О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Галузь – інформаційні технології


[Підготувала П. Ніколенко]
#12 от 19.05.2009

Нові спеціальності

У цьому навчальному році у Верстатоінструментальному технікумі (ВІТ) НТУ «ХПІ» (директор А. М. Рязанов) відкрилися нові спеціальності – «Обслуговування програмних систем і комплексів» напряму «Комп’ютерні науки» та «Розробка програмного забезпечення» напряму «Програмна інженерія».

Необхідність та доцільність підготовки фахівців такого напряму зумовлена сучасними потребами розвитку Харківського регіону. На підприємствах, в установах та організаціях відчувається гостра потреба у фахівцях, які б поєднували у своїй підготовці ґрунтовні знання математики, програмування та управління з професійними теоретичними знаннями та добрими практичними навичками у розробці та застосуванні сучасних інформаційних комп’ютерних технологій. Різке збільшення у наш час парку ЕОМ, насамперед персональних комп’ютерів, а також поширення сучасних технічних засобів зв’язку та комунікацій, відкриває нові можливості для накопичення, обробки та аналізу великих обсягів різноманітної науково-технічної, соціальної та комерційної інформації для підтримки прийняття рішень та підвищення ефективності управління складними економічними, технічними та техніко-економічними системами.

Навчаючись у ВІТ НТУ «ХПІ», молодь одержує глибоку математичну та комп’ютерну підготовку з урахуванням сучасних тенденцій у галузі програмування та використання комп’ютерних мереж, тобто адаптується до потреб діючих підприємств та наукових закладів.

«Спеціалісти технікуму завжди знайдуть роботу, – розповів нам завідувач кафедри автоматизованих систем управління, професор М. Д. Годлевський. – Сьогодні фірми потребують не лише бакалаврів та магістрів, а й молодших спеціалістів, яких випускає саме технікум. Особливо, якщо вважати, що його студенти отримують підготовку дуже високого рівня. Кафедра АСУ НТУ «ХПІ» постійно бере участь у роботі зі студентами ВІТ. Випускники технікуму зможуть працювати програмістами у складі груп з аналітиками-магістрами. Вони можуть стати тестувальниками програмних продуктів, спеціалістами з обслуговування комп’ютерних мереж. Але це буде трохи пізніше, коли з’являться перші випускники технікуму. Тоді вони зможуть вступати до нас на 2 курс, а кращі – одразу на 3, і отримувати вищу освіту за напрямами «Комп’ютерні науки» та «Програмна інженерія».

А поки що студенти комп’ютерних спеціальностей закінчують перший курс технікуму. Всі програми навчання узгоджуються з кафедрою автоматизованих систем управління. Вплив кафедр університету на вдосконалення рівня освіти, забезпечуваного технікумом, дасть змогу реорганізувати верстатоінструментальний технікум у Комп’ютерно-технологічний коледж у складі Харківського політехнічного».

Співпраця вчених і викладачів НТУ «ХПІ» з педагогами технікуму дозволяє навчати майбутніх спеціалістів середньої ланки на найсучаснішій техніці. Створення на кафедрі у 2008 році комплексу «Силіконова долина» знаменує собою перехід на якісно новий рівень взаємозв’язку виробництва і освіти. Тут студенти старших курсів разом з викладачами працюють над втіленням у життя міжнародних та державних проектів, займаються вирішенням науково-технічних проблем – здійснюють всебічний розвиток взаємовигідної співпраці Комплексу із закордонними навчальними закладами та суб’єктами господарювання, проведення спільних науково дослідницьких робіт, виконання виробничих замовлень та обмін інформацією. Отже на майбутніх випускників технікуму та НТУ «ХПІ» чекає цікаве та достойне майбутнє.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет