О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Гідно зустрінемо ювілей університету!


[Інтерв’ю взяла С. Землянська]
#17 от 15.09.2009

До 125-річчя НТУ «ХПІ»

Новий навчальний рік: підсумки і плани

І знов завирувало багатогранне життя НТУ «ХПІ», щоденними справами наповнюються перші тижні нового навчального року. Та вересень – це й час підвести підсумки минулого року, приймальної кампанії до університету, час накреслити нові плани, поставити нові завдання. Саме це й відбулося 31 серпня на щорічній «педагогічній раді», традиційних зборах професорсько-викладацького складу нашого університету. Одразу ж після них наша газета взяла інтерв’ю у ректора – Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України, д. т. н., професора Л. Л. Товажнянського.

– Лейтмотивом Вашого виступу на зборах була підготовка до вже близького ювілею, який наш університет буде відзначати рівно через рік…

– Так, до 125-річчя нашого університету ректорат здійснив масштабні заходи щодо підвищення статусу НТУ «ХПІ». Верховна Рада України в грудні 2008 року прийняла Постанову про святкування 125-річчя університету на державному рівні, а Президент України підписав Указ щодо комплексного розвитку нашого першого в Україні технічного навчального закладу. Сьогодні ми чекаємо на Постанову Кабінету Міністрів України, в якій передбачено підвищення статусу університету, розвиток його матеріально-технічної бази та вирішення соціальних питань співробітників та студентів.

Це цілком заслужена увага з боку влади, адже потенціал НТУ «ХПІ» дозволяє йому брати участь у вирішенні загальнодержавних проблем освіти і науки. Лише останнім часом за участі університету відбулися такі важливі заходи, як громадське слухання за завданням Верховної Ради України з проблем інноваційного розвитку України, яке відбулося на базі НТУ «ХПІ»; нарада Міністерства оборони і Генштабу ЗС України з проблем нових видів озброєння і військової техніки; Форум по знешкодженню відходів, нарада в Мінпромполітики з проблем геліоенергетики і участь вчених НТУ «ХПІ» у розробці державної програми. З приводу розробки ще однієї Державної програми – з оновлення та модернізації наукового лабораторного обладнання – мені випала честь доповідати на колегії МОН.

– Таким чином, держава визнає науковий потенціал нашого університету і чекає від нього вирішення важливих проблем?

– Так, НТУ «ХПІ» займає передові позиції в Україні з проведення та організації наукової діяльності. За рейтингом науково-метричної бази даних Scopus наш університет займає 6 місце серед вузів України, за даними лабораторії ЮНЕСКО посідає 5 місце серед 200 вузів України.

Про його високий статус і актуальність досліджень свідчать Державні премії України та Премії Президента України для молодих вчених. Розробки наших науковців відзначено за останні 10 років 11-ма Державними преміями України.

У 2008/2009 н. р. лауреатами Державної премії стали професори А. І. Грабченко, В. А. Фадєєв за розробку новітніх технологій для виробництва авіаційних двигунів нового покоління. Професори А. П. Марченко, А. Ф. Шеховцов, В. О. Пильов, І. В. Парсаданов – за комплекс підручників «Двигуни внутрішнього згоряння». Старший науковий співробітник Є. О. Ольховський отримав Премію Президента України. Ці високі досягнення не означають, що в нас немає проблем із проведенням наукових досліджень, та вони свідчать про те, що ми ці проблеми успішно долаємо.

– Велику увагу на зборах викладачів Ви приділили проблемам навчальної роботи…

– Підготовка висококваліфікованих фахівців завжди була і залишається на 125-му році історії Харківського політехнічного основним змістом його діяльності. Сьогодні ми готуємо бакалаврів, спеціалістів і магістрів за 95-ма ліцензованими спеціальностями, з яких 72 акредитовано на IV, найвищий, рівень, як і весь університет в цілому.

Радує зміна на краще ставлення студентів до навчання. Сьогодні абсолютна успішність тих, хто навчається на кошти бюджету, складає 88,5 відсотка, а якісна – 71 відсоток. Заслугою професорів і викладачів я вважаю підвищення рівня підготовки й на контрактному навчанні, де абсолютна успішність за результатами останньої екзаменаційної сесії становить 71 відсоток. Найкращі результати показали студенти факультетів: ЕК, ІТ, БФ, ТОР, НТ, Е.

Продовжує розвиватися дистанційне навчання. Всього в університеті розроблено понад 40 нових дистанційних курсів. Забезпечено співпрацю з Центрально-Східним Європейським віртуальним університетом, Віртуальним університетом Середньої Азії та Південного Кавказу, Академією дистанційної освіти; проведено декілька відеоконференцій наших викладачів з їх колегами з університету штату Нью-Йорк (SUNY, США).

Опубліковано 9 наукових праць з дистанційного навчання, серед яких один навчальний посібник. У 2009 році вперше за дистанційно-заочною формою захищено 34 бакалаврські роботи за спеціальністю «Екологія і охорона навколишнього середовища». Ця форма забезпечує також великі можливості навчання студентів із фізичними вадами. Зараз за трьома фахами в університеті успішно навчаються 8 осіб з особливими потребами. Цього року, наприклад, вперше студентами цієї категорії захищено 4 бакалаврських та 1 дипломна робота.

– Серед форм навчання в нашому університеті є й така випробувана, як заочна…

– Так, за 52 спеціальностями ведеться підготовка у центрі заочного навчання. Тільки за минулий навчальний рік за цією формою підготовлено 31 магістра (8 з них – з відзнакою), 727 спеціалістів (18 з відзнакою) та 870 бакалаврів (26 із відзнакою). Абсолютна успішність складає 92,8 відсотка, якісна – 59,5 відсотка. Чернівецький факультет підготував 100 спеціалістів за 4 спеціальностями. Плідно працюють і наші середні навчальні заклади – цього року випущено 111 фахівців з дипломами верстатоінструментального технікуму і 296 – Полтавського машинобудівного коледжу.

Для Збройних Сил України факультетом військової підготовки підготовлений 31 офіцер, із них двоє одержали диплом із відзнакою та золотою медаллю. Вперше в Україні на базі цього факультету створено Військовий коледж сержантського складу НТУ «ХПІ», де буде здійснюватись підготовка за спеціальністю «Адміністрація у військових підрозділах (рота, батальйон)».

– Якими показниками можна проілюструвати рівень знань наших студентів?

– Високий рівень підготовки в нашому університеті підтверджується результатами участі студентів в олімпіадах і конкурсах різного рівня. Минулого навчального року в І етапі Всеукраїнської олімпіади взяло участь 9769 чоловік, що складає 67 відсотків від загальної чисельності студентів денної форми навчання. Найкраще І етап Олімпіади був організований на факультетах: ЕМ, КІТ, ЕК, ФТ, ІФ. Дух змагання, прагнення випробувати себе характерні для цих заходів, де студенти вирішують нестандартні задачі, виконують цікаві проекти. У ІІ етапі Олімпіади честь НТУ «ХПІ» захищали 103 студенти. За підсумками ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади наші студенти вибороли 24 призових місця. Серед них 4, перших 8 других та 11 третіх. Крім того студенти отримали 29 грамот за активну участь і досягнуті результати у Всеукраїнській олімпіаді. А ще протягом минулого навчального року вони принесли рідному університетові безліч дипломів і грамот регіональних, міських та інших олімпіад і конференцій.

Приємно відзначити, що НТУ «ХПІ» з честю впорався з приймальною кампанією і цього року, попри всі складнощі нинішньої ситуації – і демографічної, і спричиненої новими правилами. У 2009 році до НТУ «ХПІ» було подано понад 16 тисяч заяв абітурієнтів. Злагоджено працювали центральна і факультетські приймальні комісії, і вже 29 липня були оприлюднені списки рекомендованих до зарахування. А 4 серпня було проведено зарахування на місця держзамовлення, план якого виконаний на 100 відсотків!

На перший курс прийнято 2650 студентів, серед яких 124 медалісти, 300 випускників довузівської системи навчання нашого університету, 22 відмінники технікумів і коледжів. Треба зазначити, що цього року було багато нововведень, що забезпечили максимальну об’єктивність і ефективність приймальної кампанії. «Прозорими» і інформативними були списки рекомендованих до зарахування, на Web-сайті університету працював Інтернет-форум приймальної комісії, який став не лише ефективним інструментом приймальної кампанії, а й критерієм її відкритості. Тут були такі теми, як «Питання до приймальної комісії», «Списки», «Потрібна відповідь», «Статистика для абітури», «Медична довідка» тощо. Ми отримали безліч позитивних відгуків на роботу форуму. Наприклад такий: «Ніде немає такого активного форуму, за що вам велике спасибі. Ви допомогли розібратися в ситуації в цілому щодо вступу, про зарахування, терміни тощо… Класний форум і модератори працюють дуже швидко й якісно». Приємно, що такий стиль роботи, завжди властивий нашому вузу, працює на позитивний імідж університету.

– Його також створює і наука Харківського політехнічного?

– Напередодні 125-річчя університету ми відзначаємо, що наукові школи НТУ «ХПІ» зберегли свій потенціал, а велика частина з них – навіть розвинули. Сьогодні у виконанні досліджень беруть участь 1043 доктори і кандидати наук, 400 докторантів і аспірантів, понад 6000 студентів, 600 штатних наукових працівників. Щороку вони виконують наукові дослідження на суму близько 20 млн. грн. та дослідження в рамках 15 міжнародних грантів на суму більш як 1 млн. євро. Обсяг лише госпдоговірних науково-дослідницьких робіт становить близько 6 млн. гривень, з них уже сплачено 3,3 млн. грн.

Кращі показники серед факультетів мають: ЕМ – 509 тис. грн., ЕМБ – 453 тис. грн., ТМ – 301 тис. грн., Інститут «Молнія» – 1,9 млн. грн. Кращі показники серед кафедр мають такі: гідромашин – 271 тис. грн., електротранспорту і тепловозобудування – 162 тис. грн., автоматизованих електромеханічних систем – 144 тис. грн.

На жаль, є й протилежні приклади, так найгірші показники мають факультети ЕК – 9 тис. грн. та МШ – 35 тис. грн. Доводиться називати також кафедри, які з року в рік не мають бюджетної та госпдоговірної тематики. Це кафедри біотехнології та аналітичної хімії, технології органічних речовин (О факультет), теоретичних основ електротехніки (АП), прилади та методи неруйнівного контролю (ЕМБ), електричних станцій (Е), бізнесу та контролінгу (БФ), обробки металів тиском (МТ), технічної кріофізики (ФТ) та ін. Науковцям цих колективів слід замислитися над виконанням свого обов’язку перед університетом, внести гідний вклад у його доробок.

Окремо слід сказати про участь у міжнародних науково-дослідницьких проектах, зараз університет бере участь у виконанні 3 проектів CRDF та по одному з фондів «Дніпро» і ім. Гумбольдта.

У рамках міжурядових угод НТУ «ХПІ» бере участь у виконанні 6 проектів.

Так експериментальна база науково-дослідного інституту «Молнія» – лабораторія високих технологій НТУ «ХПІ» – проводить натурні випробування об’єктів за параметрами електромагнітної сумісності і стійкості загальним обсяг понад 4 млн. грн. У галузях матеріалознавства: дифузійне карбідне легування сталей; енергетики – перетворення сонячної енергії в електричну; електрохімії – створення паливних елементів (партнери – університети США та Франції), хімії – створення каталізаторів для ферментації жирів, для очистки шкідливих викидів, прискорення хімічних реакцій; створення наноматеріалів для підвищення якості керамічних виробів. У галузі біохімії та медицини це розробка сенсорних датчиків для ранньої діагностики захворювань.

У галузі нанотехнологій, космічної та атомної техніки досліджуються та створюються фулерени, нанотрубки, багатошарові рентгенівські дзеркала, структури з надпровідними та напівпровідниковими властивостями, проводяться роботи в галузі радіаційного матеріалознавства, виготовлені зразки для використання альтернативних джерел енергії. Нашими партнерами є такі всесвітньо відомі заклади, як ННЦ ФТІ, ФТІНТ НАН України, університети США та Німеччини.

У IV обласному конкурсі «Найкращий молодий науковець Харківщини» від нашого університету розглядалося близько 60 робіт за 7 напрямками. За підсумками конкурсу молоді науковці НТУ «ХПІ» отримали 2 гранти на продовження досліджень, а також 12 комп’ютерів.

Науковці нашого університету подали в минулому навчальному році 79 заявок на винаходи і отримали 67 патентів, в тому числі 8 – зі студентами.

Не можна не згадати наших студентів – активних учасників наукових досліджень. На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук було подано праці 83 політехніків. 35 з них стали його переможцями, виборовши по 12 перших, 11 других місць та 12 третіх.

Результати досліджень політехніків доповідаються на наукових форумах різного рівня, в т. ч. і міжнародних. Загальна кількість таких форумів за минулий навчальний рік – 33, серед них 1 конгрес, 1 симпозіум, 26 конференцій, в т. ч. 5 студентських і 2 – Малої академії наук, 3 семінари. Всього науковцями університету зроблено 1087 доповідей.

– А як справи у галузі підготовки кадрів вищої кваліфікації?

– Ця діяльність є предметом постійної турботи керівництва вузу. В НТУ «ХПІ» проводиться підготовка в аспірантурі за 76 спеціальностями і в докторантурі – за 76 спеціальностями. В аспірантурі навчається 398 аспірантів, в тому числі з відривом від виробництва – 275. В плані 2009 року – підготовка 82 аспірантів з відривом від виробництва, 18 – за заочною формою навчання; у докторантурі – 3 особи, крім сьогоднішніх 15 докторантів.

Ми раді привітати тих, хто успішно захистив докторські дисертації в 2008/2009 н. р. Це М. В. Ведь, В. Ю. Крамаренко, Є. М. Зубарєв, О. В. Соболь, В. М. Самофалов, В. В. Себко, Ю. Б. Данілов, П. М. Андренко, Ю. М. Андрєєв. Кандидатські дисертації захистили 47 чоловік.

На жаль, доводиться дорікати тим випускникам докторантури, які не захистили дисертацій. Хоча у багатьох із них минули вже досить великі терміни після закінчення докторантури.

Піклуючись про подальший розвиток наукових шкіл та забезпечення наступництва у підготовці висококваліфікованих випускників, ми мусимо дбати про поповнення професорсько-викладацького складу молоддю. А середній вік викладачів на деяких кафедрах викликає турботу, бо становить 60 років. У цьому сенсі відрізняються в кращий бік колективи кафедр «Етика, естетика і історія культури», «Фінанси і контролінг та зарубіжна економічна діяльність», «Ділова іноземна мова», «Менеджмент», «Автоматизовані системи управління», де середній вік викладачів 40 років і менше.

Щороку педагогічний колектив поповнюється випускниками – кращими магістрами, спеціалістами, які тепер мають змогу отримати в нашому університеті другу освіту – педагогічну – для успішної викладацької роботи. Це та молодь, якій належить готувати нові покоління фахівців, розвивати наш політехнічний, творити його історію в ХХІ столітті.

Невтомно працюють викладачі над підвищенням свого професійного рівня.

За 2008/2009 навчальний рік підвищило кваліфікацію 342 чоловіка за різними формами – стажування на підприємствах, у інших вищих навчальних закладах, науково-дослідних інститутах, закордонних навчальних закладах. У роботі внутрішньовузівської системи підвищення кваліфікації взяли участь понад 69 викладачів нашого вузу.

Сприяє професійному зростанню викладачів і підвищенню рівня забезпеченості навчального процесу відповідною літературою і видавнича діяльність університету, про яку свідчать такі цифри: за рік вийшли такі фахові видання як 60 «Вісників НТУ «ХПІ», 28 наукових журналів та наукових збірок. Загальна кількість публікацій – 3406, з них 43 монографії, 14 підручників, 98 навчальних посібників. У різних наукових фахових виданнях опубліковано 3100 статей, із них 354 – в зарубіжних.

– А як іде будівництво нового корпусу науково-технічної бібліотеки?

– Його завершення – одне з головних завдань підготовки університету до свого 125-річчя. Нагадаю, що керівництвом університету була проведена величезна робота для того, щоб це будівництво розпочалося. Значний вклад у початок цієї важливої справи внесли члени Асоціації випускників ХПІ – керівники підприємств, бізнесмени. Були надходження й з державного бюджету. Загальний кошторис споруди – 29,9 млн. грн. Витрачено з початку будівництва – 10,35 млн. грн., у 2008–2009 році – 3,123 млн. грн.

Із введенням до ладу майбутнього нового корпусу нові можливості відкриються для діяльності бібліотеки та користувачів її послугами, яких зараз вона має 30 902 при фонді 1 493 154 примірників. Це і книги, і періодика, і електронні носії.

– Випускниками Харківського політехнічного є сотні іноземних громадян, більшість із яких підтримують активні зв’язки з альма матер. Скільки іноземних студентів навчається в НТУ «ХПІ» сьогодні?

– В університеті навчається зараз 1220 іноземців з 46 країн світу. Це 1117 студентів основних факультетів, 93 учні підготовчого факультету та 10 аспірантів. Цікаво порівняти цифри: у вузах Харкова навчається 10 700 іноземних студентів, а в усій Україні – 47 000.

У 2008/2009 навчальному році в НТУ «ХПІ» захистили дипломи магістра 107 іноземних громадян, спеціаліста – 27 та бакалавра – 139. А кандидатами наук стали 9 чоловік.

Окремо слід сказати про міжнародну діяльність нашого вузу, який співпрацює з 104 закладами з 33 країн світу за 75 прямими договорами. Сьогодні НТУ «ХПІ» є учасником реалізації 16 міжнародних освітніх проектів: Темпус – 7 проектів; ЮНЕСКО – 1 проект; НАТО – 1; IREX – 1 і ще 6 інших проектів.

Модернізувати навчальний процес, вести наукові дослідження, співпрацювати з зарубіжними колегами неможливо без застосування сучасних інформаційних технологій. Цій проблемі в нашому університеті приділяється постійна пильна увага. Зараз кафедри й лабораторії оснащені комп’ютерами загальною кількістю майже 3 тисячі одиниць. Лише за минулий рік придбано 188 комп’ютерів, підключено до мережі за волоконно-оптичною технологією: навчальний корпус У5 (вул. Пушкінська, 79/2), адміністративно-господарчий корпус, студентський гуртожиток № 10. Зараз протяжність нових волоконно-оптичних ліній зв’язку складає 1500 метрів.

– Якою є гуманітарна складова підготовки випускників?

– Виховання висококваліфікованих спеціалістів неможливе без їх духовного розвитку. У досягнення цієї мети великий внесок роблять соціально-гуманітарні кафедри. В 2008/2009 навчальному році викладачі цих кафедр захистили кандидатські дисертації: кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами – 1, політичної історії – 1, загальної економічної теорії – 1, права – 2. Тут також вийшло з друку 10 монографій; 6 навчальних і 6 навчально-методичних посібників; надруковано 164 наукові та методичні статті. У роботі зі студентами використовуються різноманітні методи, такі, наприклад, як створення за участю студентів етнографічного музею «Слобожанські скарби» ім. Гната Хоткевича; робота студентського наукового товариства «Правознавець» і т. п.

Сприяє гуманізації навчально-виховної роботи та розвитку духовності і діяльність методичного відділу, співробітниками якого були організовані й проведені IIІ Міжнародна науково-практична конференція «Літературний проcтір – шлях до миру, єднання та співробітництва між слов’янськими народами»; Міжнародна науково-теоретична конференція студентів і аспірантів «Україна й світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» і VIII Міжвузівська школа-семінар «Нові технології в освіті».

Ректорат всіляко сприяє розвитку студентського самоврядування, органом якого «Студентський альянс» проведено за минулий навчальний рік 17 масових заходів. Студенти взяли участь у 8 загальноукраїнських та міжнародних конференціях та нарадах МОН України. «Студентський альянс» НТУ «ХПІ» є лауреатом конкурсу ІV Всеукраїнської виставки-презентації «Іноваційні технології навчання». Значну роль у виховній роботі відіграє рада заступників деканів, яка організувала чергування викладачів в гуртожитках, сформувала групи громадського порядку та допомогла в обранні студентських рад гуртожитків, підтримує зв’язок із батьками студентів. У системі виховного процесу надзвичайно багато роблять такі підрозділи, як Музей історії НТУ «ХПІ» та газета «Політехнік».

– І, звичайно ж, Палац студентів?

– Так, сьогодні політехніки є свідками і учасниками справжнього ренесансу нашого улюбленого Палацу, який в 60-і роки відбудували студенти Харківського політехнічного. Він і зараз є центром культурного життя університету, місцем, де сотні студентів працюють у творчих колективах, відпочивають на вечорах, беруть участь у святах. Лише за минулий навчальний рік тут проведено 64 культурно-масових заходи, в яких взяли участь більш ніж 43 тисячі учасників та глядачів.

У Палаці працює 21 творчий колектив, загальна кількість їх учасників – 450 студентів. Крім того, у факультетській художній самодіяльності беруть участь близько 650 студентів.

Великих успіхів, як завжди, досягли й наші спортсмени. Вони вибороли 78 золотих медалей, 5 із них – на змаганнях європейського рівня, 2 – світового; срібних – 42 і бронзових – 51.

Студентка гр. Н-27 Олена Вороніна стала золотим призером ХХV Всесвітньої універсіади в м. Бєлграді. Збірна команда університету виборола бронзу на чемпіонаті Європи з бадмінтону в Швейцарії. Кожна зі згаданих галузей діяльності університету заслуговує окремої розмови, яку, до речі ви й ведете на сторінках нашої газети.

– Дякуємо за увагу до «Політехніка»! У першому в новому навчальному році випуску газети ви закликали студентів берегти матеріальну базу університету, яку так старанно приготували для них до 1 вересня. Якщо коротко, який обсяг виконаних робіт?

– Протягом 2008/2009 навчального року бюджет будівництва та капітального ремонту приміщень університету становив 14 млн. 112 тисяч гривень. Це й будівництво бібліотеки, і ремонт навчальних корпусів (вестибюлі, деканати, місця загального користування), і гуртожитків. Це й спортивно-оздоровчий табір «Студентський» в Алушті, де виконано ремонт дорожнього покриття набережної, готельного корпусу, їдальні, огорожі спортивного майданчика, підпорної стіни, ремонт пірсів і т. ін. Значні капіталовкладення (700 тис. грн.) і в СОТ «Політехнік» (Фігуровка), де проведений монтаж автоматичної установки пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу, відремонтовані покрівлі спального корпусу, їдальні, будиночків.

Ви, мабуть, звернули увагу і на благоустрій території навчального містечка, де центральна алея викладена тротуарною плиткою, квітники оформлені полімергранітом. У цю красу вкладені кошти на 700 тисяч гривень. Ми сподіваємося отримати від Кабінету Міністрів кошти згідно з указом Президента про святкування 125-річчя НТУ «ХПІ», з допомогою яких змогли б суттєво підтримати матеріальну базу нашого найстарішого в Україні технічного вузу.

Щодо витрачання коштів слід згадати про витрати на потреби соціального захисту студентів. За досягнення в навчанні, науковій роботі, спорті, художній самодіяльності їм виплачено премій на суму 2 410 тисяч грн., оздоровлено в санаторії-профілакторії 1 257 осіб, у спортивних таборах університету – 215 студентів.

– Які ж першочергові завдання стоять перед колективом університету в 2009/2010 навчальному році?

– Це, звичайно ж, продовження інтенсивної підготовки до святкування ювілею НТУ «ХПІ». До цієї дати ми маємо підійти з новими успіхами у справі підготовки висококваліфікованих спеціалістів. А для цього належить завершити розробку системи перевірки знань студентів із використанням тестів з усіх навчальних дисциплін., привести існуючу рейтингову систему оцінювання знань до вимог ECTS, забезпечити викладання нових навчальних дисциплін сучасною лабораторною базою.

На підставі Концепції національного виховання студентської молоді, затвердженої МОН України, ми розробляємо для затвердження на засіданні Вченої Ради університетську концепцію виховної роботи та повинні забезпечити її виконання.

Відзначаючи ювілей університету, ми маємо продемонструвати все інтелектуальне багатство наших наукових шкіл, забезпечити могутній імпульс їх подальшого розвитку. Кожна кафедра повинна пожвавити науково-дослідну роботу – і госпдоговірні та держбюджетні НДР, і міжнародні гранти, і студентські дослідження, і обов’язкова участь у розробках кафедр усіх викладачів.

Ми посилимо участь у конкурсах на кращі наукові роботи студентів та молодих вчених, будемо розширювати співпрацю з вітчизняними та закордонними партнерами. І, звичайно ж, будемо й далі популяризувати досягнення наукових шкіл університету, домагатися державного визнання рівня наших науково-технічних розробок – висувати їх на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки та інших галузевих та регіональних відзнак. Кожній кафедрі слід створювати за результатами власних наукових досліджень патентны зразки, пристроїв і технологій для представлення на міжнародних і вітчизняних виставках. Забезпечити проведення конгресів, симпозіумів, наукових конференцій, присвячених 125-річчю від дня заснування НТУ «ХПІ».

Планів у нас багато. І це не просто мрії – у харківських політехніків слова не розходяться з ділами, це підтверджено всією славною історією університету. І я сподіваюся, що навчальний рік, який ми тільки-но розпочали, внесе гідний вклад у біографію нашого улюбленого НТУ «ХПІ».

– Дякую за бесіду! Успіхів Вам і всьому колективу НТУ «ХПІ» в нинішньому навчальному році!

 

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет