О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Видано в НТУ «ХПІ»


[М. Єфремова, начальник редакційно-видавничого відділу]
#18-19 от 27.08.2010

Кращі монографії 2008 року

Підводячи перед ювілеєм нашого університету підсумки редакційно-видавничої діяльності за минулий навчальний рік, слід відзначити наступне: видавнича діяльність в останні роки дуже активізувалася, викладачі й науковці НТУ «ХПІ» пишуть набагато більше підручників та навчальних посібників. Усього за 2009–2010 рр. було видано 6 підручників. Загальна кількість виданих підручників, навчальних та навчально-методичних посібників – 67, монографій – 17, методичних вказівок та конспектів лекцій – 108.

У квітні 2010 року пройшов конкурс на кращу монографію серед виданих у 2008 році (усього їх було представлено 19). Конкурсна комісія у складі 20 осіб: представників факультетів, методичного та редакційного відділів – після обговорення в межах кожного напрямку (загальнонауковий, спеціальний, економічний, гуманітарний) підвела підсумки та визначила переможців конкурсу.

Номінація «Краща монографія за 2008 р.»

Загальнонауковий напрямок:

І місце:

Нечеткая математика. Основы теории. Приложения. Автори: Раскін Л. Г., Сєрая О. В. Кафедра комп’ютерного моніторингу і логістики.

ІІ місце:

Анализ и параметрический синтез нелинейных силовых передач машин. Автор: Шатохін В. М. Кафедра теоретичної механіки.

ІІІ місце:

Алгебраические модели турбулентности. Автори: Капінос В. М., Іванченко О. М. Кафедра турбінобудування.

Геометричне моделювання коливань багатоланкових маятників. Автори: Куценко Л. М., Адашевська І. Ю. Кафедра нарисної геометрії та графіки.

Спеціальний напрямок:

І місце:

Динамика тепловозов с устройствами, уменьшающими износ бандажей колес. Автор: Маслієв В. Г. Кафедра електричного транспорту та тепловозобудування.

ІІ місце:

3D моделирование процессов алмазно-абразивной обработки. Автори: Грабченко А. І., Федорович В. О. Кафедра інтегрованих технологій машинобудування ім. М. Ф. Семка.

Стеклокристаллические покрытия по керамике. Автори: Лісачук Г. В., Рищенко М. І., Бєлостоцька Л. О., Трусова Ю. Д., Федоренко О. Ю., Щукіна Л. П. Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей.

Избранные вопросы электрофизики. В 2-х томах.

Том 1: Электрофизика и выдающиеся физики мира. Автор: Баранов М. І. Кафедра інженерної електрофізики.

ІІІ місце:

Биотехнология иммунобиологических препаратов. Автори: Краснопольський Ю. М., Борщевська М. І. Кафедра біотехнології і аналітичної хімії.

Интегрированные энергосберегающие технологии в стекольном производстве. Автори: Товажнянський Л. Л., Кошельник В. М., Соловей В. В., Кошельник О. В. Кафедра теплотехніки.

Зондирующие сигналы для исследования ионосферы методом некогерентного рассеяния. Автори: Рогожкін Є. В., Гуляєв В. О., Лисенко В. М. Кафедра систем інформації.

Биологически активные масла и продукты на их основе. Автори: Кричковська Л. В., Чернишов С. І., Донченко Г. В., Жуков В. І., Старовєров В. М., Науменко О. М. Кафедра органічного синтезу і нанотехнологій.

Економічний напрямок:

І місце:

Экономические инструменты эмиссии и обращения ценных бумаг. Автор: Лернер Ю. І. Кафедра фінансів, контролінгу і зовнішньоекономічної діяльності.

ІІ місце:

Стратегічне управління розвитком маркетингової діяльності: методологія та організація. Автор: Райко Д. В. Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту.

Кризисный менеджмент. Автори: Івін Л. М., Куклін В. М., Товажнянський Л. Л., Товажнянський В. Л. Кафедра менеджменту.

ІІІ місце:

Інноваційний потенціал України: прогнозно-аналітичні оцінки. Автори: Архієреєв С. І., Тарасенко Т. В.

Гуманітарний напрямок:

І місце:

Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методологія). Автори: Бабаєв В. М., Товажнянський Л. Л., Годлевський М. Д., Куценко О. С., Лисицький В. Л., Слєпченко О. П. Кафедра автоматизованих систем управління.

ІІ місце:

Товажнянський Леонід Леонідович. До 75-річчя з дня народження. За заг. ред. Грабченка А. І. і Ведя В. Є. Кафедра інтегрованих технологій машинобудування ім. М. Ф. Семка; кафедра інтегрованих технологій, процесів та апаратів.

За результатами конкурсу автори книг, що здобули перемогу, нагороджені премією відповідно до зайнятих місць.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет