри інтегрованих технологій, процесів і апаратів – «Розрахунок і проектування промислових викидів на ЕОМ».

2 місце

П’ятак Тетяна Вікторівна, доцент кафедри фінансів і оподаткування – «Фінанси».

Годзь Наталія Борисівна, доцент кафедри філософії – «Філософські проблеми екології».

3 місце

Вергун Володимир Григорович, ст. викладач кафедри права – «Підприємницьке право».

Подяка за підтримку в організації та створенні умов для розвитку дистанційного навчання оголошена завідувачам кафедр, викладачі яких захистили свої роботи та зайняли призові місця.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет