Вітаємо нових лауреатів!

#25 от 23.12.2009

Державні премії

Протягом останніх 7 років вчені НТУ «ХПІ» отримали 11 Державних премій. Поповнив цю скарбницю і рік 2009-й.

Згідно з Указом Президента України «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки» 2009 року ці високі нагороди у складі колективів науковців отримали вчені Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Держпремією була відзначена робота по створенню парових турбін нового покоління потужністю 325 МВт, яка була представлена ВАТ «Турбоатом». Серед її авторів – професор, ст. науковий співробітник, заступник завідувача кафедри турбінобудування нашого університету Валерій Петрович Суботович. Лауреати цієї премії вирішили важливу науково-технічну проблему шляхом створення та впровадження високоефективних і надійних турбін нового покоління, які не поступаються зарубіжним аналогам і можуть бути використані при модернізації тих, що діють, і будівництві нових ТЕС.

Державну премію також отримав завідувач кафедри стратегічного управління, професор Ігор Володимирович Кононенко. Робота «Системи прогнозованого активного управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку України в сферах освіти, науки і виробництва», яку він виконав разом з іншими вченими, була представлена Київським національним університетом будівництва і архітектури. Її авторами сформовано унікальну для світової науки та практики професійну інфраструктуру, розроблено методологію та реалізовано на практиці низку систем управління проектами і програмами, а також створено цілісну та повну інфраструктуру професійного забезпечення управління проектами розвитку вітчизняних підприємств і організацій.

Був відзначений державною нагородою і комплекс підручників «Інформатика» в семи книгах, серед авторів яких – доцент кафедри автоматизованих систем управління Володимир Анатолійович Шеховцов.

Комплекс підручників це цілісний проект, об’єднаний загальною спрямованістю на підготовку фахівців з базових напрямів «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія» та «Прикладна математика». Новим у підручниках є поєднання математичної строгості викладення матеріалу з багатством застосувань. Навчальний матеріал забезпечує наскрізну підготовку студентів за сукупністю оновлених і нових навчальних дисциплін, враховує особливості засад та основних положень Болонського процесу, у тому числі – посилення фундаментальної складової освіти, творчої самостійної роботи, активізації наукової діяльності. Підручники стали невід’ємним елементом освітнього процесу у вищих навчальних закладах України, які провадять підготовку фахівців за спеціальностями комп’ютерно-інформаційного профілю. Нагородження доцента В. А. Шеховцова є вже другою державною відзнакою наукової та викладацької сімейної династії, яка існує у нашому університеті. Адже торік Державну премію України у галузі науки і техніки за комплекс підручників «Двигуни внутрішнього згоряння» отримав батько лауреата – завідувач кафедри ДВЗ нашого університету у 1970–2001 роках, Заслужений діяч науки і техніки України, професор А. Ф. Шеховцов.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет