О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Пишемо історію науки і техніки


[Професор Л. Бєсов, завідувач кафедри історії науки і техніки]
#17 от 15.09.2009

Кафедра

Своєрідну дату народження відзначає у ці дні кафедра історії науки і техніки. Серед 200 подібних структур в університетах і наукових центрах світу вона стала першою в Україні. Що нею зроблено за минулі 5 років?

Кафедра почала працювати з вересня 2004 року. Діяльність її викладацького складу підпорядкована принципу В. Гумбольдта «Від науки – до освіти!». Це означає, що науково-дослідна робота її викладачів спрямовується на систематичне поповнення навчального курсу новими матеріалами, їх інтеграцію в навчальний процес. Підготовка кадрів вищої кваліфікації, написання навчальних посібників і монографій, статей тут здійснюється у творчій співдружності з професорами і викладачами факультетів: транспортного машинобудування, інженерно-фізичного, інтегрованих технологій, машинобудівного, хімічного профілю та ін. Таким чином за 5 років на кафедрі підготовлено: доктора наук І. Є. Александрову, кандидатів наук – Н. І. Жорнік, Н. Г. Аннєнкову, Ю. Ю. Кошкарова. Видані друком два навчальних посібники (один з грифом МОН України), чотири монографії. Опубліковано понад 80 статей у престижних фахових виданнях (з урахуванням здобувачів наукових ступенів). На основі договорів налагоджено співробітництво з ЦДПІН ім. Г. М. Доброва НАН України, Національним університетом «Львівська політехніка» та ін. Спільно з Інститутом проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України в рамках програми діяльності навчального комплексу «Ресурс» ведеться професійно орієнтована робота.

Спільно з дослідниками НДЧ НТУ «ХПІ» виконана робота за держзамовленням «Діяльність вищої технічної школи в підвищенні ефективності промислового виробництва на етапі НТР». Викладачі кафедри щорічно беруть участь у роботі наукових конференцій, які проводяться в крупних вузівських містах України. Залучено понад 50 студентів до участі у Всеукраїнських наукових конференціях з історії науки і техніки. Є публікації. У 2006 році на базі НТУ «ХПІ» проведено Всеукраїнську науково-методичну конференцію «Історія науки і техніки в університетах України», в якій взяли участь понад 120 чоловік з 38 навчальних і академічних установ одинадцяти міст України. Сьогодні на кафедрі навчається два докторанти і п’ять аспірантів. До захисту в спеціалізованій вченій раді університету (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки) рекомендовано дисертації викладача-стажиста М. В. Гутник, ст. викладача кафедри вимірювальної техніки О. Є. Тверитникової. Доцент В. М. Скляр завершив підготовку докторської дисертації до захисту у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

Сьогодні першочерговим завданням науковців кафедри є підготовка спільно с кафедрами університету ювілейних історичних видань до 125-річчя університету.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет