«Педагогіка вищої школи ХХІ століття і формування національної управлінської гуманітарно-технічної еліти»

#18-19 от 27.08.2010

«Педагогіка вищої школи ХХІ століття і формування національної управлінської гуманітарно-технічної еліти»

– V Кримські педагогічні читання – відбудуться 14–17 вересня 2010 року. Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Національна Академія педагогічних наук України, Харківська обласна рада, Харківська обласна державна адміністрація, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут вищої освіти НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут засобів навчання НАПН України.

За 9 років, а саме стільки часу проводиться ця конференція, вона стала особливою творчою майстернею з розвитку і вдосконалення Концепції формування національної управлінської гуманітарно-технічної еліти, яка розроблена і втілюється в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут». Її учасники не тільки піднімають і обговорюють серйозну проблему, а й роблять значні наукові та методичні кроки для втілення концепції у життя.

 Сторінки цього випуску газети присвячені багатогранній діяльності вчених, педагогів і студентів НТУ «ХПІ» у цій сфері.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет